inskrivningsinformation i verf ringsformatet ff11 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inskrivningsinformation i överföringsformatet, ÖFF11 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inskrivningsinformation i överföringsformatet, ÖFF11

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Inskrivningsinformation i överföringsformatet, ÖFF11 - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Inskrivningsinformation i överföringsformatet, ÖFF11. Inskrivningsinformation. Tomträtts- upplåtelse. Inskrivnings- fastighet. Lagfart/ Tomträttsinnehav. Person. Anteckning. Inteckning. Belastar. Avtalsrättighet. Övergripande förändringar mellan ÖFF 10 och ÖFF 11.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inskrivningsinformation i överföringsformatet, ÖFF11' - emmanuel-hale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inskrivningsinformation
Inskrivningsinformation

Tomträtts-

upplåtelse

Inskrivnings-

fastighet

Lagfart/Tomträttsinnehav

Person

Anteckning

Inteckning

Belastar

Avtalsrättighet

vergripande f r ndringar mellan ff 10 och ff 11
Övergripande förändringar mellan ÖFF 10 och ÖFF 11

Förändring i informationsstrukturen i och med nytt grunddatalager. Förändring i handläggningen i och med nytt handläggningssystem (SFÄR) påverkar hanteringen informationen.

 • Uppdatering görs direkt i registret
 • Mer information kring pågående ärende
 • Mer information om förvärv
 • Färre anmärkningstexter för bättre kvalitet
    • Värdemängder
    • Fler tabeller (objekttyper)
    • Beslutet redovisas på objektet det tillhör
 • Nytt aktnummer

D-2014-00003412:1000

 • Alla objekt har UUID och versionsnummer
inskrivningsinformation i verf ringsformatet
Inskrivningsinformation i Överföringsformatet

Överföringsformatet innehåller tabeller med inskrivningar samt tabeller för att referera mellan, och koppla ihop, tabeller.

En inskrivning är ett objekt i Fastighetsregistrets inskrivningsdel som har en identitet och ett gällande beslut.

 • UUID och version
 • Inskrivningsdag
 • Aktnummer/dagboksnummer
 • Beslut
 • Nytt beslut
 • Uppskovsdatum
 • Överklagande
registerenhet tabell 01a c
Registerenhet, tabell 01A-C

I tabellerna 01A (Fastighet), 01B (Samfällighet) och 01C (Gemensamhetsanläggning) har det fram till ÖFF version 11.00 funnit viss inskrivningsinformation, t.ex.

 • uppgift om fastigheten är upplåten med tomträtt
 • uppgift om att informationen innehåller allvarligt fel i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
 • aktualitetsdatum

Denna typ av information finns nu i andra tabeller under inskrivningsinformationen.

inskrivningsfastighet tabell 31a k
Inskrivningsfastighet, tabell 31A-K

Inskrivningsfastighet är ett sammanhållande objekt som grupperar inskrivningsinformation för en fastighet i fastighetsregistret.

För Inteckning och Avtalsrättighet finns tabeller som är gemensamma, dessa är därför grupperade under kapitlet Inskrivningsfastighet i överföringsformatet. Detta gäller tabellerna 31F-G och 31I-K.

När behövs Inskrivningsfastighet?

T.ex.

 • för att se aktualitetsdatum på fastigheten
 • för att koppla ihop, t.ex visa fastighetsbeteckning, fastighet med inskrivningsinformation
inskrivningsfastighet

Registerenhet

01A-C

Inskrivningsfastighet

Inskrivningsfastighet

utanför bevakningskrets

31R

Ajourförande IM-kontor

område

31H

Pågår

Inskrivningsfastighet

31C

Pågående

ärendetyp

31E

Gruppinformation

31B

Inskrivningsfastighet

31A

Pågående ärende

vid IM

31D

Avsåg

ursprungligen

31G

Belastar

31F

Inteckning

32A

Avtalsrättighet

34A/D/G/H

Inskrivningshändelse

dagboksnummer

31K

Inskrivningshändelse

Inskriven belastning

31I

Inskrivningshändelse

31J

inteckning tabell 32a 32h
Inteckning, tabell 32A-32H
 • En inteckning är en inskrivning av ett visst penningbelopp, en förutsättning för belåning av fastighet.
 • En inteckning belastar en eller flera fastigheter (eller tomträtter).
 • Inteckningar gäller i den ordning de skrivits in. Ordningen gäller tillsammans med avtalsrättigheter.

