asociace realitn ch kancel esk republiky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Asociace realitních kanceláří České republiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Asociace realitních kanceláří České republiky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Asociace realitních kanceláří České republiky - PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on

Asociace realitních kanceláří České republiky. Realitní kanceláří v ČR…. Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let • ARKCR.cz. Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS. Trocha historie nikoho nezabije.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Asociace realitních kanceláří České republiky' - emi-lynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
asociace realitn ch kancel esk republiky

Asociace realitních kanceláří České republiky

Realitní kanceláří v ČR…

Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS

asociace realitn ch kancel esk republiky1

Trocha historie nikoho nezabije

Zákon ze dne 19. srpna 1925, č.203 Sb. z. a n., kterým se některé obory zprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu podle kterého se stala také činnost realitních kanceláří činností koncesovanou.

Asociace realitních kanceláří České republiky

Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

asociace realitn ch kancel esk republiky2

Současný stav vyhovuje zlatokopům

Asociace realitních kanceláří České republiky

Všechnyankety,

které Asociace realitních kanceláří České republiky dělala mezi odbornou, i laickou veřejností

vyznělyPRO změny platné legislativy.

Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

asociace realitn ch kancel esk republiky3

Co pro pozitivní legislativní změny udělala a dělá Asociace realitních kanceláří České republiky?

Připomínkování a spolupráce

ARK ČR na připravovaných zákonech

(např., zákon č. 253/2008 Sb -Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

Zákon o veřejných dražbách,

Zákon o hospodaření s energií – Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetické štítky…)

Asociace realitních kanceláří České republiky

Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

asociace realitn ch kancel esk republiky4

Co pro pozitivní legislativní změny udělala a dělá Asociace realitních kanceláří České republiky?

1993 předložen návrh zákona o provozování realitní kanceláře (M.Uhde)

1995 podán návrh zákona (I.Kočárník)

1997 Projednáván návrh na změnu volné živnosti na koncesovanou (J.Kalvoda)

2002 návrh novely ŽZ do PSPČR

2004 zpracována nová novela pro PSPČR

2007 podán návrh novely na MPO

2010 Projednáván návrh na změnu podmínek provozování živnosti (J.Plachý)

Asociace realitních kanceláří České republiky

Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

asociace realitn ch kancel esk republiky5

Co pro pozitivní legislativní změny udělala a dělá Asociace realitních kanceláří České republiky?

2011 23.2.2011 – usnesení č.72 HV PSPČR (MMR + MF, MPO) mají vypracovat analýzu a návrh řešení

2012 7.6. 2012 – ARK ČR podpořila na jednání podvýboru pro podnikání vypracovanou analýzu a návrh schválený všemi zpracovateli

ARK ČR zajistila podporu návrhu od většiny trhu vyjma KRČR (ARK ČR + RSČS, RE/MAX, Century 21, ColdwellBanker , Evropa, RealSpektrum, EKRK…)

Návrh řešení jednohlasně přijat a přijato usnesení č.194

Asociace realitních kanceláří České republiky

Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

asociace realitn ch kancel esk republiky6

Hospodářský výbor Poslanecké sněm. Parlamentu ČR, po obecné a podrobné rozpravě

b e r e n a v ě d o m í „Analýzu současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh variant řešení“ předloženou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR;

ž á d á Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, aby ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a dalšími ministerstvy analyzovalo aktuální legislativní postavení realitních makléřů;

ž á d á Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, aby v návaznosti na bod usnesení II. ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími ministerstvy zahájilo kroky na přípravě speciálního zákona o „realitním podnikání“, podle varianty č. 2 „Analýzy současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh variant řešení“;

ž á d á Ministerstvo financí ČR, aby předložilo Hospodářskému výboru PS PČR stanovisko k problematice „Evidence realitních transakcí“ uvedené v bodě 5 „Analýzy současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh

Asociace realitních kanceláří České republiky

Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

asociace realitn ch kancel esk republiky7

Co je předmětem schválené varianty?

a) Vytvoření registru podnikatelů působících v realitním oboru a nastavení parametrů pro zápis subjektů do registru,

b) vymezení základního rozsahu zprostředkování,

c) úprava způsobu nakládání s finančními prostředky klientů,

d) zákonné pojištění profesní odpovědnosti za škodu,

e) dohled nad dodržováním stanovených podmínek – sankce.

