1 / 9

Ruud van Zijl Projectmanager MMS

Ruud van Zijl Projectmanager MMS. Ontwikkelingen 2008. Robuust maken server park uitgevoerd Plaatsing in Datacenter uitgevoerd Migratie naar nieuwe versie ( recorders en servers) uitgevoerd Start koppeling naar A select in uitvoering MAM in uitvoering OVC

emma
Download Presentation

Ruud van Zijl Projectmanager MMS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Ruud van Zijl Projectmanager MMS

  2. Ontwikkelingen 2008 • Robuust maken server park uitgevoerd • Plaatsing in Datacenter uitgevoerd • Migratie naar nieuwe versie ( recorders en servers) uitgevoerd • Start koppeling naar A select in uitvoering • MAM in uitvoering • OVC in uitvoering

  3. Online vakkencatalogus (OVC) betere ontsluiting van videocontent Klikken op recycling presenteert video(s) waarbij deze tag het grootst is. Indexeren crosslinken aanbieden October 24, 2014 3

  4. Ontwikkeling 2009 Docent verleiden instap vergemakkelijken Online gereedschapkist voor samenstellen leerobjecten Digitaal papier in de strijd tegen het krijt Digitale aanwijsstok Studentnog beter faciliteren Speedup voor snelle student Cloudtags voor directer crosslink zoeken Vodcasts voor Mobile learning Organisatie robuuster betrouwbaarder Opschalen servercapaciteit Koppelen aan peoplesoft voor autorisatie Van studentenpool naar network controlled Interactiviteit vergroten met distance voting 1 docent in meerdere zalen tegelijk October 24, 2014 4

  5. Ontwikkeling 2009 • Autotracking camera • Networkcontroled aansturing recorders & camera’s • Collegerama controlroom 3ME CCR • 6 zalen recording en overloop • Vaste inrichting zaal A Bouwkunde • Collegerama informatie portal October 24, 2014 5

  6. Collegerama status quo: Een geïnstitutionaliseerde dienst 8 mobiele productie units 1 studio unit 3 vaste opstelling collegezalen Backoffice Collegerama informatieportal online Instructiecursus docenten en studenten Presentatie/content management systeem October 24, 2014 6

  7. Collegerama status quo: • 4000 presentaties • groeit met 240 per maand • 350.000+ bezoekers in 2 jaar • groeit met 15.000 bezoekers per maand • Piek van 150 presentaties bekeken door 400 bezoekers tegelijkertijd • Piek van 10.000 bezoekers in 4 dgn tijdens tentamenperiode

  8. Collegerama best practice Most Impact Award 2008 Madison USA Voortrekkersrol binnen het onderwijs NL Publicaties NRC, Volkskrant en vakbladen Case presentaties, keynotes o.a. NL,USA,UK,B,F,N Platform voor samenwerkende Uni’s o.a. 3TU Hoge interesse bedrijfsleven en commerciële opleidingsinstituten October 24, 2014 8

  9. Dank voor uw aandacht

More Related