KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ THĂM LỚP
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


  • 202 Views
  • Uploaded on

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ THĂM LỚP. GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : Nguyễn Văn Ngọc. Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu xã Tam Trà- Núi Thành- Quảng Nam. KIEÅM TRA BAØI CUÕ. Bài học kinh nghiệm về cách đánh giặc của Dân tộc ta trong cuộc Kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - emmanuel-ramos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K nh ch o qu th y c v th m l p

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ THĂM LỚP

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN :

Nguyễn Văn Ngọc

Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu xã Tam Trà- Núi Thành- Quảng Nam


K nh ch o qu th y c v th m l p

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

Bài học kinh nghiệm

về cách đánh giặc của

Dân tộc ta trong cuộc

Kháng chiến chống quân

Mông Cổ lần thứ nhất ?

Âm mưu xâm lược

Đại Việt (Lần 1) của

quân Mông Cổ ?


K nh ch o qu th y c v th m l p

Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo )

II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).


K nh ch o qu th y c v th m l p

1/ Âm mưu xâm lược Cham-pa và Ñại Việt của nhà Nguyên

Tại sao

nhà Nguyên

có ý đồ

xâm lược

Chămpa

và Đại Việt ?

- Để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác.

Nhà Nguyên đánh Chăm Pa trước nhằm mục đích gì ?

- Nhà Nguyên đánh cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công vaøo phía nam Đại Việt.


K nh ch o qu th y c v th m l p

2/ Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến

TRẦN HƯNG ĐẠO

ĐƯỢC VUA TRẦN

GIAO TRỌNG TRÁCH LÀ

QUỐC CÔNG

TIẾT CHẾ - CHỈ HUY

CUỘC KHÁNG CHIẾN .

ÔNG SOẠN

“dỊCH TƯỚNG SĨ “

ĐỂ ĐỘNG VIÊN

TINH THẦN CHIẾN ĐẤU

CỦA QUÂN ĐỘI .

Tại hội nghị

Bình Than

Hoài Vương Hầu

Trần Quốc Toản

Không được

dự bàn nên

Đã bóp nát

quả cam lúc

nào Không biết

Sau đó về quê

tổ chức một

đạo quân lớn

gương cao lá cờ

thêu 6 chữ vàng

“PHÁ CƯỜNG ĐỊCH ,

BÁO HOÀNG ÂN”

ngày đêm luyện

tập, sẵn sàng

cùng nhân dân

đánh giặc.

- Phát động kháng chiến toàn quốc

Nhà Trần đã

làm gì để chuẩn bị

kháng chiến ?

-Triệu tập hội nghị Bình Than

-Triệu tập hội nghị Diên Hồng


K nh ch o qu th y c v th m l p

Câu hỏi thảo luận :

Câu 2 : Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết chiến của quân dân thời Trần ?

Trả lời :

  • Trần Quốc Toản căm thù giặc bóp nát quả nho mà không hay.

- Trong Hội nghị Diên Hồng các cụ lão đều nói là “khong Nên đánh”.

- Quân sĩ thích lên cánh tay hai chữ “cai le gi Thon”.


K nh ch o qu th y c v th m l p

Chọn câu trả lời đúng

Nhà Trần tổ chức phản công vào:

A. Tháng 1/1285

B. Tháng 3/1285

C. Tháng 5/1285

C. Tháng 5/1285

D. Tháng 7/1285


K nh ch o qu th y c v th m l p

3/Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến.

Sau một số trận

chiến đấu

chặn giặc

ở vùng biên giới ,

Trần quốc Tuấn

cho quân lui về

Vạn Kiếp

Toa Đô

được lệnh

từ Chăm pa

đánh ra

Nghệ An,

Thanh Hóa.

Cuối tháng

01/1285

khoảng 50 vạn

quân Nguyên

do Thoát Hoan

chỉ huy

tràn vào

xâm lược

nước ta


K nh ch o qu th y c v th m l p

3/Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến.

KẾT QUẢ:

Quân giặc

phần lớn

bị thien

phần còn lại

chạy về nước.

