slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BLASTOKİST TRANSFERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
BLASTOKİST TRANSFERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

BLASTOKİST TRANSFERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 304 Views
 • Uploaded on

BLASTOKİST TRANSFERİ. Dr. Hakan Özörnek. Day 0. Day 1. Day 2. Day 3. Day 4. Day 5 - 6. Kimlere blastokist transferi. İyi kalite yarıklanmış embryosu olmasına rağmen tekrarlanan başarısız siklusu olan hastalara Çoğul gebelik riskine girmek istemeyen hastalara

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BLASTOKİST TRANSFERİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BLASTOKİST TRANSFERİ

Dr. Hakan Özörnek

slide3

Day 0

Day 1

slide4

Day 2

Day 3

kimlere blastokist transferi
Kimlere blastokist transferi
 • İyi kalite yarıklanmış embryosu olmasına rağmen tekrarlanan başarısız siklusu olan hastalara
 • Çoğul gebelik riskine girmek istemeyen hastalara
 • Herhangi bir nedenle sahip olduğu artacak embryoları dondurmak istemeyen hastaların daha iyi kalitede embryo seçebilmelerini mümkün kılabilmek için
blastokist transferinin avantajlar
Blastokist transferinin avantajları
 • Embryo – Endometrium senkronizasyonu sağlanır
 • Embryoların kendiliğinden seleksiyonu sağlanır
 • Dolayısı ile daha yüksek gebelik oranı elde edilir ?
blastokist transferinin dezavantajlar
Blastokist transferinin dezavantajları
 • Hastaların % 40’ı çeşitli nedenlerden dolayı transfer edilecek bir blastokist gelişimi göstermeyebilir.
 • Blastokist kryosu yarıklanmış embryo kryosu ile kıyaslandığında daha başarısız bir metoddur.
 • Blastokist transferi yapılabilmesi için hastanın en az 10 tane foliküle sahip olması gerekmektedir.
 • Embryolar daha fazla gün kültür medyumunda kalacaklarından dolayı blastokist transferi daha masraflı bir prosestir.
slide10
A prospective randomized trial of blastocyst culture and transfer in in- vitro fertilization(Gardner et al, 1998, Hum Reprod)

- Prospektif çalışma

- 5. gün ve 3. gün transferleri yapılmış.

45 hasta  5. gün transferi

47 hasta  3. gün transferi

3. Gün 5. Gün

Klinik Gebelik Oranları % 66 % 71

İmplantasyon oranı % 30.1 % 50.5

Transfer edilen emb sayısı 3,7 2,2

Sonuç:

Daha az sayıda blastokist transferi ile daha fazla embryo transferi karşılaştırıldığında benzer gebelik oranları elde edilebiliyor.

slide11
A retrospective comparison of day-5 blastocyst transfer versus day-3 embryo transfer(Freeman et al, 2000, Fertil Steril)

- Retrospektif çalışma

- 5. gün ve 3. gün transferleri yapılmış.

214 hasta  5. gün transferi

848 hasta  3. gün transferi

3. Gün 5. Gün

Klinik Gebelik Oranları % 48,8 % 47,8

Devam eden gebelik oranları % 39,4 % 42,9

Kryo yapılan emb oranı % 37,9 % 37,3

İmplantasyon oranı % 19,4 % 27,4

Monozigotik ikiz oranı % 1,0 % 6,2

Çoğul gebelik oranı % 11,3 % 8,3

Transfer edilen emb sayısı 3,6 2,6

Sonuç:

3. Gün ve 5. Gün transferleri arasında fark yok.

slide12
Blastocyst versus day-3 embryo transfer: A comparison of fresh thaw cycle cumulative outcomes. (Alison et. al, 2002, Fertil Steril)

- Retrospektif çalışma

- <35 yş hasta grubu

- 3. gün ve blastokist transferi

3. Gün için:

527 fresh siklus  2 embryo transferi (< 35 yş)

Klinik gebelik  % 44,8 (236 / 527)

168 thaw siklus  % 31,88

Fresh ve thaw siklus için total klinik gebelik % 50,5

266 gebeliğin 30 tanesi (% 11,3) thaw siklustan elde edildi.

slide13
Blastocyst versus day-3 embryo transfer: A comparison of fresh thaw cycle cumulative outcomes. (Alison et. al, 2002, Fertil Steril)

Blastokist için:

 188 fresh blastokist

Klinik gebelik  % 34,0 (64 / 188)

