kunnskapsproduksjon eller kunnskapsrefleksjon evidensen og skj nnet l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kunnskapsproduksjon eller kunnskapsrefleksjon – evidensen og skjønnet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kunnskapsproduksjon eller kunnskapsrefleksjon – evidensen og skjønnet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Kunnskapsproduksjon eller kunnskapsrefleksjon – evidensen og skjønnet - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Kunnskapsproduksjon eller kunnskapsrefleksjon – evidensen og skjønnet. Eivind Meland (allmennlege og professor ved UiB), inspirert av Knud Eilert Løgstrups komplementære kunnskapssyn. Hvorfor er dette relevant?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kunnskapsproduksjon eller kunnskapsrefleksjon – evidensen og skjønnet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kunnskapsproduksjon eller kunnskapsrefleksjon evidensen og skj nnet

Kunnskapsproduksjon eller kunnskapsrefleksjon – evidensen og skjønnet

Eivind Meland (allmennlege og professor ved UiB), inspirert av Knud Eilert Løgstrups komplementære kunnskapssyn

hvorfor er dette relevant
Hvorfor er dette relevant?
 • Universitetene er i ferd med å omdannes til produksjonsbedrifter av vitenskapelige artikler. Produksjonsmålet er antall og ”impact”
 • Akademi i betydningen kritisk refleksjon forvises
 • Kunnskap og viten redefineres til analytisk viten (forskningsbasert viten)
hvorfor er dette relevant3
Hvorfor er dette relevant?
 • Vitenskap er ”god” og udiskutabel
 • EBM startet som en anti-autoritær grasrotbevegelse mot autoritetsbasert medisin
 • Er denne bevegelsen blitt pervertert til en ny form for autoritetsbasert medisin med liten plass til kritisk refleksjon og personlig skjønn?
hvorfor er dette relevant4
Hvorfor er dette relevant?
 • Det menneskelige skjønn, den etiske refleksjon og den spontane tilstedeværelse i våre liv taper terreng
 • Evidens misoppfattes som handlings-imperativ
 • Et helsevesen som utelukkende baserer seg på evidens, fremmedgjør mennesker fra sine egne liv (det objektiverende og evaluerende blikk undergraver den subjektive velvære/ helsen)
alternative kunnskapssyn til ting tenkningen vitenskapen
Alternative kunnskapssyn til ”ting-tenkningen” (vitenskapen)
 • Østens filosofier: Målt viten til forskjell fra original viten/ kreativ (moralsk) visdom
 • Aristoteles: Episteme og phronesis
 • Eksistensialfilosofien/ Karl Jaspers: Det omgripende, helheten og enheten mellom subjekt og objekt
 • Knud E Løgstrup: Evidensen og skjønnet
skj nnet og opplysningen om det l gstrupske kunnskapssyn
Skjønnet og opplysningen – om det ”Løgstrupske” kunnskapssyn
 • Tillit og spontane livsytringer er sentralt hos Lögstrup
 • Normen (vitenskapens krav) OG den personlige refleksjon og frimodige ytring
 • ”Prehypertensjonsevidensen” taler ikke uformidlet til verden
 • Den vitenskapelige evidens skal testes mot mine verdier (er dette viktig for min praksis)
skj nnet og opplysningen om det l gstrupske kunnskapssyn8
Skjønnet og opplysningen – om det ”Løgstrupske” kunnskapssyn
 • Fordrer at det er avstand og fortolknings-mulighet til saksfoholdet – en triade
 • Fordrer undrende og spörrende aapenhet
 • Innsikt og opplysning til forskjell fra argumentasjon og enveis informasjon
validitet og validitetens begrensning
Validitet – og validitetens begrensning
 • Validitet representerer (også) en indre opplevelse: at det føles riktig og at det har konsekvens i eget liv
 • Vi setter oss selv og andre fast hvis vi okkuperes av et hjemløst språk med rigorøse krav til definisjoner og kategorier
 • Kategorien (evidensen/ diagnosen) kan aldri favne fenomenet – det blir alltid noe (vesentlig!) tilbake
 • Kunnskapshierarkier og monopolisering, f eks evidensbasert medisin (”begrepsapparatet snurrer og rasler”)
 • Cave: vitenskapeliggjøringen av tilværelsen (vitenskapelig monopol eller førsterett) – fordriver det kritiske skjønn og tilstedeværelsen i eget liv
opplysningsfilosofi
Opplysningsfilosofi
 • Informasjon og overtalelse gir sjelden innsikt
 • Opplysning fordrer rom for egen tenkning og tid for innvendinger
 • Respekt for erkjennelses-ensomheten, urørlighets-sonen, respekt for det sårbare
 • R Sennet: Autonomi er respekt for det fremmede i den andre/ hverandre
 • ”Filosofisk poliklinikk” i Bergen
komplementaritet hva er det
Komplementaritet – hva er det?
 • Komplementære perspektiv er motsetninger som ikke er identiske, og kan ikke erstatte hverandre
 • Er gjensidig avhengige av hverandre og gjensidig fasiliterende – utgjør sammen en større enhet
 • Hvert av perspektivene har en tendens til å fremstå som sant og tilstrekkelig, og derav også med en oppfatning av at den komplementære motsetning er feil og irrelevant
 • Men hvis ett perspektiv blir dominerende eller vinner monopol, er en slik tilstand uforenlig med liv (Lögstrup vil advare mot biologisme og fenomenologisme)
et l gstrup sitat om det som ingen av oss eier
Et Løgstrup-sitat om det som ingen av oss eier
 • ”Elementene vann, luft og jord er ingens, språket er ingens, barnet er ingens. Vi utvinner produktivkrefter av elementene, overtalelse av språket og proselytter av barna”
 • Hva ønsker vi å være med på å utvinne?
 • Spørsmålet er ikke demagogisk fordi det ikke er entydig hva svaret er! Vi må formidle normens/ vitenskapens krav MEN ha rom for det personlige og spontane