Download
1 / 41

Õpikeskkonna Krihvel rakendamine õppetöös - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

Õpikeskkonna Krihvel rakendamine õppetöös. Eve Mäeorg. Millest tuleb juttu?. Krihvli tutvustus + Video (5 min) Krihvli projekti läbiviimine Krihvli evalvatsioon õpetajate ja õpilastega + Video (5 min) Magistritöö tutvustus Video (1min 30sek) + Küsimused.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Õpikeskkonna Krihvel rakendamine õppetöös' - emlyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Millest tuleb juttu?

 • Krihvli tutvustus + Video (5 min)

 • Krihvli projekti läbiviimine

 • Krihvli evalvatsioon õpetajate ja õpilastega + Video (5 min)

 • Magistritöö tutvustus

 • Video (1min 30sek) + Küsimused
Juhend

Pildigalerii

Väljapääs

Näitused

Ülesannete

lahendamine

Lingikogu

Otsing

Uute

ülesannete

koostamine

Minu asjad

Päevik

Minu seaded

Vestlusring


Näitused

Näituste vaataminePäevik

Lahendatud ülesanded

Hinne

Kommentaar


Jututuba

Kasutatakse aktiivselt ka pärast kooli.


Ülesannete tüübid

Ristsõna

Tekst

Paaride leidmine

Mõistekaart

Joonistamine

Lünkharjutus

Arvutamine


Ristsõna

Hinne


Tekstiülesanne

Ülesanne

Vastus


Paaride leidmine

Uus mäng

Vastuste kontroll

Arvutamine

Tagasiside


Krihvli projekt

 • Krihvli projekti toetas Tiigrihüppe SA

 • Koostöö Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse, informaatika osakonna ja Haapsalu kolledžiga

 • Koostöö õpetajatega ja õpilastega


Taust

 • vähe emakeelset õpitarkvara algklassides

 • algklassides vajadus kaasaegse õpikeskkonna järele

 • õpitarkvara tootmine pole piisav

 • toetused Tiigrihüppe SA-lt


Krihvli eesmärgid

 • luua I ja II kooliastmele emakeelne veebipõhine õpikeskkond

 • pakkuda lastele loovust arendavaid interaktiivseid vahendeid

 • pakkuda võimalusi e-õppeks algklassi ainetundides

 • võimaldada õpilaste koostööd

 • kaasata õpiprotsessi ka lapsevanemaid


Projektiga seotud tegevused

 • projekti kirjutamine, kaitsmine, täiendamine

 • projektikoosolekud, projektimaterjalid Tracis

 • töövõtulepingud, lisatöökokkulepped

 • meeskonnatöö, eelarve, projektiplaan

 • vajaduste analüüs

 • kasutajalood

 • informatsiooni arhitektuur

 • kasutajaliidese disain, kasutamisjuhendid

 • evalveerimine


Vajaduste analüüs

 • Millistest veebipõhistest töövahenditest tunnevad algklasside õpetajad puudust?

 • Milliseid pedagoogilisi ja metoodilisi aspekte peaks õpikeskkonna loomisel arvestama?

 • Milline peaks olema õpikeskkonna ülesehitus (struktuur)?

 • Milline peaks olema kujundus?


Analüüsi tulemused

Loodavas õpikeskkonnas soovitakse:

 • lahendada elektroonselt ülesandeid

 • luua ise midagi (kirjutada, joonistada)

 • töid salvestada, hinnata

 • koostada ise ülesandeid, ristsõnu jms

 • näha hindeid

 • lapsevanemal võimalus tutvuda töödega

 • harjutada, iseseisvalt õppida

 • suhelda üksteisega


Kasutajalood

 • Üldised tegevused

 • Joonistamise vahend

 • Paaride leidmise vahend

 • Mõistekaardi koostamise vahend

 • Arvutamise vahend

 • Lünktekstide vahend

 • Ristsõnade koostamise vahend

 • Suhtlemise vahend

 • Pildigalerii

 • Temaatiline lingikogu


Näidisülesanded

Aine: Ühiskonnaõpetus 4. kl.

Teema: Perekond

Õpitavate mõistete ja võõrsõnade kinnistamiseks.

Lahenda ristsõna.

 • Vaatamiseks välja pandud ese

 • Kindla vormiga ametlik paber

 • Maailmavaade ja riigikord, kus kehtivad isikuvabadused

 • Tõsiasi

 • Kedagi oma huvides ära kasutama

 • Tuntud, hinnatud, menukas

 • Rahvusvaheline kokkulepe

 • Vastastikuse järeleandmisega saavutatud kokkulepe

 • Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Lastefond

 • Ülalt alla: konventsioon on rahvusvaheline ...
Vektorgraafika

Rastergraafika


Krihvli logo

KAVAND


Krihvli evalvatsioon

Eesmärgid:

 • välja selgitada kasutajate arvamus õpikeskkonnast ja seal leiduvatest ülesannetest

 • hinnata Krihvli kasutajasõbralikkust, selgitada välja keskkonna need puudused, mis on jäänud tarkvara arendajate eest varjatuks

 • hinnata Krihvli rakendatavust tänase kooli tingimustes

Evalveerimise video


Evalvatsiooni tulemused

 • arvamus oli positiivne

 • õpikeskkonda on võimalik kasutada tänase kooli tingimustes

 • tehti asjalikke ettepanekuid õpikeskkonna täiendamiseks


Evalveerimineekspertidega

 • Varje Tipp (Pärnumaa KHK haridustehnoloog, Koolielu algõpetuse aineekspert)

 • Kumar Consulting OÜ (IT juhtimise konsultatsioonifirma)

Tiigrihüppe SA võttis Krihvli vastu juunis 2007


Magistritöö

“Veebipõhine interaktiivne õpikeskkond “Krihvel” algklassidele: vajaduste analüüs, disain ja evalvatsioon”Uurimisküsimused

 • Millised on I ja II kooliastme õpetajate ja õpilaste vajadused veebipõhise õpikeskkonna ja digitaalse õppesisu osas?

 • Millised peaksid olema, kasutajate vajadustest lähtuvalt, veebipõhise õpikeskkonna struktuur ja funktsionaalsused?


Uurimismetoodika

Kasutatavuse protsessi mudel

Brinck, Gergle ja Wood (2002)


Magistritöö järeldused

 • Krihvel täidab lünga algklasside õpitarkvara osas, on lihtne, lapsesõbralik ja interaktiivne

 • Krihvel on uue põlvkonna õpitarkvara, erinedes oluliselt digitaalsetest õpikutest ja sisuta õpikeskkondadest


Kuidas Krihvlit endale saada?

 • Katsetamiseks:

  http://krihvel.opetaja.ee

  Kasutajanimi: katsetaja Parool: katsetaja

 • Probleemide korral või kasutajate lisamiseks pöörduda Eve Mäeoru [email protected] või

  Mart Laanpere poole [email protected]

 • Uue projektiga (Krihvel 2):

  kooli administraator saab EENetilt taotleda tunnuse ja enda koolis ise hallata kasutajaid