pavasara diena eirop n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pavasara Diena Eiropā PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pavasara Diena Eiropā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Pavasara Diena Eiropā - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Pavasara Diena Eiropā. “ Skolas iepazīst Eiropu“ 2005. gada 17. marts. Pavasara Diena Eiropā …. …vai kā veiksmīgi tuvināt Eiropu skolām un likt saklausīt jauno eiropiešu balsis !. 2005: Interneta globālais tīkls, veltīts debatēm skolās par Eiropas nākotni.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pavasara Diena Eiropā' - emi-perez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pavasara diena eirop

Pavasara Diena Eiropā

“ Skolas iepazīst Eiropu“

2005. gada 17. marts

pavasara diena eirop1
Pavasara Diena Eiropā …

…vai kā veiksmīgi tuvināt Eiropu skolām un likt saklausīt jauno eiropiešu balsis !

2005 interneta glob lais t kls velt ts debat m skol s par eiropas n kotni
2005: Interneta globālais tīkls, veltīts debatēm skolās par Eiropas nākotni
 • Eiropas Skolu tīkla darba grupa sadarbībā ar Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu
 • Nacionālo izglītības ministriju pārstāvju interneta tīkli
 • 31 pedagoģiskais konsultants no 29 valstīm
 • Divas interešu grupas
inform cijas un sazi as web lapa 20 valod s http futurum2005 eun org
Informācijas un saziņas Web lapa 20 valodāshttp://futurum2005.eun.org

1. variants : publicēts 2004.gada 28.oktobrī

 • Reģistrācijas veidlapa
 • Ziņas no skolām, ziņas no ES
 • Informācija par projektu
 • Pasākumu apraksti
 • Kontakti ar kolēģiem
web lapas 2 variants 2004 gada decembris
Tematisku mācību pasākumu komplekss «  Eiropeiskās pamatvērtības »

29 patstāvīgas Web lapas skolotājiem

Iespieddarbi un reklāmas materiāli

Informatīvie biļeteni

Lomu spēle « No idejas līdz lēmumam »

Izmantojamie informācijas avoti

Web lapas 2. variants: 2004. gada decembris
lomu sp le no idejas l dz l mumam 1
Lomu spēle « No idejas līdz lēmumam » (1)
 • 3 lomas: Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, Eiropas Padome
 • Skolotājiem ir 2 izvēles: 1 klase vai 3 klases (no vienas vai dažādām valstīm)
 • 1 galīgais kopējais lēmums
 • Izvēlieties 1 tēmu no saraksta ar 30 tematiem, kas vienādi svarīgi visiem eiropiešiem
 • Vienojieties par jautājumu , kas saistīts ar šo tēmu
 • 3 klašu lomu sadale: «Izlozes diena »- »Dice Day »
 • Lomu spēle sākas … skolēni mācās no pieredzes konkrētajās situācijās un liek sadzirdēt savas balsis!
lomu sp le no idejas l dz l mumam 2
Lomu spēle « No idejas līdz lēmumam » (2)
 • Ieteikumi skolotājiem
 • Darba lapas darbam klasē
 • Reālu lietu apraksti un scenāriji
 • Atskaišu standartformas
 • Resursi un izpētes objekti
 • Komandu interaktīvā telpa
 • Izvēlne « Pajautā ekspertam »
pas kumi pamatv rt bu jaut jumos
Pasākumi pamatvērtību jautājumos
 • Darbojies!Iedzīvini pamatvērtības Pavasara Dienā!
 • Dzīves pamatvērtību ilustrācijas . Nosauc un parādi tās vizuāli !
 • “ Ko tu darītu, ja …” ( Kā dzīves pamatvērtības palīdz risināt problēmas )
 • “Man ir sapnis …”( labākas Eiropas vīzijas)
ati ar ekspertiem
Čati ar ekspertiem

6 čati palīdzēs skolēniem un skolotājiem gūt tūlītējas atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas lietām.

Visi čati tiek vadīti un to protokoli rediģēti, lai tie kļūtu par unikāliem mācību līdzekļiem.

pavasara dienas skolot ju uzdevumi
Pavasara Dienas skolotāju uzdevumi
 • Popularizēt projektu un tā filozofisko pamatdomu savos elektroniskajos avotos
 • Izvēlēties un publicēt atbilstošus resursus
 • Iedzīvināt online pasākumus
 • Palīdzēt savu valstu skolotājiem
 • Atjaunot un uzturēt savu mājas lapu dzimtajā valodā
divas darba grupas
Divas darba grupas
 • Mācību resursi: 10 skolotāji izvēlas un sadala pa tēmām mācību materiālus lomu spēlei « No idejas līdz lēmumam »
 • Lomu spēle « No idejas līdz lēmumam »: 10 skolotāji izmēģina spēli ar saviem skolēniem, lai veidotu savu mini lapu.
kontaktpersonas eun biroj
Kontaktpersonas EUN birojā
 • Projekta vadītāja : Brigitte Parry
 • Resursi un pasākumi : Petru Dumitru
 • Pedagoģiskā vadība: Nuria de Salvador

Sylvia Binger un Katerina Bavorova

 • Pamatvērtību pasākumi un loģistika:

Valentina De Mari

 • Sakari: Kerry Lydon
 • Mājas lapa: Chui Hsia Yong
 • Ziņas: Chris Coakley
viet j s kontaktpersonas
Vietējās kontaktpersonas
 • Pavasara Dienas nacionālais koordinators
 • Pavasara Dienas skolotāju konsultante - Ināra Zlaugotne
 • e-pasts: Inaraz2002@yahoo.com