p emyslovci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přemyslovci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přemyslovci

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Přemyslovci - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky. Přemyslovci.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Přemyslovci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p emyslovci

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přemyslovci

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

pov sti

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Pověsti
 • Kosmova kronika (11. až 12. století, zaznamenány i pověsti – co si lidé povídali o dávných dobách)
 • praotec Čech
 • Krok a jeho moudré dcery Kazi, Teta a Libuše(nejmoudřejší, po Krokovi přebírá vládu)
 • Libuše si vybrala za manžela Přemysla Oráče – učinila ho knížetem
 • podle pověsti jsou právě oni dva zakladateli přemyslovského rodu

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

bo ivoj i a ludmila

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Bořivoj I. a Ludmila
 • první historicky doložený Přemyslovec je kníže Bořivoj
 • společně s manželkou Ludmilou přijali křest na Velké Moravě z rukou Metoděje
 • Bořivoj zakládá Pražský hrad (do té doby sídlili Přemyslovci na Levém Hradci)
 • kromě Přemyslovců byl v českém knížectví ještě jeden vlivný rod a to Slavníkovci(sídlo Libice – V Čechy)

Křest knížete Bořivoje

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

v clav

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Václav
 • jelikož Bořivojův syn zemřel mladý, vláda měla přejít na staršího vnuka Václava – ten byl ale nezletilý a tak za něj vládla jeho matka Drahomíra(nechala zavraždit Ludmilu, aby se nemusela dělit o moc)
 • po dosažení dospělosti se Václav ujímá vlády (velmi vzdělaný)
 • podporoval křesťanství, na Pražském hradě založil kostel sv. Víta, rozšířil území

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

v clav a boleslav

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Václav a Boleslav

Zavraždění knížete Václava

 • na české území zaútočil německý král Jindřich Ptáčník – Václav sice uhájil samostatnost, ale od té doby musel Jindřichovi každý rok odvádět poplatek za zachování míru
 • to se zřejmě nelíbilo části šlechty a bratrovi Boleslavovi
 • 28. září 935 nechal Boleslav na svém dvorci ve Staré Boleslavi Václava zavraždit

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

boleslav i

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Boleslav I.
 • po bratrovraždě Václav prohlášen za svatého
 • Boleslav I. byl velmi schopný panovník
 • 955 společně s německým králem Otou I.poráží kočovné Maďary v bitvě na Lechu
 • Boleslav I. ovládl celé Čechy, část Moravy, Slezska a Krakovsko
 • zavedl pravidelné daně a začal razit první české mince – stříbrné denáry

Stříbrný denár

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

boleslav ii

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Boleslav II.
 • rozšiřoval území, založil první klášter
 • 973 založil pražské biskupství (díky tomu již české země nespadaly pod biskupství v německém Řezně; první pražským biskupem Sas Dětmar, druhým Slavníkovec Vojtěch)
 • 995 Přemyslovci přepadli Libici (sídlo Slavníkovců), vypálili ji a vyvraždili všechny přítomné Slavníkovce (tím se zbavili konkurence)

Pražský biskup Vojtěch u Boleslava II.

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

old ich

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Oldřich
 • po smrti Boleslava II. se mezi syny rozhořel boj, zasahoval do toho i polský bratranec Boleslav Chrabrý – na knížecí stolec dosadil Vladivoje(údajně příbuzný Přemyslovců – ten si nechal udělit Čechy v léno od krále Svaté říše římské, který na to neměl právo, ale získal tak vliv), po smrti Vladivoje krátce vládne i Boleslav Chrabrý
 • 1012 vlády se ujímá nejmladší ze synů Boleslava II. – Oldřich
 • Oldřich definitivně připojuje Moravu

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

b etislav i

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Břetislav I.
 • 1034 se vlády ujímá Oldřichův syn Břetislav
 • tažení do Polska, dostane se až do Hnězdna, kde se zmocní ostatků sv. Vojtěcha(2. pražský biskup) a převeze je do Prahy
 • vydal první známý zákoník, vybudoval soustavu knížecích hradů, zavedl stařešinský řád (vždy bude vládnout nejstarší z rodu Přemyslovců – nefungovalo to)

