slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MEMELİLERİN KAREKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MEMELİLERİN KAREKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

MEMELİLERİN KAREKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

MEMELİLERİN KAREKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ. 1)Vücutları genel olarak belirli zaman aralıklarında dökülen kıllarla kaplıdır.Derilerde ter,yağ,koku ve süt bezleri gibi çeşitli salgı bezleri bulunur.bazı memelilerin vücut ve kuyruk kısımlarında sürüngenlerdekine bezeyen pullar vardır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MEMELİLERİN KAREKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ' - emmy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MEMELİLERİN KAREKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

1)Vücutları genel olarak belirli zaman aralıklarında dökülen kıllarla kaplıdır.Derilerde ter,yağ,koku ve süt bezleri gibi çeşitli salgı bezleri bulunur.bazı memelilerin vücut ve kuyruk kısımlarında sürüngenlerdekine bezeyen pullar vardır.

2)Balinalar(cetacea)ve Deniz inekleri (siriena) gibi deniz memelileri dışında kalanlarda dört üye vardır.buı deniz memelilerinde arka üyeler kaybolmuştur.Her bir üyede beş veya daha az sayıda parmak bulunur.gerek üyeler ve gerekse parmaklar çeşitli yaşam biçimlerine göre,örneğin yürümek,koşmak,tırmanmak yüzmek,uçmak ve kaçmak gibigörevleri yerine getirecek şekiller kazanmışlardır.Parmak uçlarında boynuz yapısında tırnak ve toynaklar,parmak altlarında ise etli yastıklar vardır.

slide2

3)iskelet iyi bir şekilde kemikleşmiştir.Kafataslarında 2 oksipital kondil , boyunlarında 7 tane omur bulunur.;Kuyrukları uzun ve hareketlidir.

4)Her iki çenede de mevcut olan dişlerin kök kısımları çukurluklar içine gömülmüştür.Dişler beslenme durumlarına göre çeşitli şekiller gösterir.Bazılarında dişler bulunmaz.Dilleri çoğunlukla hareketlidir.Gözlerinde hareketli göz kapakları,kulaklarında etli bir dış kulak kısmı bulunur.

5)Kalpleri iki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere 4 odacıklıdır.Kuşların tersine bunlarda yalnız sol aort kökü bulunmaktadır.Alyuvarları yuvarlak ve çekirdeksizdir.

6)Solunumları yalnız akciğerle olur.Larinkste ses çıkarmaya yarayan ses telleri bulunur.Kalp ve akciğerlerin yer aldığı göğüs boşluğunu karın boşluğunda ayıran ve diyafram adı verilen kaslı bir bölme vardır.Böyle bir yapı memeliler dışında hiçbir hayvan grubunda görülmez(kuşlardaki bölme kaslı değildir ).

slide3

7)Vücut sıcaklığı sabittir ve çevre koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermez(Homoiothe mous).Vücut sıcaklığı metabolizma sonucunda sağlanır(Endoterm).Vücut üzerinde bir kıl örtüsünün varlığı,deri altında vücudu saran bir yağ tabakasının bulunması ve kirli kan ile temiz kan dolaşımı9nın birbirlerinden tümüyle ayrılmış olması,vücut sıcaklığının değişmezliğini sağlayan özelliklerden bazılarıdır.

8)Sidik keseleri vardır ve boşaltım maddesi sıvı haldedir.

9)Beyinleri gelişmiş, cerebrum ve cerebellum kısımları oldukça büyüktür.Beyinden 12 çift sinir çıkar.

10)Erkeklerinde bir kopulason organı(penis) mevcuttur.Testisleri genellikle karın boşluğu dışında yer alan ve scrotum adı verilen torbalar içerisinde bulunur.Yumurtalar küçük ve kabuksuzdur.Yumurtanın gelişmesi yumurta kanalı(ovidukt)’nın değişmesiyle meydana gelen döl yatağında(uterus) tamamlanır.Amnion, korion ve allantois gibi embriyonik zarlar mevcuttur.Genellikle embriyoyu uterusa bağlayarak onun beslenmesini ve solunumunu sağlayan bir plasenta bulunmaktadır.Yavrular doğumdan sonra ana hayvanın süt bezlerinden salgılanan süt ile beslenirler.

slide4

MEMELİLERLE SÜRÜNGENLERİN FARKI

1)Memelilerde vücut örtüsü olarak pullar yerine kıllar bulunur.Yalnız bazı memelilerin vücutlarında ve kuyruk bölgelerinde sürüngenlerden kalma bir özellik olarak hala pullar mevcuttur.

2)Memelilerin kafa tasında iki oksipital kondil bulunur(sürüngenlerde bir tane) ve beyin kutusu daha büyüktür.

3)Memelilerde göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran kaslı bir diyafram bulunur.

