1 / 36

CHÓR UTW „FERMATA”

CHÓR UTW „FERMATA”. pod dyrekcją Alicji Podlewskiej-Paciorek akompaniament: Jan Stokowski Tytuły piosenek: Przybywaj piękna wiosno Po słonecznej stronie życia Polskie kwiaty. POWITANIE GOŚCI. POWITANIE GOŚCI. Daniel Prędkopowicz Prezes Stowarzyszenia Europa i My. W OBIEKTYWIE.

emma
Download Presentation

CHÓR UTW „FERMATA”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CHÓR UTW „FERMATA” pod dyrekcją Alicji Podlewskiej-Paciorek akompaniament: Jan Stokowski Tytuły piosenek: • Przybywaj piękna wiosno • Po słonecznej stronie życia • Polskie kwiaty

 2. POWITANIE GOŚCI

 3. POWITANIE GOŚCI Daniel Prędkopowicz Prezes Stowarzyszenia Europa i My

 4. W OBIEKTYWIE

 5. WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

 6. WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI dr Tadeusz Samborski Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego

 7. WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI Marek Wieżbicki Starosta Grodziski

 8. WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI Grzegorz Benedykciński Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

 9. WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI Krystyna Płukis DyrektorSzpitala Zachodniego im. Jana Pawła II

 10. PODZIĘKOWANIA PATRON NAUKOWY prof. dr hab. Zdzisław PlesRektor Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej im. Zofii i Jonasza Łyko

 11. PODZIĘKOWANIA PARTNERZY I PRZYJACIELE • Marek Majchrzak • Andrzej Okurowski • Alicja Pytlińska • Paweł Twardoch • Chór Cantata– Barbara Paszkiewicz • Aldona Gibalska – Marek Szpunar

 12. PODZIĘKOWANIA MEDIA • Radio Bogoria – Jacek Grabowski • Gazeta Bogoria – Krzysztof Bońkowski • Obiektyw.info – Kamil Kubacki • Wspólny Powiat – Aneta Dzich • Gazeta WPR i WPR24.pl – Bolo Skoczylas • Gazeta Grodziska – Zocha Hempowicz

 13. PODSUMOWANIE

 14. Krystyna Rymaszewska-Prędkopowicz Koordynatorka UTW i Alicja Kędzior Z-ca Koordynatorki UTW

 15. O UNIWERSYTECIE • Idea powołania UTW zrodziła się z chęci włączenia się Stowarzyszenia Europa i My w działania na rzecz osób starszych w powiecie grodziskim i gminie Grodzisk Mazowiecki. • W zajęciach uczestniczą osoby w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, pragnące zdobywać wiedzę i nowe umiejętności oraz aktywnie spędzać czas

 16. PATRONAT NAUKOWY • na VII Międzynarodowej Konferencji UTW w Gdańsku otrzymaliśmy dyplom potwierdzający przejście procesu samoakredytacji, umowy o współpracy i patronacie podpisane aż z trzema uczelniami wyższymi: • Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora, • ALMAMER Wyższą Szkołą Ekonomiczną, • Podkowiańską Wyższą Szkołą Medyczną • im. Zofii i Jonasza Łyko.

 17. O UNIWERSYTECIE • ponad 140 wykładów z takich dziedzin, jak: medycyna, religioznawstwo, historia sztuki, psychologia, filozofia, politologia, integracja europejska i wiele innych.

 18. NASI WYKŁADOWCY • znakomici naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni m.in.: Uniwersytetu Londyńskiego, Jagiellońskiego, Warszawskiego, SGH, Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, SGGW, Politechniki Warszawskiej; • za katedrą stanęło ponad 120 wykładowców, wśród których także ambasadorowie, dyplomaci, aktorzy, poeci, artyści, politycy, lekarze;

 19. Początkowo zajęcia UTW odbywały się głównie w salach wykładowych Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim oraz Kinie Wolność. Obecnie większość w Centrum Kultury.

 20. ZAJĘCIA DODATKOWE • lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, • warsztaty plastyczne i decoupage’u, • warsztaty dziennikarskie, • seminaria dot. kultury japońskiej, rodzajów i sposobów parzenia herbaty, dietetyki i inne, • gimnastyka korekcyjna, zajęcia na basenie i Nordic Walking, • taniec • szkolenia komputerowe.

 21. LEKTORATY I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE • lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego • kursy komputerowe ukończyło 106 słuchaczy UTW

 22. WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE • w ciągu 5 lat słuchacze UTW wzięli udział w 25 wycieczkach pozwalających poznać ciekawe zakątki w kraju i za granicął • w 2010 r. wizyta w Brukseli i Parlamencie Europejskim, na zaproszenie europosłanki prof. Danuty Hübner.

 23. CHÓR UTW „FERMATA” • powstał w 2009 roku z inicjatywy Alicji Podlewskiej-Paciorek; • od początku akompaniuje mu Janek Stokowski • trzecie miejsce w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „Teraz My” w kategorii chóry; • kilkanaście innych wyróżnień i dyplomów

 24. CHÓR UTW „FERMATA”

 25. AKTYWNOŚĆ STUDENTÓW UTW • napisaliśmy 131 listów w obronie prześladowanych • podczas Maratonu Pisania Listów Amnesty International w Grodzisku Mazowieckim (2009).

 26. AKTYWNOŚĆ STUDENTÓW UTW • Jako pierwsi zainaugurowaliśmy Rok Chopinowski koncertem Teresy Janiny Czekaj

 27. AKTYWNOŚĆ STUDENTÓW UTW • od 2007 r. uprawiamy Nordic Walking; • jeździmy na Warsztaty Zdrowia do Zubrzycy Górnej i Poddąbia; • jeździmy do teatrów i do Matecznika Mazowsza; JESTEŚMY ZDROWI, ZADOWOLENI I UŚMIECHNIĘCI

 28. PIERWSI STUDENCI

 29. Studenci piątego roku • W pierwszym semestrze działalności UTW legitymacje otrzymało blisko 120 słuchaczy • Dzisiaj, po 5 latach, liczba słuchaczy jest ponad dwukrotnie większa. • Od początku jest z nami 51 osób!

 30. SAMORZĄD- WOLONTARIUSZE

 31. ZAPRASZAMY NA PRZERWĘ KAWOWĄ

 32. CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

More Related