23 thaw siklus  % 12,2

Fresh ve thaw siklus için total klinik gebelik % 36,2

Sonuç:

3. gün ve blastokist transferi benzer kümülatif sonuçlar verdi. Her iki grup içinde çoğul gebelik

oranları benzer.

slide14

Should we advise patients undergoing IVF to start a cycle leading to a day 3 or a day 5 transfer?(Kolibianakis et. al., 2004, Human Reprod)

43 yaş altı hasta grubu

Antagonist prosedür

3. gün ve 5. gün transferleri

3. Gün  234 hasta 5. Gün  226 hasta

 - 5. gün transferi 3. gün transferlerine kıyasla kryo yapılabilecek embryo sayısının önemli oranda azalmasına neden oldu.

3. Gün  % 61,5 5. Gün  % 50,4

- Devam eden gebelik oranları her iki grupta da benzer sonuçlar verdi.

3. Gün  % 32,1 5. Gün  % 33,2

Sonuç:

Hastalara 5. gün transferinin önerilmesi gebelik oranını arttırmadığı gibi kryo yapılabilecek embryo

sayısını azalttığı için 5. gün transferi 3. gün transferine kıyasla daha avantajlı değildir.

slide15
Day two versus day five transfer: A prospective randomized study in an unselected population(Aywera et al., 2000, Fertil Steril)

- Prospektif çalışma

 • Agonist prosedür
 • Max. 2 embryo transferi  Cook kateter (K-soft)

2. Gün 5. Gün

Hasta yaşı 31,7 31,2

Fetilizasyon oranı % 62,7 % 63,2

Transfer edilen emb sayısı 1,87 1,85

Gebelik İmplantasyon Gebelik İmplantasyon

  % 32 % 27 % 40 % 41

< 3 2PN 0 0 0 0

3-5 2 PN % 38 % 28 (8/29) % 31 % 39 (7/18)

> 5 2 PN % 40 % 33(12/36) % 52 % 42 (18/43)

Sonuç:

5 in altında 2PN oluştuğu taktirde 3. Gün transferi daha başarılı.

day 5 versus day 3 embryo transfer a controlled randomized trial s co kun et al 2000 human reprod
Day 5 versus Day 3 Embryo Transfer: A controlled randomized trial(S. Coşkun et al., 2000, Human Reprod)

- Prospektif çalışma

- 3. gün ve 5. gün transferleri.

- Ilk gün 4 veya daha fazla zigotu bulunan hastalar.

3. Gün  101 hasta

5. Gün  100 hasta

- Agonist

- Morfolojik olarak en iyi olan 2 veya 3 embryo transfer için seçildi.

- Toplam gebelik oranı her iki grup için de benzerdi . (% 39)

- Implantasyon oranları : Day 3  % 21

Day 5  % 24

- Çoğul gebelik oranı, abort oranı ve devam eden gebelik oranı her iki grup için de benzer.

Sonuç:

3. gün ve 5. gün transferleri arasında fertilizasyon ve gebelik oranları açısından anlamlı farklılıklar

yoktur.

slide17
A prospective randomized study: day 3 versus hatching blastocyst stage(Utsunomiya et.al., 2004, Human Reprod)

- Prospektif çalışma

- Agonist

- 2 veya daha normal döllenmiş yumurtası olan (2 PN) 480 hasta.

3. Gün  240 hasta

5. Gün (hatching blastokist)  240 hasta

3. Gün 5. Gün

Gebelik oranları % 29,2 % 29,3

İmplantasyon oranları % 19,1 % 21,4

Devam eden gebelik oranları % 22,9 % 22,3

Abort oranları % 21,4 % 18,2

Sonuç:

3. gün transferi ile blastokist transferi arasından anlamlı farklılıklar gözlemlenmedi.

slide18

Blastocyst-stage transfer of poor-quality cleavage-stage embryos results in higher implantation rates. (Balaban et.al., 2001, Fertil Steril)

- Prospektif çalışma

- Transfer edilen embryo sayısı : 3. Gün  5,2 5.Gün  2,4 (Anlamlı fark VAR)

3. Gün (162 hasta) 5. Gün (158 hasta)

Hasta yaşı 34,2 34,8

Fertilizasyon oranı % 75,9 % 72,2

Klinik gebelik oranı % 27,2 % 33,5

İmplantasyon oranı % 5,9 (50/843) % 15 (58/386) (Anlamlı fark VAR)

