osn organizace spojen ch n rod n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSN – Organizace spojených národů PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSN – Organizace spojených národů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

OSN – Organizace spojených národů - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

OSN – Organizace spojených národů. UN - United Nations Organization. v znik: 14.10.1945 na základě podpisu Charty OSN v San Franciscu (podepsalo 51 států) s ídlo: New York (některé orgány jsou v Ženevě, Vídni, Nizozemí)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OSN – Organizace spojených národů' - emile


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osn organizace spojen ch n rod

OSN – Organizace spojených národů

UN - United NationsOrganization

slide2

vznik: 14.10.1945 na základě podpisu Charty OSN v San Franciscu (podepsalo 51 států)

 • sídlo: New York (některé orgány jsou v Ženevě, Vídni, Nizozemí)
 • jednací jazyky OSN: angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština
 • v současnosti má OSN 193 členů
 • výdaje OSN jsou hrazeny z rozpočtu financovaného členskými státy dle výše jejich HNP
slide3

cíle OSN:

 • primární cíle:
  • obsaženy v preambuli Charty OSN
  • Charta zavazuje své členy k účinným kolektivním opatřením na odvrácení ohrožení míru a potlačení projevů agrese, k mírovému urovnání mezinárodních sporů v souladu s mezinárodním právem
  • k realizaci těchto cílů nejvíce přispívá Rada bezpečnosti OSN
 • sekundární cíle:
  • odpovědnost za zlepšení ekonomických a sociálních podmínek života obyvatelstva (hlavně Hospodářská a sociální rada)
organiza n struktura osn
Organizační struktura OSN

Valné shromáždění

 • jsou zde zastoupeny všechny členské státy
 • de facto se jedná o diplomatickou konferenci, na níž jednají diplomatičtí zástupci podle instrukcí svých států
 • každý stát má 1 hlas
 • VS zasedá 1x ročně + výjimečná zasedání
 • volí generálního tajemníka OSN (v současnosti je jím Pan Ki-mun)
slide5

Rada bezpečnosti OSN

 • má základní odpovědnost za udržení míru a bezpečnosti
 • VS musí radě postoupit všechny otázky, které vyžadují vojenský zásah
 • VS a RB mají v systému OSN klíčové postavení a jsou nezávislé na ostatních orgánech i na sobě navzájem
 • RB je tvořena: 5 stálými členy (Rusko, Čína, USA, VB, Francie) a 10 nestálými (dočasnými) členy → jsou voleni VS na 2 roky
 • stálí členové mají právo veta, které nelze nijak obejít a může zablokovat jakékoli rozhodnutí RB → stálí členové reprezentují velmi odlišné politické kultury a názory (Rusko x USA), proto jsou rozhodnutí jsou přijímána velmi obtížně
 • rezoluce RB jsou závazné, a dokonce vynutitelné silou
slide6

Sekretariát

 • správní aparát OSN
 • plní příkazy ostatních orgánů (nevyvíjí vlastní samostatnou činnost)
 • v jeho čele stojí generální tajemník

Hospodářská a sociální rada

 • má na starosti zlepšování sociálních a ekonomických podmínek života obyvatelstva
 • působí pod vedením VS

Poručenská rada

 • jejím posláním bylo zabezpečit přechod závislých území k samostatnosti
 • Poručenská rada ukončila svou činnost v roce 1994, kdy nezávislost získal poslední ze států – tichomořský ostrov Palau
slide7

Mezinárodní soudní dvůr

 • sídlo: Palác míru v Haagu (Nizozemí)
 • hlavní soudní orgán OSN
 • sestaven z 15 soudců, které volí VS a RB na 9 let
 • řeší spory mezi státy na základě mezinárodního práva a jeho rozhodnutí jsou pouze v případě, že se k tomu zavázaly obě strany ještě před zahájením procesu
m rov s ly osn modr p ilby barety
Mírové síly OSN – „modré přilby (barety)“
 • RB je oprávněna v případě porušení mezinárodního míru použít legální mechanismy nátlaku s cílem zajistit respektování norem mezinárodního práva
 • mírové operace spočívají ve vysílání mírových sborů OSN a vojenských pozorovatelů do míst vojenských konfliktů (o vysílání jednotek rozhoduje RB, která však musí mít souhlas státu, o který se jedná)
 • Mírové síly OSN nesmí aktivně zasahovat do bojů (smí se pouze bránit)
 • plní úlohu „nárazníkového pásu“ mezi znepřátelenými stranami, chrání civilní obyvatelstvo a poskytují humanitární pomoc
 • Mírové síly OSN se podílely na řadě akcí (UNPROFOR – mise na území bývalé Jugoslávie, UNAVEM – mise v Angole, …)
 • OSN nemá vlastní stálé vojsko, do misí poskytují své vojáky členské státy a velení je svěřeno armádě USA
nejv znamn j organizace osn
Nejvýznamnější Organizace OSN

UNESCO

 • Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu

(UnitedNationsEducational, ScientificandCulturalOrganization)

 • vznikla v roce 1945 na konferenci v Londýně jako samostatná mezinárodní organizace
 • od prosince 1946 je přidružena k OSN
 • zajišťuje přípravu školních programů, podporuje výstavbu výchovných zařízení, pořádá kampaně proti analfabetismu, snaží se o záchranu kulturních památek
 • sídlí v Paříži
 • ČR je jejím členem od založení (s přestávkou 1949 – 1954)
slide10

WHO

 • Světová zdravotnická organizace

(WorlHealthOrganization)

 • sleduje zdraví světové populace (zejména se snaží o vymýcení nebezpečných infekčních nemocí)

UNICEF

 • Mezinárodní dětský fond

(UnitedNationsChildren’sFund)

 • shromažďuje prostředky pro pomoc dětem v zemích postižených válkou, chudobou apod.

FAO

 • Organizace pro výživu a zemědělství

(FoodandAgricultureOrganization)

 • vznikla v roce 1949 v Quebecku (Kanada); v prosinci 1946 byla přidružena k OSN
 • cílem je zvyšování životní úrovně , zlepšování výživy, likvidace hladomoru
 • ČR byla členem od založena (s přestávkou v letech 1949 – 1969)
slide11

WHO

 • Světová zdravotnická organizace

(WorlHealthOrganization)

 • sleduje zdraví světové populace (zejména se snaží o vymýcení nebezpečných infekčních nemocí)

UNICEF

 • Mezinárodní dětský fond

(UnitedNationsChildren’sFund)

 • shromažďuje prostředky pro pomoc dětem v zemích postižených válkou, chudobou apod.

FAO

 • Organizace pro výživu a zemědělství

(FoodandAgricultureOrganization)

 • vznikla v roce 1949 v Quebecku (Kanada); v prosinci 1946 byla přidružena k OSN
 • cílem je zvyšování životní úrovně , zlepšování výživy, likvidace hladomoru
 • ČR byla členem od založena (s přestávkou v letech 1949 – 1969)
slide12

ILO

 • Mezinárodní organizace práce

(InternationlLabourOrganization)

 • v roce 1946 se stala první odborou organizací přidruženou k OSN
 • v roce 1969 obdržela ILO Nobelovu cenu míru
 • sídlo je v Ženevě
 • formuluje programy přispívající ke zlepšení pracovních a životních podmínek; vytváří mezinárodní pracovní standardy; angažuje se v oblasti školení, vzdělávání a výzkumu za účelem dosažení pokroku