semin mo nosti struktur ln ch fond pro podnikatele n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
seminář Možnosti strukturálních fondů pro podnikatele PowerPoint Presentation
Download Presentation
seminář Možnosti strukturálních fondů pro podnikatele

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

seminář Možnosti strukturálních fondů pro podnikatele - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

seminář Možnosti strukturálních fondů pro podnikatele. 23. září 2004 Plzeň. BIC Plzeň Podnikatelské a inovační centrum. - Založeno městem Plzní v roce 1992 s cílem napomáhat vzniku a rozvoji inovačních a technologicky orientovaných MSP. - Široké spektrum aktivit (VTP, EIC, IRC, RKO..).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'seminář Možnosti strukturálních fondů pro podnikatele' - emlyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bic plze podnikatelsk a inova n centrum
BIC PlzeňPodnikatelské a inovační centrum

- Založeno městem Plzní v roce 1992

s cílem napomáhat vzniku a rozvoji

inovačních a technologicky

orientovaných MSP.

- Široké spektrum aktivit

(VTP, EIC, IRC, RKO..).

bic plze podnikatelsk a inova n centrum1
BIC PlzeňPodnikatelské a inovační centrum

Podnikatelské plánování a finanční zdroje

 • zaměření na podpůrné programy
 • Smluvní partner ČMZRB
 • Reg. výkonná agentura SOP Průmysl

(příprava na OPPP)

obsah p sp vku
Obsah příspěvku
 • Přehled programů podpory podnikání v roce 2004 a dále
 • Operační program průmysl a podnikání
 • Diskuse
slide6
Programy podpory MSP v ČR 2004

(vyhlášeny 1. ledna 2004, ukončeny částečně 1.7.2004, částečně pozastaveny 20.9.2004)

 • PHARE 2003 – rozvoj MSP

(ukončeno 4. srpna 2004)

 • Operační program průmysl a podnikání

(program Rozvoj pozastaven 14. září 2004)

slide7
Programy podpory výzkumu a vývoje

(další výzva v dubnu 2005)

 • 6. rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace (zahájen v prosinci 2002)
 • Další OP (např. SROP, opatření 1.1 Regionální podpora podnikání)
programy podpory msp
Programy podpory MSP

Poskytovatelé:

 • Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
 • CzechTrade
 • Design Centrum ČR
 • CzechInvest (ARP)
eskomoravsk z ru n a rozvojov banka a s
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
 • Záruky (ZÁRUKA) - aktivní
 • Úvěry (START, KREDIT) – od 1.7. v OPPP
 • Příspěvky (TRH, KOOPERACE, VESNICE, REGENERACE, SPECIAL) – pozastaveny 20.9.

www.cmzrb.cz

czechtrade esk agentura na podporu obchodu
CzechTradeČeská agentura na podporu obchodu

Program MARKETIG

 • Marketingové informace
 • Marketingové vzdělávání
 • Marketingové propagační materiály a internetový marketing
 • Dotace na prezentace, výstavy a veletrhy

DOTACE VE VÝŠI 50% NÁKLADŮ

www.czechtrade.cz

czechinvest arp
CzechInvest (ARP)

Program PORADENSVÍ

 • Dotace na služby podnikatelského poradenství (RPIC, BIC)
 • Podpora inovačních firem v inkubátorech BIC
 • Školení podnikatelů
design centrum r
Design centrum ČR

Program Design

Dotace na designérskou tvorbu ve výši

50% na honorář za vytvoření autorského

díla; maximální výše dotace činí 80 tis. Kč

www.designcentrum.cz

opera n program pr mysl a podnik n 2004 6
Operační program průmysl a podnikání 2004 – 6

Priorita 1 – Rozvoj podnikatelského prostředí

- 50% prostředků

Priorita 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti podniků

- 46% prostředků

Priorita 3 – Technická pomoc

- 4% prostředků

opera n program pr mysl a podnik n 2004 61
Operační program průmysl a podnikání 2004 – 6

Priorita 1 – Rozvoj podnikatelského prostředí

Opatření 1.1 – Infrastruktura pro pr. výzkum, vývoja inovace

Opatření 1.2 – Rozvoj podnikatelské infrastruktury

Opatření 1.3 – Infrastruktura pro RLZ v průmyslu a podnikání

Opatření 1.4 – Rozvoj informačních a poradenských služeb

Priorita 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti podniků

Opatření 2.1 – Zakládání a rozvoj MSP

Opatření 2.2 – Podpora inovací výrobků, technologií a služeb

Opatření 2.3 – Snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie

Priorita 3 – Technická pomoc

Opatření 3.1 – Řízení programu

Opatření 3.2 – Ostatní technická pomoc

oppp priorita 1 rozvoj podnikatelsk ho prost ed
OPPP Priorita 1:Rozvoj podnikatelského prostředí

Není primárně určena pro přímou podporu podniků.