Asociace realitních kanceláří České republiky

Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

asociace realitn ch kancel esk republiky8

a) Vytvoření registru a zápis

Základním účelem registru je ověřování podmínek nutných pro výkon profese, tedy zejména doložení odborné způsobilosti (vysokoškolské vzdělání právnického, ekonomického nebo stavebního směru

nebo úplné střední vzdělání a jeden rok praxe v realitní činnosti).

Registr realitních zprostředkovatelů bude veřejně přístupný na internetu.

Asociace realitních kanceláří České republiky

Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

asociace realitn ch kancel esk republiky9

b) Vymezení základního rozsahu zprostředkování

Zde se vychází z existence smluvní volnosti mezi klientem a realitní kanceláří s tím, že konkrétní rozsah služeb bude sjednáván s ohledem na konkrétní nemovitost a situaci.

Z tohoto důvodu se zde preferuje doporučený výčet činností před taxativním vymezením definice zprostředkovatelské činnosti.

Asociace realitních kanceláří České republiky

Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

asociace realitn ch kancel esk republiky10

c) Úprava způsobu nakládání s finančními prostředky klientů

V případě, že realitní kancelář bere do úschovy peněžní prostředky svých klientů v souvislosti s daným obchodním případem (nejde tedy o notářskou, advokátní či bankovní úschovu), bude mít realitní kancelář za povinnost vést tyto peněžní prostředky klientů na odděleném firemním účtu. K tomu, aby tyto prostředky nemohly být v případě insolvenčního řízení vůči dané realitní kanceláři zahrnuty do majetkové podstaty bude navrhováno doplnění § 208 insolvenčního zákona (zák. č. 182/2006 Sb.) v tom smyslu, že do majetkové podstaty nepatří též peněžní prostředky, které jsou účelově vázány do doby ukončení činností dle zprostředkovatelské či jiné obdobné smlouvy.

Asociace realitních kanceláří České republiky

Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

asociace realitn ch kancel esk republiky11

d) Zákonné pojištění profesní odpovědnosti za škodu

Toto pojištění je obdobné jako u řady jiných profesí (advokáti, daňoví poradci, pojišťovací agenti a makléři aj.).

Řada solidních realitních kanceláří má takovou pojistnou smlouvu uzavřenu, pro členy ARK ČR je toto pojištění povinností vyplývající se stanov.

Asociace realitních kanceláří České republiky

Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

asociace realitn ch kancel esk republiky12

e) Dohled nad dodržováním stanovených podmínek– sankce

Kontrolou dodržování podmínek, které stanoví nový právní předpis bude vykonávat příslušný orgán státní správy,

pro oblast nakládání s finančními prostředky na oddělených účtech pak dohled provádí příslušný finanční úřad.

V případě závažného porušení tohoto zákona může živnostenský úřad zrušit živnostenské oprávnění nebo provozování živnosti pozastavit.

Asociace realitních kanceláří České republiky

Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

asociace realitn ch kancel esk republiky13

Úloha profesního sdružení na trhu

Poskytovat informace

Realitní magazín (12stran měsíčně)

Právní, daňové poradenství

Cenové mapy

www.arkcr.cz – stránky pouze pro členy

Odborné publikace (Daně a nemovitosti, Právní úprava nemovitostí…)

Zajišťovat optimální podmínky pro podnikání

Jednání se státní správou (zákony, spolupráce…)

Profesní vzdělávání - certifikace

Sdílení zakázek „MLSARK“

Množstevní slevy

Asociace realitních kanceláří České republiky

Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

asociace realitn ch kancel esk republiky14

Úloha profesního sdružení na trhu

Styk ze zahraničím

Přenos informací ze světa na domácí půdu

ARK ČR je jako jediné sdružení v ČR řádným členem:

FIABCI (Federace)

ICREA (Federace)

CEPI (EU)

NAR (USA)

Příklad využití:

Řešení profesních karet s orgány EU

Kvalifikační předpoklady pro poskytovatele realitních služeb

Evropský standard pro poskytovatele realitních služeb CEN

Kompetenční profil poskytovatele realitních služeb v EU

Asociace realitních kanceláří České republiky

Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

asociace realitn ch kancel esk republiky15

Realitní kanceláří v ČR

Asociace realitních kanceláří České republiky

Děkuji za pozornost a těším se na dotazy.

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS

jan.boruvka@arkcr.cz

Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz