stadsodling i sigtuna kommun id er och strategier
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stadsodling i Sigtuna kommun Idéer och strategier

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Stadsodling i Sigtuna kommun Idéer och strategier - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Stadsodling i Sigtuna kommun Idéer och strategier. Stadsdelsodling Trädgård På Spåret på Södermalm, Stockholm. Vad är stadsodling? Perspektiv Sigtuna / Märsta. All sorts odling i staden av alla aktörer (kan även inkludera djurhållning) Exempel på stadsodling (utifrån upplåtelseform):

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stadsodling i Sigtuna kommun Idéer och strategier' - emma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stadsodling i sigtuna kommun id er och strategier

Stadsodling i Sigtuna kommunIdéer och strategier

Stadsdelsodling Trädgård På Spåret på Södermalm, Stockholm

vad r stadsodling perspektiv sigtuna m rsta
Vad är stadsodling?Perspektiv Sigtuna / Märsta
 • All sorts odling i staden av alla aktörer (kan även inkludera djurhållning)
 • Exempel på stadsodling (utifrån upplåtelseform):
 • Villaträdgårdar (privat)
 • Lägenhetsträdgårdar / balkongodling (flerbostadsområden – kommunalt / privat)
 • Stadsdelsträdgårdar / Community Gardens (självorganiserade av stadens invånare – ex. i förenings- / kooperativ form på kommunal mark) – ex. Trädgård På Spåret i Stockholm, Matparken i Gottsunda, Uppsala. Ofta uppmärksammade initiatiativ från den civila rörelsen.
 • Koloniträdgårdar (föreningar på kommunal mark)
 • Kommunal stadsodling - ex. Slottsträdgården i Malmö
 • Skolträdgårdar – på väg tillbaks?
 • Ideell stadsodling - ex. Grogruppen Växtnära i Märsta eller Stiftelsen Rosendals Trädgård i Stockholm
 • Privat, kommersiell stadsodling – ex. ”sociala / ekologiska entreprenörer” inom takodling, växthusodling, biodling etc.
 • Tillfällig stadsodling / Installation – ex. ”Guerilla odling”
slide3
BÜRGERGARTEN LASKERWIESE - en stadsdelspark i Berlin.
 • Via en ny förvaltningsform, så kallade public access community gardens, ges olika intressegrupper möjlighet att sköta om stadsparker i centrala Berlin där ofta stadsodling bedrivs. Foto: Pim Bendt
varf r stadsodling i sigtuna kommun
Varför stadsodling i Sigtuna kommun?
 • Viktigt bidrag till den Hållbara staden – social / kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samt lokal motståndskraft (resilience)
 • Social / kulturell hållbarhet: gemenskap, möten, integration, hälsa, utbildning, folkbildning, skönhet…
 • Ekologisk hållbarhet: ökar biologisk mångfald (ex. historiska växter och växter från andra delar av världen), mindre transport och emballage, koldioxid- och dagvattenupptag, ökad kompostering…
 • Ekonomisk hållbarhet: fler arbetstillfällen, höjd attraktivitet / status för Sigtuna kommun, minskade hushållsutgifter…
 • Lokal motståndskraft: ökad lokal motståndskraft / säkerhet mot framtida förändringar / kriser vad gäller matförsörjning / transport / fossila bränslen…
stadsodlingsgruppen syfte
StadsodlingsgruppenSyfte
 • Verka för, stimulera och inspirera till:
 • Stadsodling (fossilfri) för gemenskap, rekreation, folkbildning, husbehov och försäljning: grönsaks-, bär-, fruktodling, kulturväxter, växter från andra länder, medicinalväxter etc. iköksträdgårdar, koloniträdgårdar, lägenhetsträdgårdar, balkongodling, historiska trädgårdar, örtagårdar, stadsdelsträdgårdar, skolträdgårdar, fruktträdgårdar, villaträdgårdar etc.
 • Strategier: Samverkan, Inspirationsträdgårdar, Utbildning, Bondens marknad, Skolmat (lokal och årstidsbaserad)…
stadsodlingsgruppen strategier
Stadsodlingsgruppen Strategier
 • Verka för, stimulera och inspirera till:
 • Samverkan med Sigtuna kommun för att stadsodling integreras i kommunens Översiktsplan och Miljömål(brukarmedverkan)
 • Bild från Sigtuna kommuns Miljöprogram
stadsodlingsgruppen strategier1
StadsodlingsgruppenStrategier
 • Verka för, stimulera och inspirera till:
 • Samverkan: attskapa gränsöverskridande samverkan kring odlingsfrågor mellan Sigtuna kommun, privata aktörer och civilsamhället – som Omställning Sigtuna, Naturskyddsföreningen,Koloniföreningar,Studieförbund som ABF, Studiefrämjandet, Sensus, Svenska kyrkan, Frikyrkan, Sigtunastiftelsen, Sigtuna folkhögskola, Kommunala skolor som Naturskolan, Friskolor som Josefinaskolan, Förskolor, Bostadsföretag, Bostadsrättföreningar,Konferensanläggningar etc.
 • Ex. ”Landsharing” – förmedla odlingsbar mark mellan odlare och markägare via OS hemsida
stadsodlingsgruppen strategier2
StadsodlingsgruppenStrategier
 • Verka för, stimulera och inspirera till:
 • Inspirationsträdgårdar för gemenskap, rekreation, folkbildning, husbehov och försäljning:
 • Grogruppen Växtnära’s trädgård vid Husby-Ärlinghundra kyrkogård – existerande och väl fungerande. Initierat av Studiefrämjandet, samarbete med AF Märsta och handhas idag av Svenska kyrkan i Märsta
 • Historisk trädgård / Örtagård i Sigtuna - planeringsfas (landskapsarkitekt Ulla von Krusenstierna)
 • Konstkoloni och Stadsdels-/Skolträdgård vid Sigtuna Folkhögskola?
 • Historiska trädgårdar i Viby by?
slide9
Dalal Jaafar Al-Memaar, Carina Hedin och Mayada Yousef i Grogruppen Växtnära i Märsta säljer sina egenodlade grönsaker och snittblommor från olika delar av världen. Foto: Jeanina Santiago
stadsodlingsgruppen strategier3
StadsodlingsgruppenStrategier
 • Verka för, stimulera och inspirera till:
 • Kunskap / Utbildning / Folkbildning: studiecirklar, odlarkurser, ekologisk matlagning, seminarier, medborgarmöte, framtidskafé, film och samtal, medborgarutbildning, skolmaterial, bibliotek, ”Helpers”…
 • Ex. ”Helper” – odlare som (via OS hemsida) ger tillgång sin odlingskunskap, odlartips, lånar ut odlingsredskap etc.
handlingsplan
Handlingsplan
 • Hur gå vidare med stadsodlingsfrågan i Sigtuna kommun?
 • Samverkan med Sigtuna kommun kring integrering av stadsodling i översiktsplan / miljömål
 • Inspirationsträdgårdar: Grogruppen Växtnära! Historisk trädgård / örtagård i Sigtuna - planeringsfas Konstkoloni / skolträdgård vid Sigtuna Folkhögskola? Efterlysa / förmedla andra existerande Inspirationsträdgårdar - vilka?
 • Studiecirkel i stadsodling / odlarkurs via Studieförbund?
 • Bondens marknad hösten 2013?
 • Efterlysa / förmedla ”Helpers” och ”Landsharer’s”?
 • ???
slide13
Exempel på ”motståndskraftig” stadsodling i Havanna, Kuba, som svar på bränsle-, matmässig, ekonomisk kris i början av 1990-talet
ad