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

vratislav ii

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vratislav II.
 • jeden ze synů Břetislava
 • v době, kdy vládl, probíhal boj mezi císařem a papežem o investituru (dosazování duchovních hodnostářů do úřadů)
 • Vratislav pomáhal císaři a za to mu byl v roce 1085 udělen královský titul (ale ne dědičně, bylo to jen pro jeho osobu)

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

vladislav ii

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vladislav II.
 • vnuk Vratislava
 • pomáhal císaři Fridrichu Barbarossovi při válečném tažení do severní Itálie
 • za tuto pomoc získal v roce 1158 královský titul (dědičný, ale po Vladislavově smrti boje o trůn, královský titul se nepodařilo udržet)

Pod ozn. dux (napravo od hlavy sv. Řehoře Velikého) je vyobrazen zřejmě Vladislav II.

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

p emysl otakar i

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přemysl Otakar I.
 • mladší syn Vladislava
 • v říši boje o trůn, pomáhal Barbarossovu synovi a ten mu v roce 1198 udělil dědičný královský titul (písemné potvrzení vydal až vnuk Barbarossy Fridrich II. Sicilský – 1212 Zlatá bula sicilská)
 • královský titul již skutečně zůstal dědičný

Zlatá bula sicilská

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

p emysl otakar i a v clav i

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přemysl Otakar I. a Václav I.

Jezdecká socha Václava I.

 • Přemysl Otakar I. zrušil stařešinský řád – na trůn bude nastupovat prvorozený syn zemřelého panovníka, pokud by nemohl, přechází moc na mladšího syna či bratra zemřelého panovníka
 • Přemysl Otakar I. a jeho syn Václav I. upevnili moc králů
 • Václav I. začal expandovat na jih

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

p emysl otakar ii

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přemysl Otakar II.
 • vládne v letech 1253–1278
 • český stát rozšířil až k Jaderskému moři (připojil např. Chebsko, Rakousy, Korutany, Štýrsko atd.)
 • nejmocnější evropský panovník (král železný a zlatý)
 • účastnil se křížové výpravy do Litvy (založil město Královec – dnešní Kaliningrad)
 • chtěl získat korunu krále Svaté říše římské, ale nezvolen (němečtí kurfiřti vybrali Rudolfa Habsburského)

Koruna nalezená v Přemyslově hrobě v chrámu svatého Víta

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

p emysl otakar ii1

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přemysl Otakar II.

Jezdecká socha Přemysla Otakara I.

 • Přemysl Otakar II. se s tím nechtěl smířit, ale na stranu Rudolfa Habsburského se přidaly některé české šlechtické rody (např. jihočeští Vítkovci) – donucen se vzdát veškerého území, které získal
 • to si ale nechtěl nechat líbit – válečné střetnutí – 1278 bitva na Moravském poli – vojsko Přemysla Otakara II. poraženo, sám v boji padl

Památník bitvy na Moravském poli

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

v clav ii

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Václav II.
 • v době úmrtí Přemysla Otakara I. bylo jeho synovi Václavovi 7 let, proto ho zastupoval jeho strýc Ota Braniborský – Václava věznil a české země drancoval
 • 1283 se Václav vrací do Čech
 • objevena ložiska stříbra v Kutné Hoře – v roce 1300 ražba nových mincí – pražský groš (velmi hodnotné platidlo)

Pražský groš – avers

Pražský groš – revers

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

v clav ii a v clav iii

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Václav II. a Václav III.
 • 1300 se oženil s polskou dědičkou trůnu Eliškou Rejčkou – stává se tak polským králem(v Polsku vymřel panovnický rod Piastovů)
 • pro syna získává i uherskou korunu(v Uhrách vymřel panovnický rod Arpádovců)
 • umírá mladý v důsledku útrap z dětství v roce 1305
 • vlády se ujímá jeho šestnáctiletý syn Václav (král český, polský a uherský)

Václav III.