4)Memelilerde alt çene kemiği bir parça halindedir(sürüngenlerde çok sayıda).

5)Memelilerde alt çene kemiği doğrudan doğruya kafa tasıyla eklem yapar(sürüngenlerde quadratum ile eklem yapmakta).

6)Memelilerin orta kulağında incus,malleus ve stapes olmak üzere üçlü bir kemik zinciri vardır(sürüngenlerde yalnız stapes karşılığı olan Calumella iç kulakta bulunur,diğer iki kemik çene ile birleşir).

slide5

7)Memelilerde belirli zamanlarda dökülen dişler bulunur(sürüngenlerdeki dişler belirli zamanlarda değiştirilmez).

8)Memelilerde kalp 4 odacıklıdır ve yalnız sol aort kökü mevcuttur.

9)Memelilerde ses kutusu çok iyi gelişmiştir(Sürüngenlerde körelmiştir).

10)Memeliler yavrularını salgıladıkları süt ile beslerler.

slide6

İSKELET SİSTEMİ

 • İskeletin büyük bir kısmı kemikleşmiştir.yalnız eklemlerde kaburgalarda ve bazı diğer kısımlarda kıkırdak yapılar bulunur.Bir kısım kıkırdağın kemikleşmesiyle sesamoid kemikler oluşmuştur.örneğin diz kapağı kemiği
 • Diğer omurgalılar gibi iskelet iki bölümde incelenir.
 • 1)Axial iskelet
 • 2)Appendicular iskelet
 • 1)AXİAL İSKELET
 • Kol ve bacak dışındaki kemikleri içerir.
 • Kafatasının tüm kemikleri girintili çıkıntılı olduğundan birbirine çok iyi kaynaşmıştır.Sutur denilen bu çizgiler yaşlı hayvanlarda görülmeyecek kadar kaybolmuştur.
slide7

Kafatasının arkasında sinirlerin beyne bağlandığı delik olan faromen magnum deliği bulunur.Bu deliğin iki yanında bulunan kemikler sayesinde kafatasıile boyundaki ilk omur olan atlasarasında bir eklem oluşur.

 • Axial iskeletin diğer bir bölümü kaburgalardır.Kaburgalar birleşerek göğüs kafesini oluştururlar.Göğüs kafesi organların korunmasında ve solunumda önemli rol oynar.
 • 2)APPENDİCULAR İSKELET
 • Kol ve bacaklardan oluşur.kol için axial iskelete bağlanmasını sağlayan omuz kemeri üç kemikten oluşur.Bunlarda scapula,caracoidve clavicula ‘dır.Scapula yassı ve üçgen şeklindedir.
 • Ayrıca ön üyelerin kaslarının çoğu kürek kemiğine bağlanmıştır.Kollar humerus(üst kol),radius(alt kol),carpus(el bilek genelde 9 tanedir),meta carpus(el tarak genelde 5 tane),phalange(el parmak sırasıyla 2,3,3,3,3,) kemiklerinden oluşur
 • Arka üyeler ise axial iskelete kalça omurlarının kaynaşması ile oluşan kalça kemeri ile bağlıdır.
 • Üç kemikten oluşur(ilium,iscihum,pubhis)
slide8

Bacaklar üst bacak,diz kapağı(sesamoid bir kemiktir),alt bacak(iki kemik vardır.Fibula ‘büyük’,tibia’küçük’),ayak bilek(genelde 7 tane) ayak tarak(genelde 5 tane) ,metatarsus(5 tane),ayak parmak(sırayla 2,3,3,3,3) kemikleridir.

 • Memelilerin yaşam şartlarına göre iskelet yapısı değişmektedir.örneğin:ön üyeler antiloplarda hızlı hareket ettikleri için uzundur.
slide9

SİNDİRİM SİSTEMİ

 • AĞIZDAKİ SİNDİRİM
 • Ağza alınan besin dişler ve tükrük yardımıyla belirli oranda parçalanır.Tükrük hem besini parçalar hemdeamilaz enzimi ile nişastayı maltoza parçalar.
 • Memelilerin tat alma organı dilleridir.dil üzerinde tad alma tomurcukları bulunur.
 • Bazı balinaların dişleri kaybolmuştur bunun yerine ağızdan sarkan kütikula özelliğinde uzantılarla su yapısındaki planktonlar süzülerek alınır.
 • Memelilerin dişi dört bölümden oluşur.Mine,dentin,cement,diş özü.
 • Dişler diş çimentosuyla çene kemiklerine bağlanmıştır.
slide10

Diş minesi epidermis,dentin ve diş çimentosu kısımları ise dermis tabakasından meydana gelmiştir.