Příklady:

Budování technologických center a inkubátorů, průmyslových zón, školicích středisek, klastrů, registru poradců

oppp priorita 1 opat en 1 1 infrastruktura pro pr v zkum v voj a inovace
OPPP Priorita 1:Opatření 1.1 – Infrastruktura pro pr. výzkum, vývoja inovace

Program PROSPERITA

Určeno pro veřejný sektor nebo pro podnikatele ve spolupráci s VŠ, výzkumným ústavem apod.

Budování vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií – infrastruktura pro umístění inovačních firem

oppp priorita 1 opat en 1 2 rozvoj podnikatelsk infrastruktury
OPPP Priorita 1:Opatření 1.2 – Rozvoj podnikatelské infrastruktury

Program REALITY

Pro obce, rozvojové společnosti nebo MSP

U MSP možnost dotace na regeneraci dosud nevyužitelných objektů určených pro výrobu, dále zlepšení infrastruktury (úpravy územím oplocení, přístupové komunikace)

Dotace u podporovaného podniku (MSP) ve výši nákladové mezery nebo 46% investice

oppp priorita 1 opat en 1 3 infrastruktura pro rlz v pr myslu a podnik n
OPPP Priorita 1:Opatření 1.3 – Infrastruktura pro RLZ v průmyslu a podnikání

Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

Pro podnikatele ve zpracovatelském průmyslu a dalších vybraných oborech dle OKEČ

Podniková nebo oborová střediska

 • nákup, výstavba či rekonstrukce objektu
 • Nákup školících pomůcek a programů

Dotace: 46% uznatelných nákladů, 0,5-30 mil. Kč

oppp priorita 1 opat en 1 4 rozvoj informa n ch a poradensk ch slu eb
OPPP Priorita 1:Opatření 1.4 – Rozvoj informačních a poradenských služeb

Program KLASTRY

Též pro sdružení osob založená za účelem provozování klastru (minimálně 60% MSP, nejméně 15 členů)

Vytvoření právnické osoby, která bude koordinovat výzkum, vývoj, výrobu a odbyt.

Dotace na nájemné, HW a SW, školení pracovníků, mzdové náklady a poradenské služby.

oppp priorita 2 rozvoj konkurenceschopnosti podnik
OPPP Priorita 2:Rozvoj konkurenceschopnosti podniků

Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP

Programy:

- START (začínající podniky)

- KREDIT (malé podniky v úvodní fázi)

- ROZVOJ (stabilizované MSP)

- MARKETING (exportující MSP)

oppp priorita 2 opat en 2 1 zakl d n a rozvoj msp
OPPP Priorita 2:Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP

Program START

Bezúročné investiční úvěry, splatnost 6 let

100 – 500 tis. Kč (1 mil. Kč)

pro občany vstupující poprvé nebo s delším časovým odstupem (7 let) do podnikání.

ručení směnkou

Žádosti přijímá: ČMZRB a.s.

oppp priorita 2 opat en 2 1 zakl d n a rozvoj msp1
OPPP Priorita 2:Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP

Program KREDIT (1. varianta)

- zvýhodněný inv. úvěr ve výši 0,2 – 2 mil. Kč

- pevná úroková sazba 4% p.a.

- splatnost 5 let

- pro malé podniky (do 50 zaměstnanců)

- s min. 1 a max. 5 uzavřenými zdaňovacími obdobími

- nejvýše 90% nákladů projektu

- ručení směnkou

Žádosti přijímá: ČMZRB a.s.

oppp priorita 2 opat en 2 1 zakl d n a rozvoj msp2
OPPP Priorita 2:Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP

Program KREDIT (2. varianta)

- zvýhodněný inv. úvěr ve výši 0,2 – 5 mil. Kč

- pevná úroková sazba 4% p.a.

- splatnost 6 let

- pro malé podniky (do 50 zaměstnanců)

- s min. 2 a max. 5 uzavřenými zdaňovacími obdobími

- nejvýše 80% nákladů projektu

- ručení směnkou

Žádosti přijímá: ČMZRB a.s.

oppp priorita 2 opat en 2 1 zakl d n a rozvoj msp3
OPPP Priorita 2:Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP

Program KREDIT (3. varianta)

- Podřízený inv. úvěr ve výši 2 – 7 mil. Kč

- pevná úroková sazba 3% p.a.

