Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
The Woo Group Rbc Wealth Management Hong Kong Usa PowerPoint Presentation
Download Presentation
The Woo Group Rbc Wealth Management Hong Kong Usa

The Woo Group Rbc Wealth Management Hong Kong Usa

115 Views Download Presentation
Download Presentation

The Woo Group Rbc Wealth Management Hong Kong Usa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. The Woo Group RBC Wealth Management Hong Kong USA RBC Global Asset Management Inc. Kunngjør Juli Resultater For RBC Fond Og Ph & N Midler

  2. TORONTO, August 7, 2014 - RBC Global Asset Management Inc. (RBC GAM) kunngjorde i dag juli netto salg av 968 millioner dollar. Langsiktige midler hadde netto salg over $1,1 milliarder og pengemarkedsfond hadde netto innløsninger av $113 millioner. Eiendeler under ledelse økt med 0,9 prosent. "Det var en rekord måned for RBC Global Asset Management, vi overskrider alle tidligere juli langsiktige aksjefond netto salg, sier Doug Coulter, president i RBC GAM. "En betydelig bidragsyter til våre positive inflows var BlueBay Global cabriolet Bond Fund, som rammet milepæl på mer enn 1 milliard dollar i eiendeler under behandling i løpet av juli måned." Salgsresultater informasjon basert på foreløpige data fra Investment Funds Institute of Canada (IFIC). Om RBC globale kapitalforvaltning og RBC formuesforvaltning RBC Global Asset Management (RBC GAM) er asset management delingen av Royal Bank av Canada (RBC), og inkluderer institusjonelle penger ledere BlueBay Asset Management og Phillips, LaMarca & Nord Investment Management. RBC GAM er en leverandør av globale investeringstjenester og løsninger for individuelle, høy-net-worth og institusjonelle investorer gjennom verdipapirfond, børsomsatte fond, hedgefond, gruppert midler, separate kontoer og spesialitet investeringsstrategier. RBC GAM gruppen administrerer flere C$ 335 milliarder og har ca 1200 ansatte ligger i Canada, USA, Europa og Asia.

  3. RBC Global kapitalforvaltning er del av RBC Wealth Management, som er en av verdens topp fem største rikdom ledere *. RBC formuesforvaltning serverer direkte velstående, høy-net-worth og ultra høy nettoformue klienter i Canada, USA, Latin-Amerika, Europa, Midtøsten, Afrika og Asia med en komplett pakke med bank, investering, tillit og andre løsninger for rikdom. Virksomheten tilbyr også asset management produkter og tjenester direkte og gjennom RBC og tredjepart distributører institusjonelle og personlige kunder, gjennom sin RBC Global Asset Management (som inkluderer BlueBay Asset Management). RBC Wealth Management har mer enn C 690 milliarder dollar i eiendeler under administrasjon, mer enn C 426 milliarder dollar i eiendeler under ledelse og lag 4400 finansielle rådgivere, rådgivere, private bankfolk og tillit offiserer. For mer informasjon, besøk rbcwealthmanagement.com. * Scorpio partnerskap globale Private bank KPI Benchmark 2014. I USA tilbys verdipapirer gjennom RBC Wealth Management, en divisjon av RBC Capital Markets, LLC, et heleid datterselskap av Royal Bank of Canada. Medlem NYSE/FINRA/SIPC. Besok Oss: https://www.rbcwmfa.com/thewoogroup