bojov otravn l tky l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bojové otravné látky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bojové otravné látky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Bojové otravné látky - PowerPoint PPT Presentation


 • 293 Views
 • Uploaded on

Bojové otravné látky. Historie užití chemických zbraní. Prokop Z., Opluštil F., DeFrank J, Damborský J., Biotechnol J.,1, 1370 – 1380 (2006). Moderní historie. 50. – 60. léta 20. st zvyšování toxicity 60. léta 20. st psychoaktivní látky (BZ v USA)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bojové otravné látky


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Historie užití chemických zbraní

Prokop Z., Opluštil F., DeFrank J, Damborský J., Biotechnol J.,1, 1370 – 1380 (2006)

modern historie
Moderní historie
 • 50. – 60. léta 20. st
  • zvyšování toxicity
 • 60. léta 20. st
  • psychoaktivní látky (BZ v USA)
  • ztížení detekce (kapslové aerosoly, bicyklické organofosfáty)
  • stálost v terénu
  • ochrana, léčení, dekontaminace
 • 70. léta 20. st
  • hledání univerzální BOL
  • bezpečnost skladování a dopravy, ochrana proti zneužití
 • 80. léta 20. st
  • likvidace zásob morálně a technicky zastaralých BOL
  • ekologická hlediska
 • současnost
  • změna ve struktuře producentů (méně rozvinuté země,nestátní organizace)
  • opětovné rozšíření sortimentu v závislosti na technických možnostech
  • důležitá je možnost utajení, jednoduchost výroby a dostupnost surovin
klasifikace podle doby setrv n v prost ed
Klasifikace podle doby setrvání v prostředí

Nestálé (těkavé)

 • sarin, fosgen, difosgen, kyanovodík, chlorkyan, perfluorisobuten
 • rychlý zneschopňující efekt – okamžitá vysoká koncentrace
 • oblak par těžších než vzduch (zákopy)
 • Polostálé (středně těkavé)
 • soman, cyklosin
 • Stálé (perzistentní)
 • látky typu V, tabun, sírový (sulfidický) yperit, dusíkový yperit, lewisit
 • dlouhodobé zamoření prostoru
slide7

Tabun

Sarin

Soman

VX

Cabal J., Bajgar J., Chemické listy 93, 27 - 31 (1999)

klasifikace podle stupn ochrany iv s ly
Klasifikace podle stupně ochrany živé síly

Bez ochranných prostředků

 • vyvolání inhalační otravy
 • sarin, kyanovodík, chlorkyan, fosgen, látka BZ, chloracetofenon, látka CS, látka CR, adamsit
 • Ochranná maska
 • obejití ochranné masky – transdermální aplikace (látka VX, soman, cyklosin, sírový yperit, kyslíkový yperit, seskviyperit, lewisit)
 • vyřazení ochranné masky - oxidační reakce zahřívá filtr a snižuje tak její adsorpční schopnost
 • Prostředky protichemické ochrany jednotlivce
 • kombinace mechanického poškození a intoxikace
 • použitelné jen velmi toxické látky (LD50 pod 0,001 mg/kg - ricin, saxitoxin apod.)
toxikologick charakteristiky
Toxikologické charakteristiky
 • střední prahová koncentrace (PCt50) - koncentrace BCHL, která u 50% zasažených jedinců vyvolá po čase t rozvoj prahových příznaků poškození

Látka ve formě plynu či aerosolu (inhalace)

 • střední zneschopňující koncentrace (ICt50) - koncentrace BCHL, která po čase vyvolá u 50% zasažených osob dočasné zneschopnění
 • střední letální koncentrace (LCt50) - koncentrace BCHL, která po čase t usmrtí 50% exponovaných jedinců

Látka v kapalné či pevné formě (požití)

 • střední prahová dávka (PDt50) - dávka BCHL, která u 50% zasažených jedinců vyvolá po čase t rozvoj prahových příznaků poškození
 • střední zneschopňující dávka (IDt50) - dávka BCHL, která po čase vyvolá u 50% zasažených osob dočasné zneschopnění
 • střední letální dávka (LCt50) - dávka BCHL, která po čase t usmrtí 50% exponovaných jedinců
l tky se smrt c m inkem
Látky se smrtícím účinkem
 • těžké intoxikace – edém plic
 • lehčí – podráždění dýchacích cest (dávivý kašel)

A) Dusivé

Fosgen

 • zápach po ovoci, čerstvě pokosené trávě či senu
 • dlouhá doba latence (symptomy po 3-4 h, smrt po 24h)
 • nízká stálost v terénu (léto 5 – 10 minut, zima 10 – 20 minut)
 • dekontaminace - vodné roztoky louhů, čpavku a hexamethylentetraminu

Difosgen

 • delší stálost v terénu (1 – 3 h)
 • kromě dusivého i slabý lakrymační účinek

Perfluorisobuten

 • bez zápachu
 • pyrolýza teflonu
 • dlouhá doba latence (symptomy po 6-8 h, smrt po 8 – 48 h)
 • nezachytává se na aktivním uhlí
l tky se smrt c m inkem11
Látky se smrtícím účinkem