(Anmärkningar som inte kan tolkas vid migrering flyttas över i sin helhet)

I Överföringsformatet version 10.20 finns informationen i tabell

 • 24A Inteckning
 • 24C Inteckningsfastighet
inteckning

Inskrivningsfastighet

31A

Inteckning

Belastar

31F

Utsträckning

sökt i

32H

Avsåg

ursprungligen

31G

Inteckning

32A

Inteckning lika rätt

32E

Inskrivningshändelse

Inskriven belastning

31I

Inteckning

dagboksnummer

32B

Inskrivningshändelse

31J

Inskrivningshändelse

dagboksnummer

31K

Innehavsanteckning

32F

Inteckningsanmärkning

32F

Innehavsanteckning

dagboksnummer

32G

Inteckningsanmärkning

dagboksnummer

32F

a nteckning tabell 33a 33e
Anteckning, tabell 33A-33E
 • En anteckning beskriver ett visst förhållande som rör en eller flera fastigheter eller tomträtter.
 • En anteckning har alltid koppling till en eller flera Inskrivningsfastigheter.
 • En anteckning kan ha koppling till Inskrivet ägande (Lagfart eller Tomrättsinnehav).
 • En anteckning kan ha koppling till Inteckning.
 • En anteckning kan ha koppling till Avtalsrättighet.

(Migrerade anteckningar har alltid koppling till enfastighet och inga kopplingar till andra objekt)

I Överföringsformatet version 10.20 finns informationen i tabell

 • 25A Anteckning
a nteckning

Inskrivningsfastighet

31A

Anteckning

Anteckning

Inskrivningsfastighet

33B

Lagfart

35A

Tomträttsinnehav

35F

Anteckning

Inskrivet ägande

33E

Anteckning

33A

Inteckning

32A

Anteckningsanmärkning

33D

Anteckning

Inskriven belastning

33C

Avtalsservitut

34A

Avtalsnyttjanderätt

34D

Elkraftsrätt

34G

Avkomsträtt

34H

avtalsr ttighet tabell 34a 34j
Avtalsrättighet, tabell 34A-34J
 • En avtalsrättighet är en genom skriftligt avtal reglerad rättighet för annan fastighet eller annan person än ägaren att nyttja fastigheten eller tomträtten.
 • Avtalsrättigheter gäller i den ordning de skrivits in. Ordningen gäller tillsammans med inteckningar.
 • En avtalsrättighet belastar en eller flera fastigheter (eller tomträtter).
 • Till skillnad från inteckning så finns en förekomst av avtalsservitutet, avtalsnyttjanderätten och elkrafträtten för varje fastighet den gäller i.Avkomsträtt hanteras dock på samma sätt som inteckningar.

(Vid migrering har inga ändamål tolkats, samtliga typer av ändamål ligger i Övrigt ändamål.)

I Överföringsformatet version 10.20 finns informationen i tabell

 • 24B Inskrivning
 • 24D Inskrivningsfastighet.
avtalsr ttighet
Avtalsrättighet

Inskrivningsfastighet

31A

Belastar

31F

Inskrivningshändelse

Inskriven belastning

31I

Avtalsservitut/Avtalsnyttjanderätt/Elkraftsrätt/Avkomsträtt

34A/D/G/H

Inskrivningshändelse

31J

Inskrivningshändelse

dagboksnummer

31K

Avtalsnyttjanderätt

övrigt ändamål

34F

Avtalsnyttjanderätt

ändamål

34E

Avtalsservitut

övrigt ändamål

34C

Avtalsservitut

ändamål

34B

inskrivet gande tabell 35a 35t
Inskrivet ägande, tabell 35A-35T
 • Inskrivet ägande beskriver äganderätt till en fastighet eller tomträtt.
 • Lagfart/Tomträttsinnehav beskriver hur stor andel en person äger i en fastighet.
 • Gällande ägande och Tidigare ägande beskrivs i samma tabeller, 35A/35F
 • Det lagras mer information om delförvärv.
 • Fastighetsägandeförändring och uppgift om Fång finns för alla förändringar i ägandet.
 • Köpeskilling och Överlåtelse finns för alla förändringar i ägandet förutom vid nybildande av fastigheter och tomträtter.
 • Köpeskilling innehåller uppgift om köpesumman samt uppgift om ägandeförändringen avser en eller flera fastigheter.
 • Inskriven person innehåller uppgift om ID-nummer och håller kopplingen till persontabellerna (37A och B).