Thoát Hoan

chui vào

bo đồng

cho quân khiêng

về nước.

Tướng Toa Đô

bị chém đầu.

Tháng 5- 1285

nhân lúc

quân giặc

gặp khó khăn .

Nhà Trần

cho quân

tổ chức

phản công

đánh bại

quân giặc

ở nhiều nơi.

CHƯƠNG DƯƠNG

HÀM TỬ

TÂY KẾT


K nh ch o qu th y c v th m l p

Chương Dương

cướp giáo giặc,

Hàm Tử bắt

quân thù.

Thái Bình

nên gắng sức.

Non nước

ấy ngàn thu.

TRẦN QUANG KHẢI


K nh ch o qu th y c v th m l p

Bài tập

Chọn câu trả lời đúng nhất?

Câu 1 : Những chuẩn bị của Nhà Trần trong cuộc kháng chiến

A. Triệu tập Hội nghị Bình Than.

B. Triệu tập Hội nghị Diên Hồng.

C. Duyệt binh, cắt cử chỉ huy.

D. Cả A, B, C đúng.

Rất tiếc bạn sai rồi !

Hoan hô bạn đúng rồi !


K nh ch o qu th y c v th m l p

Bài tập :

Điền từ thích hợp vào chỗ trống ?

Câu 1 : ……………………..căm thù giặc đến nỗi bóp nát quả cam mà không hay

Trần Quốc Toản

Câu 2 : Quân sĩ thích lên cánh tay hai chữ ……………………

Sát ThátK nh ch o qu th y c v th m l p

HÀNG DỌC

CÂU 1

Đ

Ô

N

G

B

Đ

U

CÂU 2

T

R

N

H

Ư

N

G

Đ

O

CÂU 3

T

R

N

Q

U

C

T

O

N

D

I

Ê

N

H

N

G

CÂU 4

T

O

A

Đ

Ô

CÂU 5

B

Ì

N

H

T

H

A

N

CÂU 6

H

C

H

T

Ư

N

G

S

Ĩ

CÂU 7

T

R

N

Q

U

A

N

G

K

H

I

CÂU 8

TRẦN HƯNG ĐẠO ĐÃ SOẠN THẢO BÀI NẦY

NHẰM KHƠI DẬY LÒNG YÊU NƯỚC CỦA QUÂN SĨ.

NƠI DIỄN RA HỘI NGHỊ CỦA CÁC VƯƠNG HẦU QUÝ TỘC TRẦN

NHẰM BÀN KẾ ĐÁNH GIẶC

TÊN CỦA TƯỚNG GIẶC BỊ CHÉM ĐẦU Ở TRẬN

TÂY KẾT (LẦN THỨ 2)

NƠI DIỄN RA HỘI NGHỊ CỦA CÁC

BÔ LÃO DO VUA TRẦN TRIỆU TẬP

BÓP NÁT QUẢ CAM TRONG TAY VÌ KHÔNG ĐƯỢC

DỰ BÀN KẾ SÁCH ĐÁNH GIẶC

NGOÀI TRẦN HƯNG ĐẠO ,CÒN CÓ MỘT VỊ TƯỚNG HỌ TRẦN

KHÁC CŨNG CÓ NHIỀU CÔNG LỚN TRONG KHÁNG CHIẾN

CHỐNG QUÂN MÔNG - NGUYÊN

NƠI TRẦN QUỐC TUẤN TỔ CHỨC DIỆT BINH

NGƯỜI LẬP NHIỀU CÔNG LỚN TRONG CUỘC

KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGUYÊN - MÔNG


K nh ch o qu th y c v th m l p

Hướng dẫn về nhà :

- Học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK.

  • Xem trước phần III. Cuộc kháng chiến lần thứ III chống quân xâm lược Nguyên (1287-1288)và trả lời các câu hỏi sau :

 Nêu một số dẫn chứng về việc Nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần III ?

Tường thuật diễn biến trận Vân Đồn ?

Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 ?ad