perint ja lahjaverotuksen ongelmakohtia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perintö- ja lahjaverotuksen ongelmakohtia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perintö- ja lahjaverotuksen ongelmakohtia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Perintö- ja lahjaverotuksen ongelmakohtia - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

Perintö- ja lahjaverotuksen ongelmakohtia. Heikki Niskakangas. Muut maat. Perintö- ja lahjaverotusta ei ole lainkaan 7 EU-valtiossa. Taso ja periaatteet vaihtelevat tavattomasti Viimeksi Itävalta luopui vuonna 2008 Ankarin Ranskassa – noin kolminkertainen Suomeen verrattuna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Perintö- ja lahjaverotuksen ongelmakohtia' - emmett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
muut maat
Muut maat
 • Perintö- ja lahjaverotusta ei ole lainkaan 7 EU-valtiossa.
 • Taso ja periaatteet vaihtelevat tavattomasti
 • Viimeksi Itävalta luopui vuonna 2008
 • Ankarin Ranskassa – noin kolminkertainen Suomeen verrattuna
 • Vaikka muodolliset verokannat usein korkeita, tuotto silti vähäinen
veron tavoitteet
Veron tavoitteet
 • Fiskaalinen tavoite – vuosi 2014 n. 649 meur.
 • Teoreettisesti tuloa
 • Jakopoliittinen tavoite
 • Tukee tuloverotusta, kiinteistöjen kirjaamista ja ulosottoa
pohdintaa
Pohdintaa
 • Tarkastellaanko yhtä verovelvollista vai yli sukupolvien kestävää dynastiaa?
 • Jälkimmäisessä tapauksessa säästämisen verotusta
 • Aiheuttaa vähemmän hyvinvointitappioita kuin tuloverotus
 • Yhtäläisten mahdollisuuksien periaate
 • Sijoitetaanko koulutukseen vai varallisuuteen?
 • Altis verosuunnittelulle
 • Epäsuosittu - oikeudenmukaisuus
vuotokohtia
Vuotokohtia
 • Perinnön hajauttaminen
 • Hallintaoikeus
 • Alihintainen kauppa
 • Puoliso ja alaikäinen lapsi
 • Perinnöstä luopuminen
 • Vakuutukset – myös tuloverotuksessa
 • Korottomat lainat
toteutettu uudistus
TOTEUTETTU UUDISTUS
 • Prosentit 10 %, 13 %, 16 % ja 19% – I luokka – nousee 1 prosenttiyksiköllä 2015
 • Lahjat: 4.000 – 17.000 – 50.000 – 200 000 1 meur
 • Perinnöt: 20.000 - 40.000 – 60.000 – 200 000, 1 meur.
 • II veroluokka: noin kaksinkertainen
 • Kolmas veroluokka poistettiin
 • Ensimmäisen luokan piiriä laajennettiin
 • Lahjojen kumulointiaika edelleen kolme vuotta
perinn n hajauttaminen
PERINNÖN HAJAUTTAMINEN
 • Alaraja korkealla
 • Puolisovähennys 60.000, alaikäisvähennys 40 000
 • Lahjoista siirrytään perintöihin
 • Testamenttivetoisuus
 • Perinnönsaaja- ja perijäkohtaisuus
 • Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden hajauttaminen?
hallintaoikeus
HALLINTAOIKEUS
 • Hallintaoikeus verovapaa
 • Omistusoikeuden saajat maksavat veron
 • Puolison asema
 • Omistusoikeuden saajien ongelmat
alihintainen kauppa
ALIHINTAINEN KAUPPA
 • Hinta yli ¾ - ei lahjaveroa
 • Muiden perillisten asema?