I Överföringsformatet version 10.20 finns informationen i tabell

 • 21A Lagfart
 • 23A Tomträttsinnehav
 • 27A Tidigare lagfaren ägare/tomträttsinnehavare
 • 27B Förvärvare
inskrivet gande

Person/

Organisation

37A/37B

Inskrivnings-

fastighet

31A

Inskrivet ägande

Inskrivet ägande - Allt

Inskriven person

35Q

Lagfart/Tomträttsinnehav

35A/35F

Utländsk ägare

35R

Lagfart/Tomträttsinnehav

Överlåtelse

35D/35J

Lagfart/Tomträttsinnehav

Fång

35E/35I

Lagfarts-/Tomträttsinnehavs-

anmärkning

35C/35H

Fång

35K

Överlåtelse

35L

Fastighetsägandeförändring

Överlåtelse

35N

Fastighetsägandeförändring

Fång

35M

Fastighetsägande-

förändring

35O

Köpeskilling

35P

inskrivet gande1

Person/

Organisation

37A/37B

Inskrivnings-

fastighet

31A

Inskrivet ägande

Inskrivet ägande -

Gällande

Inskriven person

35Q

Lagfart/Tomträttsinnehav

35A/35F

Utländsk ägare

35R

Lagfart/Tomträttsinnehav

Överlåtelse

35D/35J

Lagfart/Tomträttsinnehav

Fång

35E/35I

Lagfarts-/Tomträttsinnehavs-

anmärkning

35C/35H

Fång

35K

Överlåtelse

35L

Fastighetsägandeförändring

Överlåtelse

35N

Fastighetsägandeförändring

Fång

35M

Fastighetsägande-

förändring

35O

Köpeskilling

35P

inskrivet gande2

Person/

Organisation

37A/37B

Inskrivnings-

fastighet

31A

Inskrivet ägande

Inskrivet ägande -

Aktuell ägarbild

Inskriven person

35Q

Lagfart/Tomträttsinnehav

35A/35F

Utländsk ägare

35R

Lagfart/Tomträttsinnehav

Överlåtelse

35D/35J

Lagfart/Tomträttsinnehav

Fång

35E/35I

Lagfarts-/Tomträttsinnehavs-

anmärkning

35C/35H

Fång

35K

Överlåtelse

35L

Fastighetsägandeförändring

Överlåtelse

35N

Fastighetsägandeförändring

Fång

35M

Fastighetsägande-

förändring

35O

Köpeskilling

35P

inskrivet gande utan personnummer direktmarknadsf ring
Inskrivet ägande – utan personnummer (Direktmarknadsföring)

Inskrivet ägande -

utan personnummer

För denna grupp levereras gällande ägande vid leveranstillfället.

Denna grupp kommer troligtvis oftast att användas när ändamålet för beställningen är punkt 6 ”uttag av urvalför personuppgifter för direkt marknadsföring”, dock med den begränsning som följer av § 11 personuppgiftslagen (1998:204).

Vid detta ändamål ska reklamspärr sättas till Ja för att all information rörande fastighet ska tas bort ur beställningen om någon lagfaren ägare/tomträttsinnehavare

 • är under 16 år
 • har anmält till Lantmäteriet eller NIX-registret att de inte vill ha direktreklam
 • har skyddad personuppgift
 • dödsbo

Endast i produkten Fastighetsuttag

I Överföringsformatet version 10.20 finns informationen i tabell

 • 21P Lagfart med fullständig adress
 • 23P Tomträttsinnehav med fullständig adress

Registerenhet

01A-C

Inskrivnings-

fastighet

31A

Lagfart/Tomträttsinnehav

med fullständig adress

35S/35T

Lagfart/Tomträttsinnehavs-

anmärkning

35C/35H

tomtr ttsuppl telse tabell 36a b
Tomträttsupplåtelse, tabell 36A-B
 • En tomträttsupplåtelse är en inskrivning enligt avtal genom vilket tomträtt upplåtes i fastighet.

