slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NDLA (Nasjonal digital læringsarena, ndla.no ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
NDLA (Nasjonal digital læringsarena, ndla.no )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

NDLA (Nasjonal digital læringsarena, ndla.no ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

NDLA (Nasjonal digital læringsarena, ndla.no ) Fritt tilgjengelige digitale læringsressurser på både bokmål og nynorsk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NDLA (Nasjonal digital læringsarena, ndla.no )' - emil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

NDLA (Nasjonal digital læringsarena, ndla.no)

Fritt tilgjengelige digitale læringsressurser på både bokmål og nynorsk

I denne PowerPoint-presentasjonen finner du lysbilder, lenker til NDLA-ressurser og forslag til arbeidsopplegg omkring temaene sammensatte tekster og retorikk. Ta det du har bruk for!

slide2

Hvor blir det av de sammensatte tekstene i den nye læreplanen?

 • Utkast til ny læreplan, Vg1 og Vg2 SF/Vg1 og Vg2 YF
 • Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • (Muntlig kommunikasjon, Vg1)
 • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke
 • ulike digitale verktøy i presentasjoner
 • (Skriftlig kommunikasjon, Vg1)
 • bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster
 • (Språk, kultur og litteratur, Vg1)
 • beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
 • (Språk, kultur og litteratur, Vg2)
 • analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster som er hentet fra ulike digitale medier
sammensatte tekster

Sammensatte tekster

(multimodale tekster)

slide4

Tekst

 • Fra latin textum, ”sammenvevd”Ordet brukes tradisjonelt om skriftlige og muntlige tekster
 • Hvordan henger en skriftlig tekst sammen?
 • Emne, formål, sjanger; innledning, hoveddel, avslutning; tekstbinding i avsnittog setninger
 • Sammensatt (multimodal) tekstSkrift, tale, bilde, video, animasjon, musikk, lenker, symboler og andre grafiske elementer satt sammen til en helhet
slide5

Eksempler på sammensatte tekster

 • Avisreportasje
 • Plakat
 • Brosjyre
 • Film
 • Musikkvideo
 • Poplåt
 • PowerPoint-presentasjon
 • Blogg
 • Hørespill
 • Revynummer

Hva er disse tekstene satt sammen av?

hvorfor er tekster sammensatte
Hvorfor er tekster sammensatte?

Sammensatte tekster - introduksjon (NDLA)

 • Bilder, tekst, lyd osv. gir oss forskjellig slags informasjon.
 • En tekst blir lettere tilgjengelig når vi kan ta i bruk flere sanser for å forståinnholdet.
 • Noen typer ”språk” appellerer mer direkte til hjertet enn andre.
slide7

Bilder, tekst osv. utfyller hverandre

 • Ulike typer ”språk” har ulike fortrinn, ulike funksjoner. De skal utfylle hverandre. Ord kan noe bilder ikke kan, og omvendt.
 • På denne magasinforsiden får du informasjon om skuespilleren Jon Øigarden.
 • Hvilken informasjon hjelper deg best å gjenkjenne mannen i andre sammenhenger?
 • Hva gir mest presis informasjon om alderen hans, bildet eller den skriftlige teksten?
slide8

Disse to bildene viser strengt

tatt det samme, men de har ulik

funksjon.

Hva forteller bildene?

Hva hjelper de oss med?

Bilde som viser Universitetet i Agder

slide9

Informasjon gjennom flere kanaler

Multimodale (sammensatte) tekster kan appellere

til flere sanser (hørsel, syn).

Interaktivitet

Multimodale tekster på nett aktiviserer leseren (vi kan kanskje klikke på lenker, se videoklipp, gi ”tommelen opp”, kommentere.

Hva slags interaktiviteter finner du i oppgaven til venstre? Hvilke sanser appellerer de til?

Kilde:

Filmoppgaver NDLA

slide10

Ulike typer appell

Noen typer ”språk” appellerer mer til hodet, andre mer til hjertet.

Begge deler er viktig for å få leseren engasjert!

Hva er det bildet i denne annonsen appellerer til? Hvilken funksjon

(oppgave) har teksten?

slide11

Hvordan skaper vi sammenheng i sammensatte tekster?

 • Plassering
 • Faste elementer som gjentas
 • Innholdsmessig sammenheng
slide12

Plassering

Når vi plasserer to elementer nær hverandre på en side, signaliserer vi at det er en sammenheng mellom de to..

