projekt m sta a klimatick zm na uhl kov stopa m st r m kouck m lupa j nov k v t ebick
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projekt „Města a klimatická změna“ Uhlíková stopa měst ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Projekt „Města a klimatická změna“ Uhlíková stopa měst ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Projekt „Města a klimatická změna“ Uhlíková stopa měst ČR M. Koucká, M . Lupač , J. Novák, V. Třebický. O projektu. Řešitel: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Období realizace: 2010 – 2012 Donor: MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Pakt starostů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt „Města a klimatická změna“ Uhlíková stopa měst ČR' - emerson-morin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt m sta a klimatick zm na uhl kov stopa m st r m kouck m lupa j nov k v t ebick
Projekt „Města a klimatická změna“

Uhlíková stopa měst ČR

M. Koucká, M. Lupač, J. Novák, V. Třebický

o projektu
O projektu
 • Řešitel: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.
 • Období realizace: 2010 – 2012
 • Donor: MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
pakt starost
Pakt starostů
 • Projekt je inspirován Evropskou iniciativou „CovenantofMayors“Pakt / Úmluva starostů a primátorů ke snížení emisí skleníkových plynů v evropských městech

Pakt starostů a primátorů je evropská iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavazují ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie na území, jež spravují. Přes 3500 signatářů se zavazuje ke splnění a překročení cíle Evropské unie snížit do roku 2020 emise CO2 o 20 %.

partne i projektu
Partneři projektu
 • 5 měst a jedna městská část Prahy
 • Chrudim (Pardubický kraj, 23 240 obyvatel)
 • Jilemnice (Liberecký kraj, 5 681 obyvatel)
 • Krnov (Moravskoslezský kraj, 25 224 obyvatel)
 • Semily (Liberecký kraj, 8 736 obyvatel)
 • Svitavy (Pardubický kraj, 16 986 obyvatel)
 • MČ Praha – Libuš (Praha, 9 973 obyvatel)
uhl kov stopa
Uhlíková stopa
 • je měřítkem dopadu lidské činnosti na klimatickou změnu
 • množství skleníkových plynů, které je vyprodukováno v důsledku lidské spotřeby produktů, služeb, energií
 • uvádí se v ekvivalentech CO2v gramech, kilogramech a v tunách
 • je mezinárodně uznávaným indikátorem udržitelného rozvoje (ECI)
v stupy projektu
Výstupy projektu
 • Případové studie pro města
 • Informační materiály pro veřejnost
 • Podrobná metodika výpočtu US města
 • Internetové stránky www.uhlikovastopa.cz
 • Návrhy a doporučení na opatření ke snížení US
 • Pracovní setkání ve městech
 • Závěrečné setkání
 • Příspěvky do odborné diskuse, propagace
slo ky uhl kov stopy m sta
Složky uhlíkové stopy města

Energie, paliva

Doprava, MHD

Komunální odpady

Využití území

Zemědělství

sektory uhl kov stopy
Sektory uhlíkové stopy
 • Složka „Energie“ a „Doprava“ se dále sektorově člení:
 • Obec (obecní úřad a obecní majetek)
 • Domácnosti
 • Podniky
 • „Bez rozlišení“
zdroje dat o energi ch
Zdroje dat o energiích
 • ČEZ Distribuce, a. s., EON Distribuce, a.s., PRE, a. s.
 • skupina RWE GasNet
 • Dodavatelé CZT ve městech
 • Kvalifikované odhady podle statistik ČSÚ (např. SLDB)
 • Městské úřady (stavební odbor, městský energetik)
zdroje dat o doprav
Zdroje dat o dopravě
 • Osobní a veřejná: Průzkum mobility a místní přepravy (standardizovaná metodika)
 • Nákladní: Ročenka dopravy MD ČR, Studie vlivu dopravy na ŽP (CDV)
 • Obecní vozový park: Městský úřad
zdroje dat o odpadech
Zdroje dat o odpadech
 • Městský úřad
 • Provozovatel systému svozu a odstraňování komunálního odpadu
 • Provozovatel ČOV
zdroje dat o zem
Zdroje dat o území
 • Odbor stavební a odbor životního prostředí městského úřadu
 • Porovnání vydaných stavebních povolení a souhlasu s vynětím půdy ze ZPF a LPF
zdroje dat pro zem d lstv
Zdroje dat pro zemědělství
 • Městský úřad
 • Státní veterinární správa
 • MZe ČR, oddělení ústřední evidence zvířat
srovn n us t co 2 per capita
Srovnání US t CO2 per capita

(TIMUR 2010 – 2012)

pod l sektor
Podíl sektorů

(TIMUR 2010 – 2012)

slide22
Město Chrudim

Zvláštní poděkování: Kateřina Mrózková, Šárka Trunečková

slide23
Město Jilemnice

Zvláštní poděkování: Dagmar Stolínová, Martin Šnorbert, Petra Novotná

slide24
Město Krnov

Zvláštní poděkování: Rostislava Rollerová, Petr Suchý

slide25
Město Semily

Zvláštní poděkování: Jana Hrubá, Jaromír Mejsnar, Lenka Mlejnková

slide26
Město Svitavy

Zvláštní poděkování: Marek Antoš, Iva Kosinová, J. Koudelka

slide27
Městská část Praha - Libuš

Zvláštní poděkování: Jana Martínková

slide28
Návrhy opatření
 • Jsou součástí případových studií
 • Převážně jsou navrhována opatření mitigační
 • Ta jsou rozdělena podle oblastí US
 • Jsou zmíněna opatření adaptační v oblastech, které jsou relevantní pro úroveň měst
d kujeme za pozornost
Děkujeme za pozornost!
 • www.timur.cz
 • www.uhlikovastopa.cz
 • Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s., Senovážná 2, 110 00 Praha 1, info@timur.cz
 •  Řešitelé projektu:
  • Mgr. Michaela Koucká
  • Mirek Lupač
  • Mgr. Josef Novák, Ph.D.
  • RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.
ad