Abort oranı % 20,4 (9/44) % 13,2 (7/55)

Çoğul gebelik oranı % 13,6 (6/44) % 9,4 (5/53)

Sonuç:

Blastokist transferi iyi kalitede yarıklanmış embryosu olan ve gebe kalamayan hastalar için

alternatif bir yöntem olabilir.

slide19

Day 3 embryo transfer with combined evaluation at the pronuclear and cleavage stages compares favourably with day 5 blastocyst transfer.(L. Rienzi et. al., 2002, Human Reprod)

- Prospektif çalışma

- 3. gün ve 5. gün transferleri

- 8 veya daha fazla sayıda 2 PN zigotu bulunan hastalar.

- 5. günde elde edilen blastokist formasyon oranı  % 44,8 (211 / 470)

3. Gün 5. Gün

Gebelik oranı % 58 % 62

Klinik gebelik oranı % 56 % 58

İmplantasyon oranı % 35 % 38

Doğum oranı % 33 %36

Sonuç:

Hem 3. gün hem de 5. gün transferi için yüksek gebelik ve implantasyon oranları saptandı.

slide20

Live birth rate is significantly higher after blastocyst transfer than after cleavage-stage ambryo culture. A randomized prospectice study.(Papanikolaou et.al., 2005, Human Reprod)

- Prospektif çalışma

- 3. gün ve 5. gün transferleri

 • 3. Günün başında en az 4 tane iyi kalitede (6-cell) embryoya sahip,

3. Gün  84 hasta 5. Gün 80 hasta

- Transfer edilen embryo sayısı her iki grup için de 2.

- Devam eden gebelik oranları: 5. Gün  % 51,3 3. Gün  % 27,4

- İkiz gebelik oranları : 5. Gün  % 36,8 3. Gün  30,4

Sonuç:

3. gününde en az 4 tane iyi kalitede embryoya sahip olma blastokist aşamasına gidilebileceğini

gösterir ve gebelik şansı bu şekilde arttırılabilir.

a prospective randomized study day 2 versus day 5 embryo transfer auwera et al 2002 human reprod
A prospective randomized study: day 2 versus day 5 embryo transfer.(Auwera et.al., 2002, Human. Reprod)

- Prospektif çalışma

 • Yaş, siklus sayısı, ICSI/IVF oranı, fertilize olmuş oosit sayısı, transfer edilen embryo sayısı ve

matur oosit sayısı benzer 136 hasta.

- Maksimum 2 embryo transferi.

- Implantasyon oranları : 2. Gün  % 29

5. Gün  % 46

Sonuç:

Her iki hasta grubu için de aynı medyum kullanılmasına rağmen blastokist transferi yapılan

grup için daha yüksek implantasyon oranları elde edildi. İnsan genomik aktivasyonu 3. günde

başladığından dolayı 5. gün transferi yapmak daha avantajlı olabilir.

sonu 1
SONUÇ 1
 • Blastokist transferi yarıklanmış embryo tranferine oranla gebelik şansını arttırmaz
 • Ancak, implantasyon oranının yüksek olması dolayısı ile daha az sayıda blastokist transfer edilerek gebelik oranından taviz verilmeden çoğul gebelik riski azaltılabilir.
efficacy of blastocyst transfer after implantation failure f guerif et al 2004 reprod biomed online
Efficacy of Blastocyst transfer after implantation failure(F. Guerif et.al., 2004, Reprod Biomed Online)

- Prospektif çalışma

- 2. gün ve 5-6. gün transferleri.

- En az 2 tane Grade 1-2 kalitede embryoya sahip 276 hasta.

2. Gün  147 hasta

5-6. Gün  129 hasta

2. Gün 5-6. Gün

Doğum oranı % 19,7 % 27,9 NS

İmplantasyon oranı % 12,4 % 25,4 <0.05

Sonuç:

Tekrarlayan başarısız siklusu olan hastalar için blastokist transferi avantaj sağlayabilir.

slide24

Is blastocyst transfer useful as an alternative treatment for patients with multiple in vitro fertilization failure?(Cruz et. Al., 1999, Fertil Steril)

- Retrospektif çalışma

 • 3 veya daha fazla başarısız denemesi olan,

3. Gün  22 hasta

5. Gün  15 hasta

 - Hasta yaşı, önceki başarısız siklus sayısı, fertilzasyon oranları, fertilize olmuş oosit sayısı tüm hasta grupları için benzer.

