slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ders Kodu: EET134 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ders Kodu: EET134

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Ders Kodu: EET134 - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

Ders Kodu: EET134. Ders Adı: Sayısal Elektronik. Ders Hocası: Assist. Prof. Dr. MUSTAFA İLKAN. Binari Sayı Sistemleri. “0” Düşük seviye sinyali (low signal) 0 V düşük voltaj. “1” Yüksek seviye sinyali (high signal) 5 v yüksek voltaj. BİNARİ SAYI SİSTEMLERİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ders Kodu: EET134' - emmly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ders Kodu: EET134

Ders Adı: Sayısal Elektronik

Ders Hocası:

Assist. Prof. Dr. MUSTAFA İLKAN

slide3

“0” Düşük seviye sinyali (low signal) 0V düşük voltaj.

“1” Yüksek seviye sinyali (high signal) 5vyüksek voltaj.

BİNARİ SAYI SİSTEMLERİ

 • İkili sayı sistemleridir.
 • İki tabanındadır.
 • Sadece “0” ve “1” sayıları mevcuttur

Gösterim:

 • Kullanılan sinyal kare dalga veya sabit bir voltajdır. (5v, 0v)
slide4

1(high)

Yükselen Düşen

(çıkan) (alçalan)

uç 0(low) uç

high

Düşen Yükselen

uç uç

low

 ideal durum

DİJİTAL DALGA ŞEKİLLERİ

A. Pozitif Uçlu Sinyal

B. Negatif Uçlu Sinyal

slide5

Yükselme Zamanı:

Herhangi bir kare dalganın yükseklirken 10% ile 90% arasındaki zamanıdır.

Alçalma Zamanı:

Herhangi bir kare dalganın alçalırken 90% ile 10% arasındaki zamanıdır.

Sinyal (pulse) Genişliği:

Herhangi bir kare dalganın yükselen ucunun 50% ile düşen ucunun 50% arasındaki zamanıdır.

Yükseklik (amplitude):

Sinyalin sıfır seviyesi ile en yüksek seviyesi arasındaki voltaj farkıdır.

slide6

Dalga Şekilleri:

Sinusoidal

Üçgen

Testere Ağzı

Kare

slide7

Periodik Dalga Şekilleri:

Kendi kendini tekrarlayan dalga şekilleridir.

Periot (T) :

Periyodik bir sinyalin tekrarlanan kısmıdır. Bir periyodik sinyalin arka arkaya gelen iki aynı noktası arasındaki zamandır.

Frekans (frequency) (f) :

Periyodik bir sinyalin sıklık derecesini gösterir. Periyodun bir saniyedeki tekrar sayısıdır.

slide9

Non-Periyodik Dalga Şekilleri:

 • Periyot yok.
 • Frekansı yok.
 • Kendi kendini tekrarlayan kısmı yok.
 • Sabit bir yüksekliği yok.
slide10

Görev Periyodu (Duty Cycle):

Bu sinyal genişliğinin, periyoda oranıdır.

tw = t1 ise DC 50 %

tw  t1 ise DC  50 %

tw  t1 ise DC  50 %

slide11

Örnek:

Aşağıdaki sinyalin;

a) periyodunu b) frekansını c) görev periyodunu; bulunuz.

slide12

b)

c)

Çözüm:

a) Periyodiktir. T=10 ms.

tw = 1ms

T = 10ms

slide13

SAAT SİNYALİ (Clock Signal)

 • Periyodik bir kare dalga şekilidir.
 • Periyodu bir bit zamanıdır.
slide14

IC

CLK

IC

CLK

Saat sinyalinin yükselen ucuna göre değişip çalışır.

Saat sinyalinin düşen ucuna göre değişip çalışır.

slide15

ZAMANLAMA DİYAGRAMLARI

Dijital dalga şekilleridir. Devre içerisinde elemanlar arasındaki ilişkileri gösterir. Her elemanın çıkışının diğer eleman çıkışı ile nasıl değiştiğini gösterir. Devre analizi yapmak için kullanılır.

DATA İLETİŞİMİ

Dijital elektronik devrelerin çalıştırılabilmesi için dataların herhangi bir devreden veya elemandan başka bir devre veya elemana aktarılması gerekir. Buna DATA İLETİŞİMİ denir.

slide16

Data:

Bir bilgi taşıyan bit (binari sayı) gurubudur.

Data iletişimi ikiye ayrılır.

