Download
elektryzowanie cia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektryzowanie ciał PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektryzowanie ciał

Elektryzowanie ciał

210 Views Download Presentation
Download Presentation

Elektryzowanie ciał

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Elektryzowanie ciał

  2. Często mamy kłopoty z niesfornymi włosami, które energicznie szczotkowane nie układają się zgodnie z nasza wola. Zdejmując szybkim ruchem sweter, słyszymy trzask, któremu towarzyszy przeskok iskry, szczególnie widoczny w ciemności. Gdy ślizgamy się w pantoflach po dywanie a następnie dotykamy kogoś lub czegoś, to czujemy przeskok iskry. Tymi zjawiskami zajmuje się elektrostatyka.

  3. Pole elektrostatyczne jest to przestrzeń, w której na dowolne ładunki elektryczne wprowadzone do niej działają siły elektrostatyczne. Przestrzeń ta jest wytwarzana przez nieruchome ładunki elektryczne. • Są to linie, po których poruszałby się bardzo mały ładunek dodatni umieszczony w ty m polu. Ładunek taki nazywamy ładunkiem próbnym. Charakteryzuje się on tym, że nie powoduje zmian właściwości pola, w którym się znajduje. Kierunek wektora siły elektrostatycznej działającej na ładunek umieszczony w polu elektrostatycznym jest styczny do linii pola w danym punkcie. M. Faraday próbował zilustrować pole za pomocą tych linii. Nie sa to żadne realne istniejące krzywe, ale linie, które pomagają wyobraźni. • Atom składa się z:

  4. )Do jednej z elektrod podłączamy jeden z biegunów maszyny. Obserwujemy jak układa się kasza na powierzchni oleju. Doświadczenie powtarzamy podłączając do tej samej elektrody drugi biegun • Dwa ładunki odpychają się lub przyciągają siłą wprost proporcjonalną do iloczynu wartości tych ładunków, a odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi. • Oddziaływanie w pierwszym przypadku jest słabsze, niż w drugim. • Wartości siły wzajemnego oddziaływania między naelektryzowanymi ciałami zależy od wartości zgromadzonego na nich ładunku. • Chcąc stwierdzić, czy ciało jest naelektryzowane, należy je zbliżyć lub dotknąć nimi pręta elektroskopu. Wychylenie wskazówek będzie oznaką naelektryzowania.

  5. Sposoby elektryzowania ciał • Przyrządy: • Przyrządy: • Musimy się zastanowić czy ładunek może powstawać z niczego lub też zginąć?