 • Besinler yutak yoluyla mideye iner.
 • Sindirim yolundaki kasılma nedeniyle kafa üstü veya yatarak yemek yiyebiliriz.
 • MİDEDEKİ SİNDİRİM
 • Yemek borusundan mideye inen besinlerpH’ı 2-3 arası olan asidik bir ortamla karşılaşırlar.Burada pepsin ve katepsin adlı protein enzimleri ile karşılaşırlar.
 • Midede genelde protein sindirimi olduğundan mide kendisinin sindirilmemesi için mukus tabakası oluşturur.
 • Mideden ince bağırsağa geçen besinler tripsin ve kimotripsin(pankreastan salgılanır) ile proteinleri aminoaside,amilaz ile maltozu glikoza,safra(karaciğer salgılar) içinde bulunan lipaz ile yağları yağ asidi ve gliserine çevirir.bu şekilde sindirilmiş olan besinler villuslar yardımıyla emilir.
slide11

ÜREME SİSTEMİ

Dişi hayvanlarda böbreklerin hemen arkasında yer alanovaryumların genellikle her ikisi de işlevseldir.Her bir ovaryumdan çıkan ovidukt (yumurta kanalı=follapian tüpleri)’un ön kısmında ostium adı verilen koni şeklinde kısımlar mevcuttur.Yumurtlayan memelilerde(monotremata) bu kanallar ayrı ayrı olarak kloaka açılır.Hatta bazı kaynaklarda bu hayvanlarda yalnız sol ovarium’un işlevsel olduğu belirtilmektedir.Keseli(marsupialia) ve plasentalı memelilerde(placentalia) ovidukt’un alt kısımları genişleyerek uterus(döl yatağı) şeklini almıştır.Bu kısım embriyonun gelişmesini sağlar.

slide12

ÜREME

 • Ayrı eşeyli olan bu hayvanlarda döllenme, iç döllenme şeklindedir.Birçok memeli hayvan ilkbahar ya da kışın çiftleşir.Yumurtalar olgunlaşınca ovariumlardan,huni şeklindeki ostium kısımlarına ve oradan da ovidukt’a geçerler.Burada spermalar tarafından döllenen yumurtalar uterusta saklanır.Memelilerin çoğunluğu özel bir çiftleşme mevsimine sahiptir.Erkeklerin tüm yaşamları süresince sperma üretme yeteneğine sahip olmalarına karşın, dişiler ancak belirli zamanlarda yumurta oluşturma özelliğine sahiptirler.Dişilerin bu evresine kızgınlık(estrous) evresi denir.Bu evre dışında erkeklerin kendileriyle çiftleşmelerine izin vermezler.
 • Memelilerin çoğunda yavruların doğuma kadar geçirdikleri çok uzun bir embriyonik evre uterusta gerçekleşir.
slide13

Ovidukt’un alt kısmının değişikliğe uğrayarak oluşturduğu uterus, kalın çeperli, kaslı ve kılcal damarlar bakımından oldukça zengindir.Memeli hayvanların yumurtası yedek besin maddesi açısından oldukça fakir olduğundan küçüktür.Bu nedenle embriyo için gerekli olan besinleri ve oksijeni ana hayvanın dolaşım sisteminden almaya, embriyonun oluşturduğu artık meddelerle karbondioksidi yine ana hayvanın dolaşım sistemine iletmeye yarayan bir plasenta meydana gelir.Bu sistemde embriyo ile ana hayvanın dolaşım sistemleri birbiriyle bağlantılı değildir.Aradaki ince membranlar nedeniyle besin maddeleri , artık ürünler ve solunum gazlarının geçişi gerçekleştirilir.Yumurtlayan memelilerde(monotremata) embriyonun gelişimi uterusta değil,tıpkı sürüngenlerde olduğu gibi dış ortama bırakılan yumurtalar üzerinde belli bir süre kuluçkaya yatılmasıyla sağlanır.

orn torenk
ORNİTORENK

Ördek köstebeği olarak adlandırılan Ornitorenkler'in ilginç özelliklerinden biri dişilerinin 7.5-10.5 m. uzunluğunda, dönemeçli yuvalar kazmalarıdır. Hayvan tünelin ucuna bir yuva odacığı kazar ve bu bölmeyi öncelikle ıslak ot ve yapraklarla astarlar. Dişi, ot ve yaprak yığınlarını kuyruğu ile taşır. Islak otlar yumuşak kabuklu yumurtaların kurumasını engellemeye yarayacaktır. Çiftleştikten iki hafta sonra, dişi Ornitorenk yumurtlamak için yuvaya çekilirken, tünele yer yer toprak engeller yapar. Kalınlığı 20 cm. kadar olan bu engelleri kuyruğuyla bastırarak sağlamlaştırır. 7 ila 10 gün süren kuluçka döneminde yuvasından ender çıkar; her çıkışında toprak engelleri yeniden yapar. Bu engeller Ornitorenkler için bir savunma aracıdır.

Hayvanlar Ans., C.B.P.C Publishing, Memeliler, s.173-174