Szoci lis igazgat si szoci lis szolg ltat si ismeretek
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP-2.2.20. számú kiemelt projekt. Szociális igazgatási-szociális szolgáltatási ismeretek. Tanári kézikönyv - diasor. Szerző: Kovács Ibolya. A szociális szakigazgatás célja. A szociális szakigazgatási ágazat 2 területe:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - engelbert-nathanial


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Szoci lis igazgat si szoci lis szolg ltat si ismeretek

A „Kormányablak ügyintézők képzése”

ÁROP-2.2.20. számú kiemelt projekt

Szociális igazgatási-szociális szolgáltatási ismeretek

Tanári kézikönyv - diasor

Szerző:

Kovács Ibolya


A szoci lis szakigazgat s c lja
A szociális szakigazgatás célja

A szociálisszakigazgatási ágazat 2 területe:

 • a szociális igazgatás, a szociálisan rászorulók részére biztosított szociális ellátások (pénzbeli és természetbeni ellátások, pl. időkorúak járadéka, vagy átmenti segély), amelyekről a települési önkormányzat képviselőtestülete, vagy jegyzője, illetve 2013. január 1-től a járási hivatal dönt,

 • a szociális hatósági tevékenység, amely a szociális szolgáltatások, intézmények működési engedélyének kiadását, módosítását, visszavonását, ellenőrzését tartalmazza.

  Az ágazat által védett társadalmi érték, hogy a szociális helyzetük, rászorultságuk miatt segítségre szorulók támogatáshoz jussanak .


A szoci lis hat s g s zervezetrendszere
A szociális hatóság szervezetrendszere

Felső szint: a szakmai irányítást az emberi erőforrások minisztere, a szociális és családügyért felelős államtitkárságon keresztül gyakorolja (EMMI).

A szociális hatóság feladat- és hatásköre, illetékessége:

 • az első fokú közigazgatási hatósági eljárásban a szociális és gyámhivatal (székhelyük megegyezik a fővárosi és megyei kormányhivatalok székhelyével);

 • a másodfokú közigazgatási hatósági eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH)

  www.nrszh.kormany.hu


Szoci lis szolg ltat sok rendszere
Szociális szolgáltatások rendszere

 • Szociális szolgáltató az a személy vagy szervezet, amely szociális alapszolgáltatásokatnyújt,a rászoruló személy lakóhelyén (lakásában, vagy annak közelében) érhető el, a saját környezetében élők számára nyújt segítséget, azért hogy minél tovább megmaradjanak saját lakásukban.

 • Szociális intézménynappali, bentlakásos ellátást vagy támogatott lakhatást nyújt, nem a saját lakáson történik a gondozás, mivel az érintett személy kora, egészségi állapota, fogyatékossága, betegsége alapján tartós gondozásra szorul.

  5 célcsoport: idősek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalan emberek.


M k d si enged lyez s
Működési engedélyezés

1. A működési engedély kiadása:

a fenntartó kérelmére: adatlap + a hozzá tartozó mellékletek becsatolása, a szolgáltató szakmai programja

2. Működési engedély módosítása: ha az engedélyben feltüntetett adatok megváltoznak

3. Működési engedély visszavonása: ha a fenntartó felhagy a tevékenységével

A beadott kérelmet és mellékleteit a székhely/telephely szerint illetékes szociális és gyámhivatal számára kell továbbítani.


A korm nyablak hat sk r t rint szoci lis igazgat si gyek
A kormányablak hatáskörét érintő szociális igazgatási ügyek

Jelzálogjog bejegyzés, illetve törlés iránti kérelem: ha a szociális szolgáltatásokért az ellátást igénybe vevő nem fizeti meg a személyi térítési díjat, akkor a követelést (tartós bentlakásos intézményi ellátásnál) a kötelezett ingatlanvagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja. A szociális intézmény fenntartójának kérelmére a jelzálog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális és gyámhivatal határozatot hoz.

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei iránti kérelem: a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy igényelhet:

 • személygépkocsi szerzési támogatást,

 • személygépkocsi átalakítási támogatást.

  A kérelmet a szociális és gyámhivatal felé kell továbbítani.


Lethelyzetek
Élethelyzetek

A kormányablak ügyintézőjének a kérelem átvételekor nem kell vizsgálni, hogy

 • a kérelmet beadó személy jogosult-e a fenntartó képviseletében eljárni,

 • a működési engedélyezéshez szükséges kérelem és mellékletei előírások szerint csatoltak-e.

  Ha a kérelmező kéri az ügyintéző segíthet áttekinteni a beadott iratokat (a kérelem nyomtatvány, a kormányhivatalok, az NRSZH honlapján elérhető, és „csekk-listaként” is alkalmazhatók).

  Az ügyintéző felhívhatja a kérelmező figyelmét, hogy hiánypótlásra van lehetőség, határidő megadása mellett a szociális és gyámhivatal küldi meg.

  Az ügyfél kérelmében tájékoztatást kérhet a szociális és gyámhivataltól az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és elérhetőségéről, az eljárás megindításának napjáról, a követendő eljárásról,stb.


Sszefoglal
Összefoglaló

 • A szociális alapszolgáltatás a szociális rászoruló részére saját lakókörnyezetében, saját lakásában nyújtott ellátás

 • A szociális intézmények nappali tartózkodással, vagy bentlakással együtt biztosítanak szolgáltatásokat, akiknek egészségi állapotuk, fogyatékosságuk szükségesség teszi a rendszeres gondozást, ápolást.

 • Valamennyi szociális szolgáltatás és intézmény csak működési engedély birtokában működhet, amelyet a szolgáltató fenntartója kérelmez, és a szolgáltató/intézmény székhelye/telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal ad ki.

 • A működési engedélyezés folyamata: engedély kiadás, módosítás, megszüntetés. Ennek iratait a kormányablakok továbbítják a szociális és gyámhivatal felé.

 • Ha illegális szolgáltatót (nincs működési engedélye) jelentenek be, továbbítani kell a szociális és gyámhivatalnak.