Chlorpikrin

 • zápach po myšině
 • snižuje bod tuhnutí yperitů
 • vysoká stálost v terénu (léto 1 – 4 hod., v zima až 1 týden)
 • dusivé, dávivé, zpuchýřující a slzné účinky
 • edém plic se vyvíjí plynule bez latence
 • poškození ledvin a jater
 • dekontaminace - roztok sulfidu sodného nebo dalších alkálií ve zředěném ethanolu

A) Dusivé

l tky se smrt c m inkem13
Látky se smrtícím účinkem
 • první syntéza organofosfátů (OP) v roce 1854, Francie (De Clemont)
 • výzkum OP insekticidů IG-Farben – 1936
 • výzkum v oblasti léčiv – svalová ochablost (miasténie) a glaukom
 • G-látky - tabun (1936 – Německo), sarin (1944 – Německo)
 • V – látky – VX (50. léta 20 st.)
 • obvykle bez zápachu, rychlý účinek, mnoho míst absorpce, snadná výroba (binární směsi)
 • předráždění nikotinových a muskarinových receptorů ACh autonomního nervového systému - zvýšená produkce slin, výtok z nosu, obtížné dýchání, zvýšená potivost, zvracení, průjem, bezděčné uvolnění moči a výkalů a křeče
 • paralýza dýchacích svalů (nervosvalové spojení) + ochrnutí dýchacího centra v mozku (receptory v CNS)
 • úzkost a stres (receptory v CNS)
 • při zasažení oka miosa – zúžení zorniček
 • při inhalaci a zasažení oka – smrt za 1 – 10 min
 • transdermálně – latence 30 min, smrt za 1 až 2 h

B) Nervově paralytické

l tky se smrt c m inkem14
Látky se smrtícím účinkem

B) Nervově paralytické

slide15

Sympatikus

preg – ACh

postg - NE

Parasympatikus

preg – ACh

postg - ACh

slide17

Miosa

Effect of sarin instillation on the left eye of the rabbit. (a) normal eye (b) pupillary constriction, 5 min after 5 µg/kg of sarin instillation

l tky se smrt c m inkem18
Látky se smrtícím účinkem

Tabun

 • slabý zápach po ovoci
 • stálost v terénu – nastříkaný na površích 1 – 2 dny
 • dekontaminace - alkalické roztoky (látky skupiny G), prostředky využívající sorpčně mechanický princip

B) Nervově paralytické

Sarin

 • nejtěkavější látka typu G
 • stálost v terénu - v létě 2 – 6 hod., v zimě 6 – 12 hod

Soman

 • slabý zápach po kafru
 • lehce stabilnější než sarin

Cyklosin

 • vyráběn v iráku
 • méně těkavý než sarin
 • při inhalaci méně toxický než sarin
l tky se smrt c m inkem19
Látky se smrtícím účinkem

VX (USA)

 • zápach po merkaptanech a aminech
 • méně těkavý než G-látky
 • voda kontaminována až několik měsíců
 • dekontaminace – roztoky látek s aktivním chlórem

B) Nervově paralytické

VX (Rusko)

Antidota

 • atropin – blokáda nikotinových receptorů
 • oximy (Pralidoxim) – reaktivace blokované acetylcholiesterázy

atropin

l tky se smrt c m inkem21
Látky se smrtícím účinkem

Chlorkyan (ClCN)

 • těkavější než kyanovodík
 • též silné lakrymační (slzotvorné) a dusivé účinky
 • často proniká filtry ochranných masek

Kyanovodík (HCN)

 • blokáda tkáňového dýchání
 • stálost v terénu nízká – pomáhá převedení do ztužené formy nebo mikrokapsulace

C) Obecně jedovaté

D) Toxiny

 • moderní fermentační postupy

Botulotoxin - bakteriální toxin (Clostridium botulinum), zabraňuje exocytóze ACh

Saxitoxin - toxin řas (dinoflageláty), kumuluje se v měkýších (slávky), blokáda sodíkových kanálů – paralýza

Ricin – rostlinný toxin (skočec) – interakce s RNA

T-2 toxin - mikotoxiny

saxitoxin

l tky zneschop uj c
Látky zneschopňující
 • dočasná slepota, paralýza nebo dávení a průjem – Stafylokokový enterotoxin B (Staphylococus aureus), protein s imunotoxickými účinky na buňky střevní sliznice

A) Fyzicky zneschopňující

Zpuchýřující

 • kromě poškození kůže i poškození oka, edém plic, některé mají i syst. účinek
 • pronikají mnohými druhy materiálů

Yperit

 • zápach po česneku
 • velká stálost v terénu (1-2 dny), široké rozmezí teplot (nemrznoucí směsi, vysokomolekulární smáčivé látky)
 • doba latence 4-6 h, někdy i 24h
 • puchýře, slepota, edém plic
 • alkylační činidlo – účinky podobné radiaci
 • dekontaminace - chlorové vápno a monochloramin B, roztoky sirníku sodného, hydrogenuhličitanu sodného a chlornanu sodného.
l tky zneschop uj c24
Látky zneschopňující

