Da z p jm ze z visl innosti
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


  • 78 Views
  • Uploaded on

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI. Příjmy ze závislé činnosti. Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem daně nejsou:. cestovní náhrady, příjmy získané zděděním, darováním

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - emile


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

P jmy ze z visl innosti

Příjmy ze závislé činnosti

Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.).


P edm tem dan nejsou

Předmětem daně nejsou:

cestovní náhrady, příjmy získané zděděním, darováním

hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, mycích a čistících prostředků …


P jmy osvobozen od dan

Příjmy osvobozené od daně:

částky vynaložené zaměstnavatelem na doškolení zaměstnanců

hodnota stravování poskytovaného formou nepeněžního plnění

nepeněžní dary od zaměstnavatele s limitem 2.000 Kč

hodnota nealkoholických nápojů na pracovišti…


Zp soby zdan n p jm ze z visl innosti

Způsoby zdanění příjmů ze závislé činnosti

Zaměstnavatel svému zaměstnanci strhává měsíčně zálohu na daň z příjmu!!!!

Zaměstnanec podepsal „Prohlášení“ u svého zaměstnavatele

Zaměstnanec nepodepsal „Prohlášení“ u svého zaměstnavatele


A zam stnanec uplat uje u sv ho zam stnavatele slevy na dani

A. Zaměstnanec uplatňuje u svého zaměstnavatele slevy na dani

příjem (hrubá mzda)

+ pojistné 34% (25% soc., 9% zdr.)

základ pro výpočet daňové zálohy

zaokrouhlení na 100 Kč nahoru

daňová záloha = daňový základ x sazba (15%)

daňová záloha – měsíční sleva(y)

daňová záloha ke sražení


V po et ist mzdy

Výpočet čisté mzdy dani

ČM = HM – daňová záloha – pojištění zaměstnance

sociální pojištění 6,5% z HM

zdravotní pojištění 4,5% z HM


V e da ov ch slev 1 sleva na poplatn ka 24 840 k 2 070 k

Výše daňových slev dani1.sleva na poplatníka 24.840 Kč (2.070 Kč)

Tato částka se odečte u všech poplatníků bez ohledu na to, jestli měli příjmy po část roku nebo po celé zdaňovací období.


2 sleva na man ela ku 24 840 k nelze uplatnit m s n

2. daniSleva na manžela/ku 24.840 Kč(nelze uplatnit měsíčně)

Žijící s poplatníkem ve společné domácnosti a jeho/jí roční příjmy nepřesahují roční nezdanitelnou částku (68.000 Kč).

Do těchto příjmů se započítávají i příjmy osvobozené od daně (důchod, nemocenské dávky, mateřské dávky, podpory…). Nezapočítávají se tam půjčky, úvěry, dávky sociální podpory, stipendium…


Da z p jm ze z visl innosti

3. daniSleva na invaliditu poplatníkačástečná 2.520 Kč (210 Kč)plná 5.040 Kč (420 Kč)držitel ZTP/P 16.140 Kč (1345 Kč)

Uplatňují si je poplatníci s částečným invalidním důchodem, plným invalidním důchodem a držitelé průkazky ZTP-P.


4 sleva na studenta 4 020 k 335 k

4. daniSleva na studenta 4.020 Kč (335 Kč)

Smí si ji uplatnit poplatník, který se soustavně připravuje studiem na budoucí povolání, max. do 26 let (prezenční forma doktorského studijního programu – max. do 28 let).


5 da ov zv hodn n na d t

5. Daňové zvýhodnění na dítě dani

formou měsíční slevy na záloze

(1.117 Kč) ročně 13.404 Kč

formou měsíčního daňového bonusu (záporné zálohy – max. 5.025 Kč)

kombinací obou forem


Da z p jm ze z visl innosti

Příklad: daniZaměstnanec pobírá u svého zaměstnavatele hrubou měsíční mzdu 20.000 Kč. Jaká je jeho čistá měsíční mzda?ZD = 20.000 + 6.800 = 26.800zaokrouhlení na 26.800měsíční záloha = 26.800 x 0,15 = 4.020 Kčuplatnění slevy = 4.020 – 2.070 = 1.950 KčČM = 20.000 – 1.950 - 2.200 = 15.850 Kč


Da z p jm ze z visl innosti

Př. daniZaměstnanec s podepsaným Prohlášením a s měsíční mzdou 15.000 Kč si uplatňuje u zaměstnavatele daň. zvýhodnění na tři děti.

hrubá mzda 15.000 Kč

+ pojistné + 5.100 Kč

zdan. mzda zaokr. 20.100 Kč

záloha na daň 3.015 Kč

sleva na poplatníka - 2.070 Kč

záloha po odečtení slevy 945 Kč

- sleva na děti - 3.351 Kč

záloha po slevách - 2.406 Kč

měs. daňový bonus 2.406 Kč

záloha po slevě 0


B zam stnanec neuplat uje u sv ho zam stnavatele slevy na dani

B. Zaměstnanec neuplatňuje u svého zaměstnavatele slevy na dani

b) HM > 5.000 Kč

a) HM < 5.000 Kč


Hm zam stnance 5 000 k

HM na danizaměstnance < 5.000 Kč

Tento příjem podléhá tzv. srážce (zvláštní sazbě daně z příjmu ve výši 15% z ZD)

Výpočet:

ZD = HM + SP + ZP

ZD se zaokrouhluje na Kč dolů!

srážková daň = UZD x 0,15


Da z p jm ze z visl innosti

Příklad: na daniZaměstnanec pracuje pro svého zaměstnavatele na základě smlouvy o vedlejším pracovním poměru. U jiného zaměstnavatele, kde pracuje v hlavním pracovním poměru si uplatňuje slevy na dani prostřednictvím tiskopisu „Prohlášení“. Jeho HM ve vedlejším pracovním poměru = 2.200 KčUZD = 2.200 + 748 = 2.948srážka = 2.948 x 0,15 = 442,20 = 442 KčČM = 2.200 – 442 – 242 = 1.516 Kč


Hm zam stnance 5 000 k1

HM na dani zaměstnance > 5.000 Kč

Tento příjem podléhá měsíční sazbě daně z příjmu 15%!!!

Výpočet:

HM + SP + ZP = ZD

zaokrouhlení na 100 Kč nahoru!

měsíční záloha = ZD x 0,15


Da z p jm ze z visl innosti

Příklad: na daniZaměstnanec vykonává práci na základě dohody o pracovní činnosti. Výše jeho měsíční mzdy je 6.000 Kč. Slevy na dani si uplatňuje u jiného zaměstnavatele.ZD = 6.000 + 2.040 = 8.040zaokrouhleno na 8.100měsíční záloha = 8.100 x 0,15 = 1.215 KčČM = 6.000 – 1.215 – 660 = 4.125 Kč