abo uforlikelig transplantasjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ABO - uforlikelig transplantasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
ABO - uforlikelig transplantasjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

ABO - uforlikelig transplantasjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 530 Views
 • Uploaded on

ABO - uforlikelig transplantasjon. Anna Varberg Reisæter Nyreseksjonen Medisinsk avdeling Rikshospitalet. Problemstilling. Utvide tilgang på nyregivere Lang ventetid for pasienter med blodgruppe O. Hva med ABO uforlik. Blodgruppe uforlik er en immunologisk barri e re å krysse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ABO - uforlikelig transplantasjon' - emily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
abo uforlikelig transplantasjon

ABO - uforlikelig transplantasjon

Anna Varberg Reisæter

Nyreseksjonen

Medisinsk avdeling

Rikshospitalet

problemstilling
Problemstilling
 • Utvide tilgang på nyregivere
 • Lang ventetid for pasienter med blodgruppe O
hva med abo uforlik
Hva med ABO uforlik

Blodgruppe uforlik er en immunologisk barriere å krysse

hva er immunologiske barri rer ved nyretransplantasjon
Hva er immunologiske barriærerved nyretransplantasjon ?
 • VevstyperHLA - Human leucocyte antigens
 • Blodgruppe antigener ABO systemet
den viktigste rsak til den kliniske suksess
Den viktigste årsak til den kliniske suksess:

Kontroll over avstøtningsreaksjonen

(1) vevstyping og påvising av antistoffer (2) immunsupprimerende behandling

det antigenspesifikke immunsystemet
Det antigenspesifikke immunsystemet
 • Cellulært - T lymfocyttar
 • AntistofferB – lymfocyttar og plasmaceller
slide8
Antibody-mediated rejection criteria – an addition to the Banff 97 classification of renal allograft rejection
 • Morphologic evidence of acute tissue injuryAcute tubular injury, neutrophiles/mononuclear cells in peritubular capillaries/glomeruli, capillary thrombosis, fibrinoid necrosis/inflammation in arteries.
 • Immunopathologic evidence for antibody action C4d or Ig and complement
 • Serological evidence of circulating antibodies to donor HLA or other anti-donor endothelial antigens
slide9

Figure 2. Acute humoral rejection

Colvin, R. B. J Am Soc Nephrol 2007;18:1046-1056

immunologisk barri e re immunisering
Immunologisk barriere Immunisering
 • Ca 1 gang daglig brytes immunologiske barrierer ved organtransplantasjon her ved RH
 • Men noen har større barrierer enn andre
immunisering mot fremmed hla
Immunisering mot fremmed HLA
 • Svangerskap
 • Blodtransfusjon
 • Transplantasjon

IgM

IgG

20 dager

10 dager

Immunisering m antigen

blodgruppe antistoffer
Blodgruppe antistoffer
 • A og B antigenene er deler av karbohydratkjeder som er essensielle for de fleste cellemembraner hos mennesker, dyr, bakterier og mange planter
 • Anti – A og anti – B skyldes immunisering mot disse antigener i tarmflora
abo blodgrupper
ABO blodgrupper
 • A og B blodgruppe antigener også uttrykt på endotelceller i nyret
 • alle danner antistoffer mot den blodtypen en ikke har selv
abo uforlikelig
ABO uforlikelig
 • kan sammenlignes med tx med positiv crossmatch
 • forbehandling for å redusere antistoffer
a og b antigener p nyreceller
A og B antigener på nyreceller
 • bl gr A1 høyt uttrykk av antigenbl gr A2 lavt uttrykk av antigen
 • bl gr B uklart
tidligere erfaringer
Tidligere erfaringer

Japan bruker ikke avdød giver, men familie

494 ABO uforlikelige tx 1989-2001. GS lik

historisk kontroll

Takahashi K. Am J Tx 2005

abo uforlikelig levende giver transplantasjon
ABO uforlikelig levende giver transplantasjon
 • Pretransplantasjon fjerning av anti-A el anti-B antistoffer; plasmautskifting, IVIG, spesifikke kolonner
 • Redusere nydanning av antistoffer; splenectomi, helkroppsbestråling,anti-CD20, peroral immunsuppresjon
abo uforlikelig levende giver transplantasjon1
ABO uforlikelig levende giver transplantasjon
 • Forhindre antistoffmediert rejeksjon første 1-2 uker
 • Indusere akkomodasjon
 • Vedlikeholdsimmunsuppresjon
moderne protokoll
Moderne protokoll
 • Anti-CD20 (RituxiMab) 4 uker før tx,
 • Prograf, mykofenolat, prednisolon fra dag -13
 • GlycoSorb søyle dag –6, -5, -2 og –11 – 1,5 plasmavolumer
 • IVIG 500mg/kg x 1 etter søylekjøring
 • Glycorex post tx 3 ganger, hver 3 dag

Genberg et al. Transplantation 2008; 85: 1745

m ling av titer
Måling av titer
 • Store variasjoner mellom blodbankerI Norge bare blodbanken, Ullevål
 • Mot blodgiver eller nyregiver
 • Øvre grense for å bli akseptert i programmet, 1/256
 • UtredningUndersøylebehandling og første 2 uker
gode resultater ved abo uforlikelig transplantasjon
Gode resultater ved ABO uforlikelig transplantasjon
 • 60 transplantasjoneroppfølging 17 (2-61) mnd
 • En pasient døde med fungerende graft etter 4 mnd
 • Et graft tapt i non-compliance etter 22 mnd
 • 58 normalt fungerende nyrer

Tyden et al. Transplantation 2007; 83: 1153.

abo barrieren ved nyretransplantasjon i norge
ABO barrieren ved nyretransplantasjon i Norge
 • 13 transplantasjoner fra januar 2006
 • 2 lette cellulære rejeksjoner
 • 1 kraftig antistoff mediert rejeksjon
 • Alle pasientene lever og alle nyrene fungerer
uforlik
Uforlik
 • AB til B
 • AB til A
 • B til 0
 • A2 til 0
 • AB til A
 • A? til B
 • A2 til 0
 • A1 til 0
 • B til 0
 • A1 til 0
 • A1 til B
 • B til 0
 • AB til B
oppsummering abo uforlikelig transplantasjon
Oppsummering ABO uforlikelig transplantasjon

Med en moderne behandlingsprotokoll

er det trygt og gir gode resultater å

transplantere på tvers av ABO forlik