Zpuchýřující

A) Fyzicky zneschopňující

Dusíkatý Yperit

 • slabý zápach po aminech
 • odolnější k působení vody a ox. činidel, ztížená dekontaminace

Lewisit

 • voní po pelargoniích
 • zpuchýřující účinek, následován systémovým účinkem As
 • málo stálý v prostředí zejména při zvýšené vlhkosti

Fosgenoxim

 • nepříjemný zápach
 • pevná látka (kopřivkový plyn)
 • okamžitá bolest, podlitiny (do 30 min)
 • těžké podráždění očí.
l tky zneschop uj c25
Látky zneschopňující
 • halucinogeny - LSD 25, mescalin, psilocybin a THC

B) Psychicky zneschopňující

Látka BZ

 • hořká chuť
 • účinky půl hodiny po inhalaci, max. účinek během 4-6 h
 • periferální symptomy (sucho v nose, ústech a hrdle a suchá zčervenalá kůže), dále zvracení, bolest hlavy a vzrůst tělesné teploty, vidění se stává nejasným, závratě, dezorientace, ztráta pojmu o čase, obtížná koordinace pohybů, vizuální a sluchové halucinace a ztráta paměti, motorická úzkost, nebezpečné poruchy tepelné regulace organismu a retence moče,
 • účinky mohou trvají 4 dny, návrat k normálu obtížný
l tky dr div
Látky dráždivé

Slzné

 • podráždění působením na receptory senzorických nervů v rohovce a ve spojivkách očí

Chloracetofenon – zápach po květech střemchy

Brombenzylkianid - zápach po zkysaném ovoci

Látka CS – zápach po anýzu a pepři (USA)

Látka CR – zápach po něčem? (UK)

 • rychlý nástup účinků, které odeznívají brzy po skončení expozice
l tky dr div27
Látky dráždivé

Dráždící horní cesty dýchací

 • podráždění působením na receptory senzorických nervů ve sliznicích dýchacích cest

Difenylchlorarsin - bez zápachu

Difenylkyanarsin – směs česneku a hořkých mandlí

Adamsit – bez zápachu

speci ln upraven bol
Speciálně upravené BOL

Zahuštěné

 • přidání polymeru ke kapalné látce
 • zvýšená viskozita - aerosol o požadované distribuci částic
 • zvýšená lepivost – ztížená dekontaminace

Binární směsi

 • vznik otravné látky z málo toxických prekurzorů až po odpálení
 • prekurzory
  • rychlá reakce s minimem uvolněného tepla
  • bez nežádoucích vedlejších reakcí
  • stálost, snadná výroba, kapalné skupenství
  • známy pro látku VX, sarin a cyklosarin

Inkapsulace aerosolů BOL

 • tenký film chrání látku před povětrnostními vlivy
likvidace chemick ch zbran
Likvidace chemických zbraní

Požadavky na proces

 • komplexnost a úplnost
 • ekologická šetrnost, bez toxických meziproduktů
 • ekonomická nenáročnost
 • technologická a technická schůdnost

Navrhované způsoby

 • tepelná destrukce – teploty 1000 až 1200 °C (USA, Belgie, Kanada)
 • chemické odmoření a následné spalování reakčních produktů (Rusko)
  • pro sarin a soman – hydrolýza 5 % NaOH + monoethanolamin při 140 °C
  • pro VX – kyselina fosforečná + ethylénglykol
  • pro Lewisit – chlorace, alkalická hydrolýza nebo katalytická hydrogenace
 • hydrogenace při 850 °C – yperit za vzniku sulfanu a HCl (Holandsko)
 • superkritická oxidace vodní parou – (USA)
 • oxidace peroxidem vodíku – Itálie
 • pyrolýza suchým chlorovodíkem při teplotách 150 °C (soman, sarin), 250 °C (VX) a tlaku od 1,1 do 3,5 MPa (Francie)
likvidace chemick ch zbran30
Likvidace chemických zbraní

Navrhované způsoby

 • elektrotermická reakce vody a Ag+
 • biodegradace – VX a yperit
 • autokatalytická hydrolýza látek typu V přímo v chemické munici (USA)
  • ekvimolární množství vody
  • 100 % likvidace za 30 až 60 dní
 • řízené odpálení munice v kádích naplněných dekontaminačním roztokem (teoreticky Francie)
 • podzemní jaderný výbuch (teoreticky Rusko)
 • zemské magma (teoreticky Rusko)
 • potopení do moře – od roku 1980 zakázáno
nov typy tzv nelet ln ch zbran
Nové typy tzv. neletálních zbraní
 • Calmativa (tlumí agresivní jedince a zbaví je agresivity tím, že je např. uspí)
 • Disociační anestetika (fencyklidin, ketamin)
 • Benzodiazepiny (midazolam)
 • Opioidy (fentanyl, carfentanyl)
 • Odporně páchnoucí látky