 • Saattaa auttaa hajauttamaan 20.000 eriin
puoliso ja avopuoliso
PUOLISO JA AVOPUOLISO
 • Puolisoaseman edut
 • Avopuolisot toiseen veroluokkaan
 • Puolisomääritelmä entisellään
 • Rekisteröity parisuhde
 • 20 000 alaraja koskee molemmissa veroluokissa olevia
alaik inen lapsi ja perinn st luopuminen
ALAIKÄINEN LAPSI JA PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN
 • 40 000 euron vähennys
 • Koskee vain suoraa perijää
 • Sukupolven yli testamentilla
 • Sukupolven yli perinnöstä luopumalla
 • Progressioetu
 • Perinnöstä luopuminen tarkkaa juridiikkaa
vakuutukset
VAKUUTUKSET
 • Lahjoitus verovapaa 8 500 euroa – poistettu 2013
 • Perintöverotuksessa lähiomaiset 35.000 euroa verovapaata
 • Puolisolle verovapaata vähintään puolet
 • Kansainvälinen verosuunnittelu yleistä
vakuutukset tuloverotuksessa
Vakuutukset tuloverotuksessa
 • Säästöhenkivakuutukseksi siirretään merkittämiä omaisuusmassoja
 • Omaisuus myydään, mutta realisoituu verotukseen vasta kun vakuutussumma nostetaan.
 • Sijoitettu pääoma voidaan palauttaa verotta – tulisiko tuoton verotusta muuttaa?
 • Ulkomaiset vakuutusyhtiöt aktiivisia myyjiä.
korottomat lainat
KOROTTOMAT LAINAT
 • Yleinen tapa rahoittaa lasten asunnonhankintaa
 • Lainalta ei edellytetä korkoa
 • Edellytetään takaisinmaksutarkoitusta
 • Lainan anteeksiantaminen johtaa lahjaverotukseen.
 • Lapsen elättäminen ei käytännössä johda velkasuhteeseen
 • Verovapaat lahjat
perinn njako
Perinnönjako
 • Perunkirjoitus ja perinnönjako
 • Erityisiä vähennyksiä
 • Lahjat ja perintöverotus
 • Testamentit
 • Lesken suojasäännökset
 • Ositus, perinnönjako ja lahjaverotus
 • Omaisuuden edelleen luovutus
sukupolvenvaihdos
Sukupolvenvaihdos
 • Huojennus koskee maatilaa ja muuta yritysvarallisuutta
 • Käytännössä maksetaan vain murto-osa normaaliverosta.
 • Aktiivisen verosuunnittelun väline – yksityisomaisuus, arvopaperikauppa
 • Kohtaanto: otetaanko rahat yrityksestä?
 • Monissa maissa huojennuksia erityisesti pienyrityksille
huojennuksen perusteista
Huojennuksen perusteista
 • Yksi viidesosa yrityksistä siirtyy lapsille – onko lapsia syytä suosia?
 • Jatkajaa ei ole markkinoilla testattu
 • Anglosaksisissa maissa empiirisiä tutkimuksia
 • Onko perheyritys huonommassa vai paremmassa asemassa kuin muut?
 • Millaisille omistajille huojennus tulisi antaa?
yritysvarallisuus
YRITYSVARALLISUUS
 • KHO 2006:100
 • Pörssiosakkeet
 • Sijoitusrahasto-osuudet
 • Ulos vuokratut kiinteistöt
 • Ylisuuri kassa
 • EVL-omaisuuden ja TVL-omaisuuden välinen suhde?
yksityisvarallisuus yhti n
YKSITYISVARALLISUUS YHTIÖÖN
 • Sijoitus tavallisimmin rahana
 • Oma asunto?
 • SVOP-rahastoon
 • Vähäisellä arvopaperikaupalla pääsee EVL:n piiriin – ei yritysvarallisuutta
 • Veronkiertosäännös PerVL 33§.
 • Onko perustuslain vastainen sijoitusluonteisen varallisuuden osalta?
perustuslainmukaisuus
Perustuslainmukaisuus
 • PL 6 §:n yhdenvertaisuusperiaate
 • Hyväksyttävä yhteiskunnallinen syy
 • Etu kohtuullisessa suhteessa perusteeseen
 • Kohdistuu tavoiteryhmään riittävän tarkkarajaisesti
 • PeVL luonnos 11.6.2008