Hvilke overskrifter hører sammen med hvilke bilder på denne VG-forsiden ?

slide13

Faste elementer Venstremenyer, tekstbokser, oppsummeringsspørsmål,

lik startside for hvert kapittel, gjennomført fargebruk, ikoner osv. – alt som blir gjentatt på en nettside eller i en bok, skaper gjenkjennelse og sammenheng. Dette kalles også for rytmen i boka.

Velg en lærebok og presenter den: Hvilke faste elementer har den? Hvordan er de utformet?

slide14

Innholdsmessig sammenheng

mellom skriftlig tekst, bilder og andre elementer

Et element kan

utdype innholdet i et annet element (presisere, konkretisere)

eller

utvide tekstens totale innhold (gi ny informasjon)

Hvilken del av av den skriftlige teksten utdyper det bildet viser?

Hvilken del av den skriftlige teksten gir helt ny informasjon?

slide15

Formen er en del av budskapet

Grafisk design (NDLA)

Denne delen av lysbildeserien handler om grafiske virkemidler. Elevene skal ”selv bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte

tekster” (Vg1 norsk). Da er det viktig at de lærer noen grunn-

prinsipper for grafisk design.

NDLA har et kapittel om grafisk

design som er skrevet av Øyvind Høie, grafiker og

lærer i mediefag ved Vennesla videregående skole.

slide16

Formen er en del av budskapet

Grafisk design (NDLA)

slide17

Formen skaper forventninger

Hvordan understreker form og farger ”imagen” til den typen utested som dette skiltet er laget for?

slide18

Kontrast mellom

form og innhold

Hvilke elementer er på kollisjonskurs

med hverandre her?

Hvilken virkning har denne ”mismatchen”?

slide19

God layout (form)

 • a) oversiktlighet (nytteverdi)
 • b) tiltalende utseende (estetisk verdi)

Estetikk: læren om det vakre,

om det som sansene våre opplever

som vakkert og harmonisk

slide20

Vurder oversiktlighet og utseende. Er det lett å finne fram på sida?

Passer farger og form til avsender og budskap? Er det behagelig å se på

denne sida?

Statens vegvesen

slide21

Komposisjonsprinsipper grafisk design

 • Symmetrisk balanse
 • Asymmetrisk balanse
 • Det gylne snitt
slide22

Balanse

Et viktig begrep når vi snakker om form og sidedesign

Balanse = likevekt

Vi skaper balanse i en plakat, på en nettside osv. dersom vi fordeler de ulike elementene (overskrifter, tekst, bilder osv. ) slik at betrakteren får en opplevelse av likevekt.

 Estetikk!

slide23

Symmetrisk balanse

skaper et rolig grunninntrykk

Hva mener vi med symmetri?

Beskriv elementene i denne plakaten.

Hvordan er de fordelt?

slide24

Symmetrisk balanse

 • kan også gi et opphøyd, tidløst og/eller stillestående inntrykk

Leonardo da Vinci (1452-1519): Nattverden (1495-1498)

Symmetrisk balanse er ofte brukt i religiøse bilder.

Kan du tenke deg hvorfor?

slide25

Asymmetrisk

balanse

skaper et grunninntrykk av

liv og bevegelse

Hvordan er kraftige og dusere/svakere farger fordelt på plakaten?

Hvor er flest elementer (mennesker, gjenstander) plassert, hvor er det få eller ingen?

Hvordan balanserer fargebruk og plassering av mennesker og gjenstander hverandre?

slide26

Det gylne snitt

Etgammelt og velkjent

komposisjonsprinsipp

(her i en noe forenklet

oppskrift)

En hjelp til å finne gode

fokuspunkteri et bilde –

punkter der det er lurt å

plassereviktige gjenstander

og detaljer.

Hvordan har bildeflaten blitt delt opp?

slide27

Fokus

 • God layout/design skal framheve det som er viktigst.
 • Vi kan framheve elementer gjennom
 • plassering
 • bruk av ”luft” (tomme flater)
 • bruk av kontraster
slide28

Plassering

Vi er i utgangspunktet ”venstrevridde” når vi leser tekster der

skrift spiller en viktig rolle.

(Men det fins virkemidler som kan få leseren til å flytte blikket dit vi vil!)

