organisk kemi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organisk kemi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organisk kemi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Organisk kemi - PowerPoint PPT Presentation


  • 550 Views
  • Uploaded on

Organisk kemi. Läran om kolföreningarnas kemi. Kolatomen. Kolatomen har 6 protoner och elektroner. Kolatomen har fyra valenselektroner. Kolatomer bildar inte joner. Kolatomen bildar mycket sällan joner. Den bildar kemiska föreningar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organisk kemi' - emmett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organisk kemi
Organisk kemi

Läran om kolföreningarnas kemi

kolatomen
Kolatomen

Kolatomen har 6 protoner och elektroner.

Kolatomen har fyra valenselektroner

kolatomer bildar inte joner
Kolatomer bildar inte joner

Kolatomen bildar mycket sällan joner.

Den bildar kemiska föreningar.

På grund av de fyra valenselektronerna så kan kol binda till nästan vad som helst. Kolatomer förekommer i allt levande.

Man trodde först att man inte kunde tillverka organiska föreningar i laboratorier. Men den tyske kemisten Friedich Whöler visade år 1828 att detta var möjligt.

rent kol f rekommer i tre former
Rent kol förekommer i tre former

I Diamant sitter kolatomerna i ett fast nätverk. Detta gör diamant till ett av de hårdaste ämnena i världen

Diamant

slide5

I grafit sitter kolatomerna i samma skikt ihop men skikten sinsemellan glider lätt mot varann.

Grafit

slide6

Fullerener

Ett nästan helt nytt material. Forskarna som konstruerade fullerener fick nobelpriset 1996

I fulleren sitter kolatomerna som i en fotboll.

kolv ten
Kolväten

H

H- C- H

H

Metan

metanserien
Metanserien

Metan CH4

Etan C2H6

Propan C3H8

Butan C4H10

Pentan C5H12

Hexan C6H14

Heptan C7H16

Oktan C8H18

Nonan C9H20

Dekan C10H22

De 10 första kolvätena. De kallas med ett finare namn för alkaner

olika s tt att visa molekyler p
Olika sätt att visa molekyler på

Ämne Molekylformel Strukturformel Molekylmodell

Metan CH4 H

H C H

H

finns det dubbelbindningar i kolkedjan kallas de alkener
Finns det dubbelbindningar i kolkedjan kallas de alkener

Namnen slutar på -en

Den kortaste alkenen är eten

Vad heter nästa?

isomerer
Isomerer

Samma molekylformel men olika strukturformel. Detta kallas isomeri

Båda har molekylformeln C4H10

fossila br nslen
Fossila bränslen

Är egentligen döda växter och djur som under stort tryck och avsaknad av syre har ombildats till olja, kol och naturgas.

oljeraffenaderi
Oljeraffenaderi

Fraktionsdestillering

krackning
Krackning

Med krackning menas att man delar längre kolkedjor till kortare så man kan använda mer av oljan till bensin.

biogas
Biogas

Med biogas menas att man komposterar matavfall eller annat organiskt material utan att låta syre närvara då bildas det metan och etan. Detta kan sedan användas till att köra bilar med eller värma hus.

alkoholer

Alkoholer

Renat, Whiskey, Konjak, Absolut

Det finns många alkoholer!

alkoholer r kolv ten med en oh grupp kopplade till sig
Alkoholer är kolväten med en OH grupp kopplade till sig

Kemiskt tecken CH3OH

Namnet får man om man tar stamkolvätet och lägger till -ol

Detta är metanol. En mycket giftig alkohol som ibland dricks av misstag i tron om att det är vanlig sprit.

etanol
Etanol

Det är denna alkohol som man dricker. C2H5OH

Den bildas då man jästsvampar omvandlardruvsocker till etanol

Skriv reaktionsformel:

C6H12O6 CO2 + 2C2H5OH

Etanol ett miljövänligt bilbränsle!

alkoholer med flera oh grupper
Alkoholer med flera OH-grupper

Om en alkohol har två OH- grupper kallas den för tvåvärd

Har den treOH- grupper kallas den för trevärd

Glykol

Glycerol

glykol
Glykol

Glykol eller som den heter egentligen etandiol används för att sänka fryspunkten på kylarvattnet i blad annat bilar.

Man sprutar också vingarna på flygplan med glykol för att förhindra nedisning

glycerol
Glycerol

Det är denna alkoholen som finns i alla fettmolelyler tillsammans med tre långa kolkedjor

Glycerol har en förmåga att binda fukt därför används den också i hudkrämer

organiska syror
Organiska syror

C = O

|

OH

Alla organiska syror innehåller en karboxylgrupp (COOH)

Om man oxiderar en alkohol får man en organisk syra.

Den enklaste organiska syran är myrsyra

eller metansyra.

etansyra eller ttiksyra
Etansyra eller ättiksyra

Ättiksyra bildas då etanol får reagera med luftens syre (oxidation). Bra som konserveringsmedel.

Vinäger är vin som har oxiderat.

citronsyra
Citronsyra

Precis som det finns alkoholer med flera oh grupper så finns det syror med flera karboxylgrupper. Citronsyra är ett exempel på detta.

estrar
Estrar

Estrar bildas då en alkohol får reagera med en organisk syra.

Denna typ av reaktioner kallas kondensationsreaktioner

katalysator
Katalysator

En katalysator är ett ämne som påskyndar reaktionen utan att själv förbrukas.