zem d lstv ii n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zemědělství II

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Zemědělství II - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Zemědělství II. ......troška čísel a povídání o českém zemědělství. O čem tato lekce bude:. o ukazatelích charakterizujících zemědělství, o podpoře zemědělství, o budoucnosti zemědělství. Zemědělství v ČR extrémně vysoký podíl pronajaté půdy v podnicích (v průměru 92 %, v EU 40 %),

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zemědělství II' - emmet


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zem d lstv ii

Zemědělství II

......troška čísel a povídání o českém zemědělství.......

o em tato lekce bude
O čem tato lekce bude:
 • o ukazatelích charakterizujících zemědělství,
 • o podpoře zemědělství,
 • o budoucnosti zemědělství.
slide3

Zemědělství v ČR

 • extrémně vysoký podíl pronajaté půdy v podnicích (v průměru 92 %, v EU 40 %),
 • dominantní produkční postavení podniků právnických osob – družstev a společností (75 % obhospodařované zemědělské půdy),
 • výrazná duální podniková struktura (5 % největších podniků obhospodařuje přes 75 % zemědělské půdy),
 • vysoká „třígenerační“ zadluženost podniků a „neusazenost“ kapitálu v podnicích,
 • velké rozdíly ve výkonnosti podniků,
 • nižší technická účinnost faktorů (práce a půdy), avšak levnost faktorů proti EU (4-6x práce, 10-15x půda),
 • vztah k životnímu prostředí a venkovu
slide4

Hrubá zemědělská produkce

rostlinná produkce

živočišná produkce

sklizeň zemědělských plodin

chov skotu

chov prasat

chov drůbeže

soupis hospodářských zvířat

slide5
podíl zemědělství na HDP

1990 - 7,32

2008 – 1,85

vývoj cen zemědělských výrobců

1990 – 104,1

2008 – 108,8 (s.c. 143,8)

vývoj cen vstupů do zemědělství

1990 - 102,1

2008 - 110,8 (s.c. 385,0)

produktivita
Produktivita

 .

 • půdy
 • práce
slide7

Souhrnný zemědělský účet

Účet výroby

Kapitálový účet

Účet tvorby důchodu

Účet podnikatelského důchodu

podpora zem d lstv
Podpora zemědělství
 • přímé platby
 • Horizontální plán rozvoje venkova
 • národní podpory resortu MZe
 • organizace trhu
p m platby
Přímé platby
 • základní jednotná platba na plochu (SAPS);
 • doplňková platba k platbě na plochu (TOP-UP); pěstování lnu na vlákno;pěstování chmele; chov přežvýkavců; pěstování plodin na orné půdě (mimo jiné pro pěstování geneticky upravené kukuřice seté).
 • podpora méně příznivých oblastí a oblastí s ekologickými omezeními (LFA).

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/

horizont ln pl n rozvoje venkova
Horizontální plán rozvoje venkova

Cílem HRDP je především ekonomická stabilizacezemědělského podnikání v horších přírodních podmínkách prostřednictvím:

 • kompenzace
 • agro-envi programy („Méně příznivé oblasti“, opatření „Předčasné ukončení zemědělské činnosti“, „Zakládání skupin výrobců)
 • OP Zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/dobihajici-a-ukoncene-dotace/horizontalni-plan-rozvoje-venkova-hrdp/

op zem d lstv
OP Zemědělství

OP je základní programový dokument, který byl schválen Evropskou komisí 2. července 2004 a umožňuje pro období 2004–2006 čerpání prostředků určených pro podporu zemědělství z fondů EU. Celkem má být za toto období českým zemědělcům, zpracovatelům a rybářům vyplaceno přibližně 250 mil. € .

OP je postaven na třech základních prioritách:

 • Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům (Priorita I);
 • Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí (Priorita II);
 • Technická pomoc (Priorita III).

Přestože by měl být OP především restrukturalizačním nástrojem

(zejména prostřednictvím Priority II), je dosud využíván

ponejvíce jako podpora investic (Priorita I), například na nákup

zemědělské techniky

n rodn podpory rezortu mze
Národní podpory rezortu MZe
 • výdaje Mze (Ministerstva zemědělství
 • podpory PGRLF (Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond)

http://www.pgrlf.cz/pgrlf/menu_programy.php

organizace trhu st tn zem d lsk interven n fond
Organizace trhuStátní zemědělský intervenční fond
 • subvence vývozu
 • intervenční nákupy
 • ostatní výdaje

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/uvod

ekvivalent produk n ch subvenc producer subsidy equivalent pse
Ekvivalent produkčních subvencí(ProducerSubsidyEquivalent – PSE).

zahrnuje všechny:

 • přímé subvence poskytnuté zemědělským výrobcům
 • podporu trhu se zemědělskými produkty
mo n sc n e v voje esk ho zem d lstv
Možné scénáře vývoje českého zemědělství
 • Produkce přebytků
 • Konkurenceschopné zemědělství
 • Krajina a venkov
 • Voda
konkurenceschopn zem d lstv
Konkurenceschopné zemědělství
 • rozdělení ZP na produkční a neprodukční oblasti
 • opuštění neprodukčních oblastí ???? – ponechání svému osudu
produkce p ebytk
Produkce přebytků
 • orientace na intenzivní výrobu a export očekávaných přebytků
 • předpoklad – „záchranná síť“
krajina a venkov
Krajina a venkov
 • orientace na krytí co největšího podílu domácí poptávky – výroba provozována na co největší ploše
 • problém – nadvýroba, nedostatečná kvalita programů podporující zemědělce
slide19
Voda
 • orientace na výrobu čisté vody pro regiony, ČR a evropské odběratele (scénář je podporován environmentalisty a institucemi, které zajišťují vodní hospodářství
koncepc e zem d lsk politiky esk republiky po vstupu do eu
Koncepce zemědělské politiky České republiky po vstupu do EU

členěna na tři časové etapy:

 • etapu vstupní (2004-2006),
 • etapu přizpůsobení (2007-2010),
 • etapu vyrovnání (2010-2013), tzn. po vyrovnání úrovně podpor zemědělství ČR s úrovní podpor stávajících zemí EU
zamy len
„zamyšlení“
 • vstup do EU znamenal nárůst finančních prostředků(nepřispěly ale k žádoucí restrukturalizaci českého zemědělství)
 • nespoléhat se jen na získání nárokových přímých plateb(stejně tak se nedoporučuje zaměřovat se na produkci toho, co „dělají“ všichni ostatní )
 • vhodné posilovat orientaci na rozvoj venkovských oblastí(mimoprodukční funkce zemědělství)
 • od roku 2007 bude potřeba dodržovat Zásady správné zemědělské praxe
 • normy se týkají v zásadě dvou oblastí, a to:

životního prostředí a ochrany zdraví

evidence zvířat.

informace
Informace
 • Český statistický úřad (czso.cz)
 • Ministerstvo zemědělství (mze.cz)
 • Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (vuze.cz)
 • Internetový zemědělský portál (agroweb.cz)