1. Seri olarak: Her defasında aynı iletişim hattı üzerinden bir bit iletir.

2. Paralel olarak: Bir defada tüm data grubu her bit’e aynı hat üzerinden gönderilir.

slide17

Örnek:

8 biti seri olarak transfer etmek için gerekli zamanı bulunuz.

8 biti paralel olarak transfer etmek için gerekli zamanı bulunuz.

Çözüm:

f = 100 kHz

8 bit 8 x 0.01ms = 0.08ms

8 bit aynı anda (1bit-zamanı)

0.01ms = 10s (paralel transfer)

slide18

Kod (code):

Belirli bir düzende organize edilmiş data grubudur.

Enkoding (encoding):

Datayı kodlanmış hale dönüştürmedir.

Dekoding (decoding):

Enkode yapılmış bilgiyi organize haline dönüştürür.

Entegre Devre Paketleri (IC packages):

DIP Paket

SO Ic Paket

slide19

1

14

2

13

3

12

4

10

5

9

6

8

7

7

IC Pin (bacak) Numaralandırılması:

Her IC’nin numaraları standarttır.

Her IC (entegre) Vcc etkileme voltajı ve GND topraklama ucu vardır.

Her IC, çalıştırılmaya başlamadan önce Vcc ve GND bağlantıları yapılmalıdır. Vcc ve GND bağlandıktan sonra, IC çalışmaya hazır demektir.

Kuracağınız devredeki her IC ayrı Vcc ve GND bağlantısı yapılmalıdır.

slide20

IC Sınıflandırılması:

SSI (Small Scale Integration):

Küçük ölçekli entegre. Tek IC içerisinde, max. 12 aynı tip kapı.

MSI (Medium Scale Integrution):

Orta ölçekli entegre. Max. 12-99 kapı.

LSI (Large Scale Integration):

Büyük ölçekli entegre. 100-9999 kapı.

VLSI (Very Large Scale Integration):

10000-999999 kapı.

ULSI (Ultra Large Scale Integration):

Çok büyük ölçekli entegre. (  1000000)

slide21

V

10

5

t(ms)

3

1

Örnekler:

Verilen sinyalin, yükselme zamanını, alçalma zamanını, sinyal genişliğini ve yüksekliğini bulunuz.

slide22

Çözüm:

Yükselme zamanı  0.6 ms

Alçalma zamanı  0.6 ms

Sinyal genişliği  2.5 ms

Yükseklik  10 v

slide23

Verilen sinyalin,

Periyodunu,

Frekansını,

Görev periyodunu, bulunuz

Bu sinyal periyodikmidir?

slide24

Frekans,

Görev periyodu,

Çözüm:

Periyot, T = 4 ms

Bu sinyal periyodiktir.

slide25

0101

5

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER:

1. Devamlılık arzeden değerleri olan bir bilgi ne tür bir bilgidir?

Analog.

2. Bit ne demektir?

Ikili sayı sistemindeki her dijit bittir.

slide26

Max

%90

t(ms)

%10

3. Yükselme zamanını tarif ediniz.(gerekirse şekil çiziniz.)

Bir pulse’ın yükselme ucundaki max. değerinin %10 ile %90 arasındaki geçen zamanıdır.

V

slide27

T = 10ms,

T = 2 tw ise,

4. 10 ms periyodu olan bir dalga şeklinin frekansı kaçtır?

5. Periyodu sinyal genişliğinin iki katı ise görev periyodu % kaçtır?

6. Zamanlama diyagramlarının amaçları nelerdir?

Devrenin çalışmasını takip etmeye yarar.

Devre analizinde hatalı elemanları tespit etmeye yarar.

slide28

7. Saat sinyali nedir?

Periyodik bir kare dalgadır. Devrenin çalışması için tetiklemeye yarar.

8. 10 kHz’lik bir dalga şekli bir sayıcıya verilirse, 100ms içerisinde, sayıcı kaç defa sayma yapar?

1sn 10 k = 10000 defa tekrarlar.

1sn 10.(100ms) 100ms 1000 defa sayacaktır.

slide29

9. Parelel data transferinin seri transfere oranla avantajları nedir?

Paralel datada daha kısa sürede transfer daha hızlı transfer eder.

10. Enkoding (kodlama) nedir?

Bir binari sayı dizisinin belirli şifreler ile gruplandırılmasıdır.

11. Dekoding nedir?

Kodlanmış bilginin tekrar eski şekline döndürülmesidir.