- Blastokist oluşum oranı  % 51

3. Gün 5. Gün

Transfer edilen embryo sayısı 5,4 3,1

Klinik gebelik oranı % 9,1 % 40

Implantasyon oranı % 3,4 % 11,3

Sonuç:

Blastokist transferi embryonik genomik aktivasyon tamamlandıktan sonra embryo seçimini mümkün

kılar. Bu nedenle implantasyon oranları daha yüksektir.

slide25

Two step (day 1-3 + day 5) embryo transfers improve ongoing pregnancy rate in women with multiple failures of conception after ART. (Kyono et al., 2002, Fertil Steril)

- Prospektif çalışma

- 1-3. Gün  2 embryo transferi + 5. Gün  1 Blastokist transferi

3. Gün  3 embryo transferi

5. Gün  2 blastokist transferi

3. Gün 5. Gün 1-3. Gün + 5. Gün

Hasta yaşı 35,4 34,9 34,9

Gebelik oranı % 42,1 (107 /254) % 45,8 (22/ 48) % 41,5 (17/41)

Çoğul gebelik oranı % 29,9 % 18,2 % 11,8

Abort oranı % 17,8 (19 /107) %31,8 (7/22) % 17,6 (3/17)

İptal edilen ET oranı % 1,9 % 22,6 % 10,9

* Anlamlı farklılıklar YOK.

Sonuç:

İki aşamalı embryo transferi gebelik oranını değiştirmez, ancak çoğul gebelik oranı 3. gün

transferine göre daha düşüktür.

slide26

Sequential transfer of day 3 embryos and blastocysts after previous IVF failures despite adequate ovarian response.(R. Machtinger et. al., 2006, Reprod Biomed Online)

- Retrospektif çalışma

- Sequential transfer

- 3. gün ve blastocyst transferleri

- 3. Gün  117 hasta  % 17,1 gebelik oranı (20/117)

- 3. Gün ve Blastokist transfer grubu  66 hasta  % 30,3 gebelik oranı (20/66)

- Çoğul gebelik her iki grup içinde benzer.

Sonuç:

Ardışık transfer tekrarlanmış başarısız IVF siklusu olan hastalara önerilebilir,

ancak transfer edilecek embryo sayısı çoğul gebelikleri önlemek amacıyla

kısıtlanmalıdır.

slide27

A Prospective randomized study comparing blastocyst stage versus 48-72 h. Embryo transfer in women failed to conceive three or more in-vitro fertilization treatment cycles. (Levitas et.al, 2001, Fertil Steril)

Prospektif çalışma

3 veya daha fazla IVF denemesi olan 54 hasta

Blastokist transferi ve 48-72 saat embryo transferi

Transfer edilen embryo sayısı  1,9 (Blastokist grubu)  3,4 (48-72 s. emb grubu)

Blastokist 48-72 s. emb

Gebelik oranı % 21,7 % 12,9

İmplantasyon Oranı % 25 % 7

Çoğul gebelik oranı % 40 % 75

Sonuç:

Blastokist transferi anlamlı olarak daha yüksek oranlar verdi. Daha az sayıda embryo verilmesine

rağmen gebelik oranları daha yüksek. Az sayıda embryo verilmesinden dolayı çoğul gebeliği önleyici

olarak düşünülebilir.

sonu 2
SONUÇ 2
 • Blastokist transferi tekrarlayan IVF başarısızlıklarında kullanılabilir
to transfer on day 3 or day 5 in good prognosis patients retzloff et al 2001 fertil steril
To transfer on day 3 or day 5 in good prognosis patients?(Retzloff et. al, 2001, Fertil Steril)

Retrospektif çalışma

IVF (no ICSI)

246 hasta  3. Gün transferi

158 hasta  5. Gün transferi

Tüm hastalar min. 8 embryoya sahip, en az 3 tane >8-cell embryosu olan hastalar.

Dört farklı yaş grubu seçilmiş (<30 , 31-34, 35-39 ve >40)

Sonuç:

- 5. gün transferleri için gebelik oranları daha yüksek (< 30 yş grubunda)

- Diğer yaş grupları için ise eşit gebelik oranları elde edildi.

slide30

Blastocyst transfers improve pregnancy rates for select older patients, but not for those under 37 years old.(Mellon et.al., 2004, Fertil Steril)

- Retrospektif çalışma

 • Blastokist transferi 37 yaş ve üstünde olan hastalara, tek embryo isteyen genç hastalara ve tekrarlanan başarısız denemesi çok olan hastalara uygulandı.

