f rskulevukku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“FØRSKULEVUKKU “ ... PowerPoint Presentation
Download Presentation
“FØRSKULEVUKKU “ ...

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

“FØRSKULEVUKKU “ ... - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

“FØRSKULEVUKKU “ . Bygger p å ordinært Helsestasjons program. Flerfaglig samarbeid. Styrket fokus på helsefremming. Med forsterket fokus på fysisk aktivitet og ernæring. “ Førskulevukku ” er :. Et Samhandlings Prosjekt Mellom :. Fysioterapeut. Frivillig sektor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

“FØRSKULEVUKKU “ ...


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. “FØRSKULEVUKKU “ ... Bygger på ordinært Helsestasjons program Flerfaglig samarbeid Styrketfokuspå helsefremming Med forsterket fokus på fysisk aktivitet og ernæring

  2. “Førskulevukku” er : Et Samhandlings Prosjekt Mellom: Fysioterapeut Frivillig sektor Legepåhelsestasjonen Helsesøster Barnehage Skole

  3. Overordna mål : • Vi arbeider ut i fra følgende hovedmålsetting: Barn, unge og familiers muligheter- og mestringskompetanse knyttet til å ta positive valg for egen helse skal styrkes. • Vår første satsing "Førskulevukku" ble en realitet våren 2009. I 2010 fulgte vi opp med "Jenter i Fokus" og "Gutter i Fokus" så dagens lys i 2011.

  4. Hovedmålfor prosjektet“Førskulevukku” • Tryggovergangtilbarneskolen • Fysiskaktivitetsomnaturlig del avhverdagen • Bevissteholdningertilkostholdoggodevalg • Støtteforeldrefunksjonen • Helsekontrollvedførskolealderitråd med veilederen • Styrketflerfagligsamarbeidiskolehelsetjenesten

  5. Bakgrunnen for prosjektet Nasjonaleføringer Frabarnehagetilskole Forskning Helsefremmende Rødtråd Lokaleforhold Samhandling Valg

  6. Hvem, hvaoghvordan • Alleførskolebarnikommunen • En konsultasjon – møte med flerefaginstanser – helsesøster, legeogfysioterapeut • En del avhelsestasjonsprogrammet • Helsekontrollvedlege • Samtaleogveiledning med helsesøster • Møte med fysioterapeut • Invitasjontilfruktoggrøntogaktivitet... • Frivilligorganisasjonleggertilrette for serveringavfrukt • Helseopplysningog dialog • Smakingogprøving • Informasjonogaktivitet

  7. Hoshelsesøster: Frokost God relasjon tilskolehelsetjenesten Muligheter Matpakke Valg Vektoglengde Ernæring Rus Trygg overgang til skolen Mestring Testing avhørsel

  8. Hoslege: Helsekontroll Utvikling Muligheter ogvalg Hjerteoglunger Testesyn

  9. Hosfysioterapeut: Dialog med foresatteogbarnet • Aktivitet med fysioterapeut • matte.. • - ball • - hoppetau Informasjonoginspirasjon Betydningenavfysiskaktivitetiegenhverdag. Aktivskolevei Bedrer læring Motorisk utvikling