I Överföringsformatet version 10.20 finns informationen i tabell

 • 22A Upplåtelse till tomträtt

Inskrivnings-

fastighet

31A

Tomträttsupplåtelse

36A

Tomträttsupplåtelse-

anmärkning

36B

f r ndring inskrivning tabell 39a 39f
Förändring Inskrivning, tabell 39A-39F
 • Information om vilka åtgärder som inneburit att informationen i fastighetsregistret har förändrats.
 • Åtgärderna delas in i två huvudgrupper:
  • Inskrivningsåtgärder
  • Övrig inskrivningsregisteråtgärd
 • Varje åtgärd ingår i ett verksamhetsärende.
 • Blir med tiden stora informationsmängder.
f r ndring inskrivning

t.ex. Inteckning

Förändring Inskrivning

Verksamhetsärende 39A

Inskrivningsåtgärd

39B

Övrig Inskrivningsregisteråtgärd

39D

Övrig Inskrivningsregisteråtgärd

uuid

39E

Inskrivningsåtgärd

uuid

39C

Inskrivnings-

fastighet

31A

Äldre Förhållande

39F

personinformation tabell 37a 37b
Personinformation, tabell 37A, 37B

Lantmäteriet får uppdateringar av personinformation från Skatteverket, Folkbokföringen och Företagsregistret.

Tabellerna som ingår vid beställning av personinformation är;

 • 37A Person

och/eller

 • 37B Organisation

I Överföringsformatet version 10.20 finns informationen i tabell

 • 30A Person
 • 30B Organisation
personinformation
Personinformation

Hantering vid förändringsavisering:

 • Borttag av person kommer endast att ske vid sekretessmarkering (även rättning i sällsynta fall). Önskas endast information om gällande ägande får varje kund själv rensa bort de personer som inte längre är kopplade till något gällande ägande.
 • Vid avisering av ny person som inte finns hos kund = kunden lägger till posten i databasen
 • Vid avisering av ny person som finns hos kund = kunden uppdaterar posten i databasen
 • Vid avisering av uppdatering av person som kund saknar= kunden lägger till posten i databasen
vilka objekt f r ndras i ff11 00 till f ljd av inskrivningsprogrammet
Vilka objekt förändras i ÖFF11.00 till följd av Inskrivningsprogrammet

Tabell Förändring

01A-C, 01R Innehåll i fält töms och läggs i annan tabell

21A-28A Tabeller tas bort (Inskrivningsinformation)

30A-B Tabeller tas bort (Personinformation)

31A-K Nya tabeller (Inskrivningsfastighet)

32A-H Nya tabeller (Inteckning)

33A-E Nya tabeller (Anteckning)

34A-J Nya tabeller (Avtalsrättighet)

35A-T Nya tabeller (Inskrivet ägande)

36A-B Nya tabeller (Tomträttsupplåtelse)

39A-F Nya tabeller (Förändring Inskrivning)

37A-B Nya tabeller (Personinformation)

42A Fältförändringar

42B Tabellen tas bort

42P Fältförändringar

42Q Tabellen tas bort

vilka objekt f r ndras i ff11 00 till f ljd av att produkten ff online avvecklas externt
Vilka objekt förändras i ÖFF11.00 till följd av att produkten ÖFF online avvecklas (externt)

Tabell Förändring

40B Tabellen tas bort (Taxeringsenhetsuppgifter)

41B Tabellen tas bort (Samtaxering för registerenhet)

62CTabellen tas bort (Rättsförhållande)

74BTabellen tas bort (Registerenhet som berörs av planbeslut)

leveransfiler
Leveransfiler

Informationen levereras

 • enligt Lantmäteriets överföringsformat i semikolonseparerade textfiler
 • i en fil per objekt (tabell) vid produkten Fastighetsuttag och Fastighetsaviseringens inledande engångsuttag
 • i en fil med alla objekt sammanslagna vid avisering