Eye-tracking: Undersøkelse der forsøkspersoner bruker briller som registrerer hvor vi flytter blikket.

slide29

Plassering

Hvor er det viktigste elementet i teksten plassert? Hvorfor oppfatter vi dette ele-

mentet som spesielt viktig?

slide30

Plassering

Hvilket element

i dette bildet framstår

som særlig viktig?

Hva har fotografen gjort

for å få oss til å fokusere

på dette elementet?

slide31

”Luft”

Tomme flater skaper

et ryddig inntrykk og

lar de forskjellige

elementene komme

fram tydeligere.

slide32

Kontraster

Fargekontraster

sterk-svak, lys-mørk osv.

Størrelseskontraster

stor–liten, forstørra–forminska,

forgrunn–bakgrunn osv.

Formkontraster

kantete–rund, oval, regelmessig–uregelmessig osv.

Hvilke kontraster finner du på denne Kavli-nettsida?

Hvilken virkning (funksjon) har de?

slide33

Kontraster

1

En viktig størrelseskontrast

i en tekst:

Størrelsen på titlene

(overskriftene) i forhold til

størrelsen på mengdetekst.

2

3

Hva signaliserer de ulike

størrelsene på overskriftene?

slide35

Stoppunkter (blikkfang)

God design skal gjøre leseren nysgjerrig.

To viktige typer blikkfang:

(Glade) mennesker

”Stoppord” (signalord)

slide36

Skrifttype – et viktig virkemiddel

1. Antikva-skrifter

3. Fantasi-skrifter

2. Grotesk-skrifter

slide37

To viktige hensyn

 • Gjør skriften det lett å lese innholdet?
 • Skaper den et uttrykk som passer til budskap
 • og målgruppe?
slide38

NØKTERNE ANSLAG FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET FORTELLER AT DET I DAG ER MINIMUM 90.000 NORSKE BARN SOM LEVER MED MINST ÉN FORELDER SOM MISBRUKER ALKOHOL. DETTE ER MANGE SKJEBNER, OG TALLET ER ANTAGELIG STØRRE. NÅR SYKEHUSENE I SEPTEMBER MELDER OM 45 PROSENT ØKNING I INNLEGGELSER SOM FØLGE AV ALKOHOLRELATERTE SKADER, KAN VI ANTA AT DET PARALLELT ER EN ØKNING I ANTALL BARN SOM HAR UTRYGGE OPPVEKSTVILKÅR. BÅDE INTERNASJONALE OG NORSKE UNDERSØKELSER VISER AT BARN SOM VOKSER OPP MED FORELDRE SOM HAR ALKOHOLPROBLEMER HAR DOBBELT SÅ STOR RISIKO FOR UTVIKLING AV EGNE PROBLEM. TYPISKE KONSEKVENSER ER ØKT RISIKO FOR PSYKISKE LIDELSER, FYSISKE PLAGER OG EGNE RUSPROBLEMER.

Nøkterne anslag fra Folkehelseinstituttet forteller at det i dag er minimum 90.000 norske barn som lever med minst én forelder som misbruker alkohol. Dette er mange skjebner, og tallet er antagelig større. Når sykehusene i september melder om 45 prosent økning i innleggelser som følge av alkoholrelaterte skader, kan vi anta at det parallelt er en økning i antall barn som har utrygge oppvekstvilkår. Både internasjonale og norske undersøkelser viser at barn som vokser opp med foreldre som har alkoholproblemer har dobbelt så stor risiko for utvikling av egne problem. Typiske konsekvenser er økt risiko for psykiske lidelser, fysiske plager og egne rusproblemer.

Nøkterne anslag fra Folkehelseinstituttet forteller at det i dag er minimum 90.000 norske barn som lever med minst én forelder som misbruker alkohol. Dette er mange skjebner, og tallet er antagelig større. Når sykehusene i september melder om 45 prosent økning i innleggelser som følge av alkoholrelaterte skader, kan vi anta at det parallelt er en økning i antall barn som har utrygge oppvekstvilkår. Både internasjonale og norske undersøkelser viser at barn som vokser opp med foreldre som har alkoholproblemer har dobbelt så stor risiko for utvikling av egne problem. Typiske konsekvenser er økt risiko for psykiske lidelser, fysiske plager og egne rusproblemer.

