Download
array n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ARRAY PowerPoint Presentation

ARRAY

1 Views Download Presentation
Download Presentation

ARRAY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ARRAY

 2. For Loop: Auto-Indexing

 3. While Loop

 4. “Array”ler 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.2 3.2 8.2 8.0 4.8 5.1 6.0 1.0 2.5 1.7 • Aynı tip data elementlerini bir araya getirmek • Birden fazla boyutlu olabilir, boyut başına 2 element • İlk element 0 olarak indekslenir 31 index 10-element array 0 1 2 3 4 5 6 2D array 0 1 2 3 4 5 Satır, 7 Sütun. 5x7=35 element.

 5. Auto-Indexing Auto-Indexing Enabled Tel daha kalın • For Döngüsü ile üretilen değerler array halinde çıkar • For Döngüsü otomatikman array haline getirir. • While döngüsüson değeri gösterir • Tunnel üzerinden auto-indexingenable/disable yapılabilir. 1D Array 0 1 2 3 4 5 Auto-Indexing Disabled Tel aynı kalınlıkta Sadece bir değer. Döngüden çıkan son değer

 6. Auto indexing enable Auto indexing disable

 7. Creating and Using Arrays • Auto-Indexing – loops accumulate arrays at their boundaries • For Loops auto index by default; While Loops do not

 8. 2D Arrays

 9. 2D Arrays 1D Array 2D Array 0 1 2 3 4 5 • İç döngü kolonları oluşturur • Dış döngü satırları oluşturur

 10. Creating 2D Arrays • Inner loop creates column elements • Outer loop stacks them into rows

 11. Array’i istediğiniz şekilde büyütebilirsiniz

 12. Array Fonksiyonları Array Max & Min Array size Array to Cluster Index Array Reshape Array Rotate 1D Array Sort 1D Array Threshold 1D Array Interleave 1D Arrays Cluster to Array Build Array Initialize Array Reverse 1D Array Search 1D Array Split 1D Array Transpose 2D Array Array Subset

 13. Array Size

 14. Initialized array

 15. Build Array

 16. Index Array

 17. Array subset

 18. Maksimum ve Minimum

 19. Reshape Array

 20. Reshape Array

 21. Polymorphism Sonuç Scalar Scalar + Scalar Array + Scalar Array Array Array + Array Array + Array Array