ซอฟท์แวร์ที่น่าสนใจ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ซอฟท์แวร์ที่น่าสนใจ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ซอฟท์แวร์ที่น่าสนใจ

play fullscreen
1 / 9
ซอฟท์แวร์ที่น่าสนใจ
76 Views
Download Presentation
emerson-sloan
Download Presentation

ซอฟท์แวร์ที่น่าสนใจ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ซอฟท์แวร์ที่น่าสนใจ น.ส.อัณศยา หวังชูชอบ รหัสนิสิต 50101010286 section B05 HM19

  2. ACTIVE VIRUS SHIELD น.ส.อัณศยา หวังชูชอบ รหัสนิสิต 50101010286 section B05 HM19

  3. ACTIVE VIRUS SHIELD ประเภทของโปรแกรม : Freeware ขนาดไฟล์ : 18 MB AVS คือ Kaspersky Antivirus (KAV) ที่ตัดความสามารถ 2 อันออกไป1. Proactive Defense2. Web Antivirusซึ่ง AOL ซื้อ Engine กับ ฐานข้อมูลไวรัส จาก Kaspersky เพื่อให้ลูกค้าของ AOL ใช้ได้ฟรีๆ 1 ปี*** น.ส.อัณศยา หวังชูชอบ รหัสนิสิต 50101010286 section B05 HM19

  4. การจะได้ใช้ฟรี 1 ปี นั้นต้องเข้าไปที่  www.activevirusshield.com แล้วเลือก "Get FREE Antivirus Today! - Click Here To DOWNLOAD"หน้าต่อไปก็เพียงใส่ Email ของเราเข้าไป แล้วเลือก "Get it now"แล้ว Activated Key จะส่งมายัง Email ที่แจ้งไว้หน้าต่อไปจะแจ้งว่ารหัสได้ส่งไปแล้ว ซึ่งหากเราเลือก "Click here to Start Installation" Server จะ Connect ไปที่ download.nullsoft.com แล้วจะ download ไฟล์ AVS.MSI มาให้ น.ส.อัณศยา หวังชูชอบ รหัสนิสิต 50101010286 section B05 HM19

  5. ตัวไฟล์นี้คือ AOL AVS version 6.0.0.308 ที่ใช้มาตั้งแต่ปี่ที่แล้วแต่ในนั้นยังมีไฟล์ที่ชื่อ AVS_v25.exe อยู่อีกไฟล์หนึ่ง ซึ่งตัวนี้คือ AOL AVS version 6.0.2.621--คาดว่าเป็น ตระกูล เดียวกับ KAV 6.0.2.621 ตัวล่าสุดที่ update Maintenance Pack 2(MP2) รองรับ Windows VISTA ----KAV 7 ยังเป็น Beta--ไฟล์นี้ update ฐานข้อมูลไวรัสไว้ถึงแค่เดือน เม.ย. เท่านั้น ซึ่งหากติดตั้งแล้วควร update ฐานข้อมูลไวรัส ทันทีเข้าไปที่  http://download.nullsoft.com/avs/แล้วเลือกไฟล์ชื่อ   AVS_v25.exe น.ส.อัณศยา หวังชูชอบ รหัสนิสิต 50101010286 section B05 HM19

  6. 1 ไฟล์นี้ใช้งานได้ดีบน winxp sp2 2 ขณะติดตัง มีอยู่ช่วงหนึ่งโปรแกรมจะแนะนำให้ install AOL Toolbar ซึ่งเราจะ install หรือไม่ก็ได้   3 นอกจาก Activate Key จะไม่ได้รับ email ใดๆ จาก AOL ทั้งสิ้น 4 เราจะขอ Activate Key ก็ครั้งก็ได้ ใน Email เดิมๆ น.ส.อัณศยา หวังชูชอบ รหัสนิสิต 50101010286 section B05 HM19

  7. ปัจจุบัน AVS ได้เปลี่ยนไปใช้ Engine ของ MacAfee แล้ว แต่ยังสามารถโหลดและใช้งานได้ฟรีเหมือนเดิม น.ส.อัณศยา หวังชูชอบ รหัสนิสิต 50101010286 section B05 HM19

  8. เหตุผลที่สนใจ..... • ความสามารถการตรวจจับไวรัสดีเยี่ยม • ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก • มีการอัพเดทฐานข้อมูลเป็นประจำ • ได้รับการจัดอันดับจากนักท่องอินเตอร์เน็ตในระดับต้นๆ น.ส.อัณศยา หวังชูชอบ รหัสนิสิต 50101010286 section B05 HM19

  9. หน้าตาของโปรแกรม คลิกเพื่อสแกนไวรัส วันหมดอายุของโปรแกรม คลิกเพื่ออัพเดทโปรแกรม น.ส.อัณศยา หวังชูชอบ รหัสนิสิต 50101010286 section B05 HM19