3. Gün 5. Gün

Yaş< 37 37-39 > 39 < 37 37-39 > 39

Gebelik oranı % 45 % 35 % 28 %32 % 47 % 41

İmplantasyon oranı % 31 % 18 % 11 % 29 % 31 %24

Tr. edilen emb sayısı 2 2,9 3,5 1,4 1,9 2,0

Sonuç:

37 yaş altı hasta grubu için 3. günde iyi kalitede embriyosu olan hastalar için blastokist transferi

yüksek implantasyon oranı vermedi. 37 yaş üstü grup için ise blastokist transferi avantaj sağladı.

Daha az sayıda embryo olmasına rağmen daha iyi implantasyon ve gebelik oranları elde edildi.

slide31
Success with blastocyst stage transfer is not limited by maternal age.(Merryman et al., 2004, Fertil Steril)

- 106 blastocyst transferi

- 3. gününde 6 veya daha fazla embryosu bulunanlar blastokist için seçildi.

Hasta yaşına göre gruplandırıldı. (< 35 ve > 35)

 • Implantasyon oranları: < 35 için  % 33 (2,1 blastokist transferi)

> 35 için  % 29,5 (2,6 blastokist transferi)

Sonuç:

Blastokist transferi sırasında implantasyon başarısı yaş ile değişmemektedir.

35 yaş üstü ve altı hasta gruplarında benzer sonuçlar elde edilmiştir.

sonu 3
SONUÇ 3
 • Blastokist transferinin daha başarılı olduğu özel bir yaş grubu yoktur.
slide33
Ectopic pregnancy rates with day 3 versus day 5 embryo transfer(Milki AA & Jun SH. ,2003 BMC Pregnancy Childbirth)

- Retrospektif çalışma

- 3. gün ve 5. gün transferleri

- Hasta yaşı: 3. Gün  37,7 5. Gün  35,3

- Klinik gebelik oranları: 3. Gün  623  22 tanesi ektopik (% 3,5)

5. Gün  333  13 tanesi ektopik (% 3,9) (Anlamlı fark YOK)

Sonuç:

Dış gebelik sıklığı açısından 3. gün transferi ile 5. gün transferi açısından fark yoktur.

ectopic pregnancy rate with day 3 versus day 5 embryo transfer sunny et al 2003 fertil steril
Ectopic pregnancy rate with day 3 versus day 5 embryo transfer(Sunny et al., 2003, Fertil Steril)

Retrospektif çalışma

Tefcat kateter (cook) kullanılmış

Klinik gebelik oranları :

  3. Gün  584 klinik gebelik  23 tanesi ektopik (% 3.8)

5. Gün  314 klinik gebelik  13 tanesi ektopik (% 4,1)

Sonuç:

  Blastokist transferinin dış gebeliği azalttığı öne sürülmüş olmasına rağmen sonuçlar

arasında anlamlı farklılık görülmedi.

slide35
Reduction of ectopic pregnancies with day 5/6embryo transfer versus day 3 embryo transfer(Langley et al., 2005, Fertil Steril)

- Retrospektif çalışma

 • 3. gün ve 5. gün embryo transferi

- 3. Gün  731 klinik gebelik  11 tanesi ektopik (% 1,5)

5. Gün  984 klinik gebelik  5 tanesi ektopik (% 0,5)

Sonuç:

Dış gebelik oranları 3. gün transferleri için daha yüksek olarak belirlendi.

slide36
Comparison of gender and birth weight following day-three and blastocyst transfers (Anderson et. al., 2001, Fertil Steril)

- Retrospektif çalışma

- Embryo seçim kriterleri ve kültür şartları her iki grup içinde aynı.

- 353 doğum  85 ikiz (%34)

 9 üçüz (% 3,6)

Sonuç:

 Cinsiyet ve kilo açısından her iki grupta da anlamlı farklar gözlemlenmedi.

slide37

Incidence of monozygotic twinning with blastocyst transfer compared to cleavage,stage transfer .(Amin A. Milki et. al., 2003, Fertil Steril)

 - Retrospektif çalışma

3. Gün Blastokist

Monozygotik ikiz oranı % 2 (7 / 357) % 5,6 (11/197)

  Toplam çoğul gebelik oranları bakımından iki grup arasında anlamlı fark yok.