- splatnost 8 let, odklad splátek 5 let

- pro malé podniky (do 50 zaměstnanců)

- s min. 2 uzavřenými zdaňovacími obdobími

- nejvýše 50% nákladů projektu

- ručení směnkou

Žádosti přijímá: ČMZRB a.s.

oppp priorita 2 opat en 2 1 zakl d n a rozvoj msp4
OPPP Priorita 2:Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP

Program ROZVOJ (pozastaven 14.9.2004)

- Dotace ve výši 1-20 mil. Kč na pořízení DHM a DNM, popř. na související školení a zavádění vyspělých metod řízení

- pro MSP (do 250 zaměstnanců)

- s min. 3 uzavřenými zdaňovacími obdobími

 • nejvýše 46% nákladů projektu

Žádosti přijímá: CzechInvest

oppp priorita 2 opat en 2 1 zakl d n a rozvoj msp5
OPPP Priorita 2:Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP

Program MARKETING

 • Marketingové průzkumy, informace, studie
 • Marketingové propagační materiály, propagace prostřednictvím internetu
 • Prezentace, výstavy a veletrhy

Dotace 0,1 – 1 mil. Kč

- nejvýše 46% nákladů projektu.

- pro exportující MSP (do 250 zaměstnanců)

- s min. 3 uzavřenými zdaňovacími obdobími

Žádosti přijímá: CzechInvest

Zprostředkující subjekt: CzechTrade

oppp priorita 2 opat en 2 2 podpora inovac v robk tech a slu eb
OPPP Priorita 2:Opatření 2.2 Podpora inovací výrobků, tech. a služeb

Program INOVACE Též pro velké podniky!

a) Dotace 3 – 50 mil. Kč (u inovací služeb 1-25 mil. Kč),

nejvýše 46% nákladů projektu.

b)Zvýhodněný úvěr ve výši 3 – 50 mil. Kč (u inovací služeb 1-25 mil. Kč),

nejvýše 60% nákladů projektu.

pevná úroková sazba 3% p.a.

splatnost 9 let, odklad splátek 4 roky

Žádosti přijímá: CzechInvest

Zprostředkující subjekt - úvěry: ČMZRB a.s.

oppp priorita 2 opat en 2 2 podpora inovac v robk tech a slu eb1
OPPP Priorita 2:Opatření 2.2 Podpora inovací výrobků, tech. a služeb

Program INOVACE

MSP mohou do celkových nákladů kromě investic, materiálových nákladů a služeb zahrnout i mzdové náklady (max. 50% celkových nákladů)

oppp priorita 2 opat en 2 3 sni ov n energetick n ro nosti a vyu it obnoviteln ch zdroj energie
OPPP Priorita 2:Opatření 2.3 – Snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie

Program ÚSPORA ENERGIE

 • Dotace ve výši 0,5 - 30 mil. Kč, nejvýše 46% uznatelných nákladů projektu – jiná metodika stanovení uznatelných nákladů
 • pro MSP (do 250 zaměstnanců), zpracovatelský průmysl, podvojné účetnictví

Žádosti přijímá: CzechInvest

Zprostředkující subjekt: ČEA

oppp priorita 2 opat en 2 3 sni ov n energetick n ro nosti a vyu it obnoviteln ch zdroj energie1
OPPP Priorita 2:Opatření 2.3 – Snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie

Program OBNOVITELNÉ ZDROJE

 • Dotace ve výši 0,5 - 30 mil. Kč, nejvýše 46% nákladů projektu – jiná metodika stanovení uznatelných nákladů
 • pro MSP (do 250 zaměstnanců), zpracovatelský průmysl, výroba elektrické nebo tepelné energie z obnovitelných zdrojů, podvojné účetnictví

Žádosti přijímá: CzechInvest

Zprostředkující subjekt: ČEA

adatel
Žadatelé

- Velikost podniku (drobné, malé, MSP)

ve smyslu §1 a 2 zákona č. 47/2002 Sb.

- Podporované činnosti dle OKEČ

- Vedení účetnictví (JÚ, PÚ)

- Právnická x fyzická osoba

- Podnikatelská historie

p edkl d n dost
Předkládání žádostí

Kontinuálně v průběhu zkráceného programovacího období 2004 – 2006

rozpo et oppp
Rozpočet OPPP

- v tisících EUR

- období 2004-6, ČR (mimo Prahy)

dal podm nky
Další podmínky
 • Vedení oddělené účetní evidence
 • Výběr dodavatelů dle předepsaného postupu
 • Závazné indikátory
 • Dotace po dokončení projektu (po etapách) – nutnost spolufinancování vlastními zdroji nebo úvěrem
 • Publicita projektu
 • Na podporu není právní nárok