Lettlesteller ikke? Hvilke typer bokstaver bør vi unngå i mengdetekst?

slide40

Oppgave

 • Også etiketter og produktbeskrivelserer sammensatte tekster! Sammenlikn de to produktene til høyre (du kan klikke deg inn på bildene og forstørre dem for å se detaljene).
 • Finn eksempler på størrelseskontrast,
 • fargekontrast og formkontrast i de to produktene.
 • Hvordan påvirker fargebruken ditt inntrykk av produktene?
 • Kommenter bruken av bilder og tegninger. Hva viser de? Virker de tiltalende, gir de lyst til å kjøpe produktet? Hvorfor (ikke)?
 • I hvilket produkt er de ulike typer kontraster best utnyttet?

1

2

slide41

Oppgave

Filmplakater som sammensatte tekster

(Spørsmål til plakatene på neste lysbilde)

http://ndla.no/nb/oppgave/8020?fag=27

Kort om innholdet i filmene: Himmelen over Berlin og City of Angels (Wikipedia)

http://ndla.no/nb/oppgave/8020

slide42

Én filmhistorie – tre filmplakater med forskjellig fokus

 • Bildene
 • Beskriv (hoved)bildene på de tre plakatene. Hva viser de?
 • Hvilke filmkarakterer konsentrerer de ulike plakatene seg om?
 • Hvilket punkt på plakaten styres blikket vårt mot?
 • Hvilke(n) plakat(er) framhever kjærlighet og begjær sterkest?
 • Hvilken plakat skiller seg ut med et annet fokus enn de to
 • andre?
 • Fargebruk
 • Beskriv fargebruken i de ulike plakatene. Hvilke farger dominerer? Er det varme eller kalde farger?
 • Styres blikket vårt mot de lyse eller de mørke fargene?
 • Hvordan passer fargevalget til valg av bildemotiv?
 • Skrifttyper
 • Beskriv skrifttypene som er brukt i de ulike filmtitlene.
 • Hvordan passer de til den stemningen som bildet formidler?
slide44

Hvilken fargekontrast og hvilken størrelses-kontrast er utnyttet i omtalen av vårens mote for herrer?

 • ”En sterk og maskulin duft” kalles Escada Sunset Heat for Men i produktomtalen til høyre. Hvordan passer emballasjen og flasken til denne omtalen?
 • Se på skrifttypene som er valgt i overskrift-ene. Passer de til produktene som er omtalt?
 • Hvem tror du er målgruppa for denne siden? Kvinner eller menn?
slide45

Vg1 (muntlig kommunikasjon)

bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner

Vg2 (muntlig kommunikasjon)

bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner

Vg3 (Skriftlig kommunikasjon)

skrive essay og retoriske analyser på hovedmålet

Vg3 (Språk, kultur og litteratur)

bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sakprosasjangere

Retorikk

slide46

Ny introduksjonsvideo om retorikk

Grundig presentasjon av de tre appellformene (etos, logos og patos).

slide47

Sammensatt tekst

&

retorikk

Oppgave på ndla.no:

Retorisk blikk på reklameannonse

slide48

Sammensatt tekst

&

retorikk

Oppgave på ndla.no:

Retorisk blikk på reklamefilm

slide49

Litt moro til slutt …

… og noen gode argumenter når du skal

overbevise elevene dine om at det er viktig

å lære seg noe så kjedelig som rettskrivning.

Eller å si én ting om gangen!

http://www.korrekturavdelingen.no/K4Skammekroken.htm

slide57

Denne lysbildeserien er laget av

Marion Federl, fagredaktør norsk, NDLA.

Kilder

Anne Løvland: Sammensatte tekster (http://ndla.no/nb/node/24477)

Løvland er førsteamanuensis ved Univ. i Agder

Øyvind Høie: Grafisk design, (http://ndla.no/nb/node/16324)

Høie er grafisk designer og underviser på Vennesla vg. skole.

Rune Wikstøl: Hvordan leser vi på nett? (Foredrag)

Wikstøl er språk- og kompetansemedarbeider i NTB.

Bildene og illustrasjonene er for det meste hentet fra ndla.no. Noen få bilder er egne

fotografier, og der andre kilder er brukt, er (forhåpentligvis) nettadresse/kilde oppgitt.

Kopinor om kopieringsregler.