f rskulevukku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“FØRSKULEVUKKU “ ... PowerPoint Presentation
Download Presentation
“FØRSKULEVUKKU “ ...

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

“FØRSKULEVUKKU “ ... - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

“FØRSKULEVUKKU “ . Bygger p å ordinært Helsestasjons program. Flerfaglig samarbeid. Styrket fokus på helsefremming. Med forsterket fokus på fysisk aktivitet og ernæring. “ Førskulevukku ” er :. Et Samhandlings Prosjekt Mellom :. Fysioterapeut. Frivillig sektor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“FØRSKULEVUKKU “ ...' - enoch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f rskulevukku
“FØRSKULEVUKKU “ ...

Bygger

på ordinært

Helsestasjons program

Flerfaglig

samarbeid

Styrketfokuspå

helsefremming

Med forsterket fokus på fysisk aktivitet og ernæring

f rskulevukku er
“Førskulevukku” er :

Et

Samhandlings

Prosjekt

Mellom:

Fysioterapeut

Frivillig

sektor

Legepåhelsestasjonen

Helsesøster

Barnehage

Skole

overordna m l
Overordna mål :
 • Vi arbeider ut i fra følgende hovedmålsetting: Barn, unge og familiers muligheter- og mestringskompetanse knyttet til å ta positive valg for egen helse skal styrkes.
 • Vår første satsing "Førskulevukku" ble en realitet våren 2009. I 2010 fulgte vi opp med "Jenter i Fokus" og "Gutter i Fokus" så dagens lys i 2011.
hovedm l for prosjektet f rskulevukku
Hovedmålfor prosjektet“Førskulevukku”
 • Tryggovergangtilbarneskolen
 • Fysiskaktivitetsomnaturlig del avhverdagen
 • Bevissteholdningertilkostholdoggodevalg
 • Støtteforeldrefunksjonen
 • Helsekontrollvedførskolealderitråd med veilederen
 • Styrketflerfagligsamarbeidiskolehelsetjenesten
bakgrunnen for prosjektet
Bakgrunnen for prosjektet

Nasjonaleføringer

Frabarnehagetilskole

Forskning

Helsefremmende

Rødtråd

Lokaleforhold

Samhandling

Valg

hvem hva og hvordan
Hvem, hvaoghvordan
 • Alleførskolebarnikommunen
 • En konsultasjon – møte med flerefaginstanser – helsesøster, legeogfysioterapeut
 • En del avhelsestasjonsprogrammet
 • Helsekontrollvedlege
 • Samtaleogveiledning med helsesøster
 • Møte med fysioterapeut
 • Invitasjontilfruktoggrøntogaktivitet...
 • Frivilligorganisasjonleggertilrette for serveringavfrukt
 • Helseopplysningog dialog
 • Smakingogprøving
 • Informasjonogaktivitet
hos helses ster
Hoshelsesøster:

Frokost

God relasjon

tilskolehelsetjenesten

Muligheter

Matpakke

Valg

Vektoglengde

Ernæring

Rus

Trygg overgang til skolen

Mestring

Testing avhørsel

hos lege
Hoslege:

Helsekontroll

Utvikling

Muligheter

ogvalg

Hjerteoglunger

Testesyn

hos fysioterapeut
Hosfysioterapeut:

Dialog med foresatteogbarnet

 • Aktivitet med fysioterapeut
 • matte..
 • - ball
 • - hoppetau

Informasjonoginspirasjon

Betydningenavfysiskaktivitetiegenhverdag.

Aktivskolevei

Bedrer læring

Motorisk utvikling