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

vym en p emyslovc

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vymření Přemyslovců
 • Václav III. – vojenské tažení do Polska, aby obhájil královskou korunu
 • při zastávce v Olomouci je v roce 1306 zavražděn(neví se ani, kdo to byl a proč se tak stalo)
 • Václav neměl ani syna, ani bratra – proto jeho osobou vymřel panovnický rod Přemyslovců po meči

Poslední přemyslovští králové, Přemysl Otakar II., Václav II. a Václav III.

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

zdroje pou it literatura

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zdroje – použitá literatura

Zdroje – obrázky

Erb rodu Přemyslovců

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C5%99emyslovci_erb.svg

Volně šiřitelné

Kníže Bořivoj I.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bo%C5%99ivoj_I.jpg

Volně šiřitelné

Křest knížete Bořivoje

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baptism_of_the_bohemian_duke_borivoj.jpg

Volně šiřitelné

Křest knížete Bořivoje (autor Václav Ignác Leopold Markovský)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:K%C5%99est_kn%C3%AD%C5%BEete_Bo%C5%99ivoje.jpg

Volně šiřitelné

Kníže Václav (autor Petr Parléř)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wenzeslaus_by_Peter_Parler.JPG

Volně šiřitelné

Zavraždění knížete Václava

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zab%C3%B3jstwo_Wac%C5%82awa.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZapichnutiVaclava_liberviaticus.jpg

Volně šiřitelné

VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 7 pro základní školy středověk a raný novověk. 1. vyd. Praha : SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2009. ISBN 978-80-7235-373-6. s. 55 – 62 a 93 – 96.

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

zdroje obr zky

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zdroje – obrázky

Boleslav I. – freska ve Znojemské rotundě

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boleslav-I-Bohemian.jpg

GNU Free Documentation License, Version 1.2

Stříbrný denár

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boleslav1_denar.jpg

Volně šiřitelné

Boleslav II. – freska ve Znojemské rotundě

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boles%C5%82aw_II_Pobo%C5%BCny.jpg

Volně šiřitelné

Sv. Vojtěch žádající Boleslava II. (detail z vrat v katedrále v Hnězdně)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gniezno_Boleslaus_II.jpg

Volně šiřitelné

Oldřich – freska ve Znojemské rotundě

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oldrzych.jpg

Volně šiřitelné

Břetislav I. – freska ve Znojemské rotundě

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brzetys%C5%82aw_I.jpg

Volně šiřitelné

Vratislav II. – freska ve Znojemské rotundě

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:W_vratislav_ii_198_320.jpeg

Volně šiřitelné

Vratislav II. – Vyšehradský kodex

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vratislav.jpg

Volně šiřitelné

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide21

Zdroje – obrázky

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Dedikační scéna z Olomouckého horologia

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olomouck%C3%A9_horologium.jpg

Volně šiřitelné

Detail Přemysla Otakara I. z durynského žaltáře

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Premek%282%29.jpg

Volně šiřitelné

Zlatá bula sicilská

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_Bull_of_Sicily.jpg

Volně šiřitelné

Jezdecká socha Václava I. – Gelhausenův kodex

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VaclavGelnhausenovekodexu.jpg

Volně šiřitelné

Přemysl Otakar II.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PremyslZwettl.jpeg

Volně šiřitelné

Koruna Přemysla Otakara II.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crown_of_Ottokar_II.jpg

Volně šiřitelné

Jezdecká socha Přemysla Otakara II. – Gelhausenův kodex

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Premysl2Gelnhausen.jpg

Volně šiřitelné

Památník bitvy na Moravském poli

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BCrnkrut_feld.jpg

Volně šiřitelné

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

zdroje obr zky1

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zdroje – obrázky

Václav II. na miniatuře ve Zbraslavské kronice

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaclav2Zbraslkron.jpg

Volně šiřitelné

Pražský groš – avers

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grossi_pragenses_avers.jpg

GNU Free Documentation License, Version 1.2

Pražský groš – revers

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grossi_pragenses_revers.jpg

GNU Free Documentation License, Version 1.2

Václav III. – Zbraslavská kronika

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasik3.jpg

Volně šiřitelné

Poslední Přemyslovci – Zbraslavská kronika

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Premyslovci_premyslovci.jpg

Volně šiřitelné

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.