dilemma s en perspectieven n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dilemma’s en perspectieven PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dilemma’s en perspectieven

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Dilemma’s en perspectieven - PowerPoint PPT Presentation

emil
95 Views
Download Presentation

Dilemma’s en perspectieven

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dilemma’s en perspectieven Lespresentatie Daan Rijpkema, Anouk Donkervoort & Hans Udo

 2. Inhoud • Wat is pluriformiteit? • Hoe kan je pluriformiteit toepassen? • Wat is islamisme? • Welke dilemma’s brengt tolerantie met zich mee? • Ongelijkheden en vooroordelen • Heeft Nederland gelijkheid van kansen?

 3. <Nog meer gezeik, komt zsm> • The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. • The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. • The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

 4. <Nog meer gezeik, komt zsm> • The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. • The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. • The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

 5. <Nog meer gezeik, komt zsm> • The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. • The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. • The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

 6. Wat denk jij bij deze jongen?

 7. Ongelijkheden en vooroordelen • Uit vooroordelen ontstaat het fenomeen anoniem solliciteren • Dit voorkomt dat er sollicitaties worden afgewezen gebaseerd op vooroordelen over leeftijd, geslacht of afkomst. Deze jongen was misschien anders dan je had gedacht... Waar komen vooroordelen eigenlijk vandaan? Paula’s vicieuze cirkel (pagina 208 Delphi) hier rechts samengevat:

 8. http://www.youtube.com/watch?v=gGGoSDQOVio&feature=related

 9. Bij solliciteren moet het vanaf het begin duidelijk moeten zijn wie er solliciteert. Discussie Anoniem selecteren is fout.

 10. Heeft Nederland gelijkheid van kansen? Een werknemer mag een sollicitant weigeren op grond van de gezondheidstoestand. ‘Gronden’ voor discriminatie: Nationaliteit, Ras, Huidskleur, Etnische afkomst, Sociale afkomst, Seksuele geaardheid, Levensbeschouwing, Politieke overtuiging, Burgerlijke staat, Vermogen Leeftijd of Geloof, Etcetera... Discussie

 11. Wat is islamisme? • Extreme politieke stroming • Letterlijk gebaseerd op de Koran • Gevolgen: • Eenheid - tegen scheiding van kerk en staat • Éénleider als geestelijke en wereldlijke leider. • Géén erkenning van universele mensenrechten • Godsdienst verlaten wordt bestraft met dedood • Tegen integratie • Voorbeeldenvan islamistische partijen: • Niet in Nederland, maar • Wel in buitenland: Al quaeda, Hamas, Hezbollah, Iran • Verwar islamieten niet met islamisten!

 12. Welke dilemma’s brengt tolerantie met zich mee? • Rechstaat en pluriforme samenleving: • Tolereer en respecteer elkaar • Geloofsvrijheid • Hierdoor zet de staat zichzelf buitenspel • Intolerantie door tolerantie • Hoe dit tegen te gaan? • Intolerantie bestrijden met intolerantie? • Enorm dilemma: hoe kunnen we dit oplossen?

 13. Discussie Hoe moeten wijals pluriforme, vrije en tolerante samenleving omgaan met een minderheid die intolerant isen onze waarden van vrijheid, gelijkheid en verdraagzaamheidjuist verwerpt?

 14. Afsluiting In het portfolio: • Wat is jouw perspectief op onze Nederlandse (pluriforme) samenleving? • Kunnen we dankzij de verschillen in perspectieven wel een oplossing vinden voor de dilemma’s in de samenleving? • Hoe moeten we verder met onze Nederlandse samenleving?

 15. Dit was onze presentatie, Zijn er nog vragen?