Day 3 % 24 (84/357) Blastokist  % 22 (43/197)

Sonuç:

3. gün transferleri ile blastokist transferleri monozigotik ikiz oranı açısından

Karşılaştırıldığında blastokist transfer grubu için görülme sıklığının daha fazla olduğu

tespit edildi.

slide38

Miscarriage rates following day five blastocyst transfers are equivalent to day three embryo transfer.(Murdock et.al, 2001, Fertil Steril)

- Retrospektif çalışma

- 3. gün ve 5. gün transferleri 647 hasta

3. Gün 5. Gün

Klinik gebelik : % 42 %64 (Anlamlı Fark VAR)

Abort oranı : % 14 % 14 (Anlamlı Fark YOK)

Hasta yaşı : 35,1 33

Sonuç:

Elde edilen sonuçlara göre 5. gün transferleri gebelik oranı açısından daha avantajlı

olmasına rağmen abort oranı her iki hasta grubunda da benzer sonuçlar verdi.

slide39

Early pregnancy loss is significantly higher after day 3 single embryo transfer than after day 5 single blastocyst transfer in GnRH antogonist-stimulated IVF cycles (EG Papanikolaou et.al., 2006, Reprod Biomed online)

- 3. gün ve 5. gün embryo transferi

- 896 hasta  1103 IVF siklus

 • Yaş < 36

- 3. Gün  603 siklus  tek embryo transferi

5. Gün  500 siklus  tek embryo transferi

- Gebelik oranı : 3. Gün  % 34,7 5. Gün  % 44,2

 • Erken gebelik kayıp oranı 3. gün transfer grubunda daha fazla.

Sonuç:

Tek embryo transferi yapıldığında, blastokist transferi daha fazla devam eden gebelik

oranına sahiptir.

sonu 4
SONUÇ 4
 • Yarıklanmış embryo ve blastokist transferi arasında dış gebelik riski açısından fark yoktur
 • Düşük oranları her iki grupta aynıdır
 • Monozigotik ikiz oranı blastokist transferinde artmış olarak gözlenir
slide42

Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted conception. Blake D, et al.,CochraneDatabase of Systematic Reviews 2007, Issue 4.

 • 1991 – 2007 yılları arasındaki literatür tarandı
 • 50 yayın saptandı
 • 18 yayın analize değer bulundu
 • Analiz edilen parametreler
  • Canlı doğum oranı,
  • Klinik gebelik oranı
  • Çoğul gebelik oranı
  • Düşük oranı
  • Dondurulabilir embryo oranı
  • Transfer iptal oranı
  • Kümülatif gebelik oranı
slide43

Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted conception. Blake D, et al.,CochraneDatabase of Systematic Reviews 2007, Issue 4.

slide44

Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted conception. Blake D, et al.,CochraneDatabase of Systematic Reviews 2007, Issue 4.

slide45

Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted conception. Blake D, et al.,CochraneDatabase of Systematic Reviews 2007, Issue 4.

slide46

Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted conception. Blake D, et al.,CochraneDatabase of Systematic Reviews 2007, Issue 4.

slide47

Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted conception. Blake D, et al.,CochraneDatabase of Systematic Reviews 2007, Issue 4.

slide48

Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted conception. Blake D, et al.,CochraneDatabase of Systematic Reviews 2007, Issue 4.

slide50

Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted conception. Blake D, et al.,CochraneDatabase of Systematic Reviews 2007, Issue 4.

slide51

Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted conception. Blake D, et al.,CochraneDatabase of Systematic Reviews 2007, Issue 4.

slide52

Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted conception. Blake D, et al.,CochraneDatabase of Systematic Reviews 2007, Issue 4.

slide53

Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted conception. Blake D, et al.,CochraneDatabase of Systematic Reviews 2007, Issue 4.

eve g t r lecek mesaj
Eve Götürülecek Mesaj
 • Tek embryo transferi haricinde canlı doğum oranları açısından blastokist transferinin avantajı yoktur. Ancak çoğul gebeliği önlemek amacıyla kullanılabilir.
 • Tekrarlayan IVF başarısızlıklarında tercih edilebilir.
 • Kryo şansını düşürür ve siklus iptalini arttırır
 • Ek bir medyum maliyeti getirdiği, iş yükünü arttırdığı ayrıca daha fazla inkubatöre ihtiyaç duyulacağı unutulmamalıdır.