Download
ji gabry hm471 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Korozní odolnost Zn/Mg povlaků PowerPoint Presentation
Download Presentation
Korozní odolnost Zn/Mg povlaků

Korozní odolnost Zn/Mg povlaků

84 Views Download Presentation
Download Presentation

Korozní odolnost Zn/Mg povlaků

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jiří Gabryš HM471 Korozní odolnost Zn/Mg povlaků

 2. Pozinkovaná ocel • základní konstrukční materiál pro sériovou výrobu karoserii • tloušťka povlaku 7-10 mikronů • výroba: • galvanickým pokovováním (EG)‏ • zinková lázeň (HDG)‏

 3. Zn/Mg povlak • nový způsob ochrany povrchu (ZMG)‏ • alternativa ke zvyšování tloušťky Zn vrstvy • výroba: • PVD s elektronovým paprskem • tvorba Zn2Mg a Zn11Mg2 • dvoufázové pokovování • nejprve naneseni Zn, poté Mg • nutné tepelné zpracování: 300°C/10h • kombinovaně • běžné pokovování zinkem následované PVD • krátká tepelná úprava 250-400 °C • produkce až 60m/min

 4. Role hořčíku • napomáhá tvorbě přilnavého povlaku simonkolleite - Zn5(OH)8Cl2.H2O • korozní potenciál je stálý (-1.1V) i po 500ti hodinách • netvoří se žádný ZnO2 hořčík ovlivňuje korozi zinku

 5. Korozní zkoušky • běžné zkoušky • NaCl mlha o vysokých koncentracích (5%),dlouhé doby působení • ovlivnění výsledků způsobem zkoušení • omezení přístupu CO2 na Zn povrch (retardér koroze Zn)‏ • omezení tvorby lokálních elektrod

 6. Korozní zkoušky • pro automobilový průmysl • nižší koncetrace NaCl (1%, pH4,2)‏ • 168 cyklů po 12ti hodinách • vzorky z nízkouhlíkové oceli o rozměrech 100x100 mm • složitý cyklus zkoušky

 7. Schéma zkoušky

 8. EG během zkoušky • a) 4 týdny • b) 8 týdnů • c) 12 týdnů

 9. ZMG během zkoušky • a) 4 týdny • b) 8 týdnů • c) a d) 12 týdnů

 10. Počet cyklů do znatelné koroze • počet cyklů do pokrytí alespoň 5% povrchu červenou korozí

 11. Děkuji za pozornost