a ho jt e p r v c i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A HO JT E P R V Á C I PowerPoint Presentation
Download Presentation
A HO JT E P R V Á C I

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

A HO JT E P R V Á C I - PowerPoint PPT Presentation

emmet
102 Views
Download Presentation

A HO JT E P R V Á C I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. AHOJTE PRVÁCI • Čakajú vás vety s veselými obrázkami. • A ja som zvedavý ako vám pôjde ich čítanie. • Skúsite?

  2. A a áM mE e é

  3. M A = MA

  4. M Á = MÁ

  5. E MA = EMA

  6. EMA MÁ A . EMA MÁ A . EMA MÁ A .

  7. EMA MÁ A . MÁ EMA A ? EMA MÁ A .

  8. MÁ EMA A ? MÁ EMA A ? EMA MÁ A .

  9. Ste šikovní a ja mám radosť.Uvidíme sa nabudúce.

  10. Mgr. Hana Hulínová ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča