suzbijanje korova herbicidima u najzastupljenijim povrtarskim usevima n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SUZBIJANJE KOROVA HERBICIDIMA U NAJZASTUPLJENIJIM POVRTARSKIM USEVIMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SUZBIJANJE KOROVA HERBICIDIMA U NAJZASTUPLJENIJIM POVRTARSKIM USEVIMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

SUZBIJANJE KOROVA HERBICIDIMA U NAJZASTUPLJENIJIM POVRTARSKIM USEVIMA - PowerPoint PPT Presentation


  • 709 Views
  • Uploaded on

SUZBIJANJE KOROVA HERBICIDIMA U NAJZASTUPLJENIJIM POVRTARSKIM USEVIMA. Svetlana Jovi čić. - Da li smatrate da ima dovoljno registrovanih herbicida u našoj zemlji s obzirom na činjenicu da su u povrtarstvu zastupljene iste korovske vrste kao i u ratarskoj proizvodnji ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SUZBIJANJE KOROVA HERBICIDIMA U NAJZASTUPLJENIJIM POVRTARSKIM USEVIMA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
suzbijanje korova herbicidima u najzastupljenijim povrtarskim usevima

SUZBIJANJE KOROVA HERBICIDIMA U NAJZASTUPLJENIJIM POVRTARSKIM USEVIMA

Svetlana Jovičić

slide2
- Da li smatrate da ima dovoljno registrovanih herbicida u našoj zemlji s obzirom na činjenicu da su u povrtarstvu zastupljene iste korovske vrste kao i u ratarskoj proizvodnji?

- Podaci koji slede u izlaganju, najvećim delom, potiču iz ogleda, potom provere primenom u praksi, ipre svega su rezultat rada našeg kolege Slobodana Ružića

crni luk beli luk praziluk suzbijanje korova u ozimim lukovima
CRNI LUK, BELI LUK, PRAZILUKSuzbijanje korova u ozimim lukovima

U proizvodnji crnog luka iz semena-ozimi

- Pre em: Gramoxon,Reglon,Basta, glifosati

- Pre em: Stomp ( pendimetalin) 4- 5 l/ha,

dobro deluje na korove Stellaria media, Veronica spp, Capsella bursa pastoris i dr

( zimske korovske vrste)

pogre no je u proizvodnji crnog luka iz semena ozimi i proletnji primenjivati
POGREŠNO JE u proizvodnji crnog luka iz semena( ozimi i proletnji) primenjivati:

- Pre em Afalon

- Pre em Prometrin

- Pre em Goal

-Post em Afalon

-Post em Prometrin

-Post em Basagran

u proizvodnji luka iz arpad ika tj srebrnjaka ozimi primena herbicida preporu ljiva samo u jesen
U proizvodnji luka iz arpadžika tj srebrnjaka-ozimi ( primena herbicida preporučljiva samo u jesen)

- Unošenjem u zemljište: Treflan (trifluralin) 1.5-2 l/ha, dobro deluje na koroveStellaria media,Lamium spp, Veronica spp

- Pre em: Stomp 330 E( pendimetalin)

- Post em: Afalon (linuron) 1.2 - 1.5 l/ha

Starane (fluroksipir)0.8 l/ha

Goal( oksifluorfen) 0.8 l/ha

u proizvodnji luka iz arpad ika tj srebrnjaka ozimi
U proizvodnji luka iz arpadžika tj srebrnjaka-ozimi

POGREŠNO je primeniti herbicid

Prometrin( prometrin) - nije dovoljno selektivan, pogotovo kada nakon njegove primene usledi više padavina koje jesu česte u jesenje -zimskom periodu godine

u belom ozimom luku
U belom ozimom luku

- Inkorporacijom: Treflan(trifluralin) 1.5-2 l/ha

- Pre em: Stomp 330 E( pendimetalin)4-5 l/ha

- Post em( 4-5 listova belog luka):

Starane 250(fluroksipir) 0.8 l/ha

Afalon ( linuron) 1.5 l/ha

Goal (oksifuorfen) 0.7-0.8 l/ha

Stomp(pendimetalin) 4-5 l/ha

u belom ozimom luku1
U belom ozimom luku

NIJE ZA PREPORUKU primena herbicida GOAL 1 l/ha -POSLE SETVE A PRE NICANJA U BELOM LUKU

jer nije dovoljno selektivan za usev

u praziluku proizvodnja iz rasada
U praziluku( proizvodnja iz rasada )

Napomena: praziluk je osetljiviji na primenu herbicida od ostalih vrsta lukova

- Pre rasađivanja:

Stomp 330( pendimetalin) 4-5 l/ha

- Posle rasađivanja, nakon ukorenjavanja

Afalon 1-1.5 l/ha

kriti ni period za usev luka proizvodnja iz semena korovska konkurencija
KRITIČNI PERIOD ZA USEV LUKA proizvodnja iz semena–KOROVSKA KONKURENCIJA
  • Hewson i Roberts 1971 ističu da je kritičan period za lukove sejane u Martu tokom razvoja trećeg pravog lista. Smatraju da čak i pri brojnosti korova od 150-850/m2 u ranoj fazi razvoja luka nema šteta pod uslovom da se od faze trećeg lista pa nadalje uklone korovi.
kriti ni period za usev luka iz semena korovska konkurencija
KRITIČNI PERIOD ZA USEV LUKA iz semena –KOROVSKA KONKURENCIJA

Ružić S., Jovičić S.,1999 god. Despotovo– ogled u crnom luku iz semena ( Piroška), setva mart, pri brojnosti korova Ambrosia artemisifolia od 350- 400 biljaka/ m2 , luk u kome su primenom herbicida uništeni korovi u trećem listu imao je za 50% manji prinos u odnosu na

luk u kome je tretiranje bilo u prvom listu

KRITIČAN PERIOD je PRVI LIST luka

suzbijanje korova u crnom luku proizvodnja iz semena rana prole na setva
Suzbijanje korova u crnom luku proizvodnja iz semena- rana prolećna setva

- Pre em: Gramoxon,Reglon,Basta,glifosati

- Pre em: Stomp ( pendimetalin) 4-5 l/ha

- Post em:

Starane (fluroksipir) 0.5-1 l/ha

Lontrel 100(klopiralid)0.6-1.2 l/ha

Goal(oksifluorfen) 0.3-0.8 l/ha

Frontier s.(dimetenamid)0.8-1.2 l/ha

napomene za stomp
Napomene za Stomp:

- kada je luk u fazi kotiledona tj faza" biča" NE primenjivati pendimetalin

- crni luk dobro podnosi pendimetalin posle formiranja prvog pravog lista luka pa se može koristiti za suzbijanje kasnih korova ali pre njihov nicanja

stomp 4 5 l ha pre em pa sve do po etka nicanja luka faza petlje dobro deluje na
Stomp 4-5 l/ha pre em ,pa sve do početka nicanja luka(faza"petlje")dobro deluje na:

Amaranthus retroflexus

Chenopodium album

Sorghum halapense

Polygonum spp

napomene za starane 250
Napomene za Starane 250:

- niže doze 0.5 l/ha se koriste kada je crni luk iz semena u fazi prvog pravog lista

- moguća je primena 0.5 l/ha i kada je luk mlađeg uzrasta- faza "biča" ali samo ako je to neophodno

starane 250 0 5 1 l ha je visoko efikasan u suzbijanju
Starane 250 0.5-1 l/ha je visoko efikasan u suzbijanju:

Solanum nigrum

Sinapis arvensis

Ambrosia artemisiifolia

Datura stramonium

Abutilon theophrasti

starane 250 0 5 1 l ha je visoko efikasan u suzbijanju1
Starane 250 0.5-1 l/ha je visoko efikasan u suzbijanju:

Hibiscus trionum

Xanthium trumarium

Helianthus annus

Rubus spp

Poygonum convolvulus

starane 250 0 5 1 l ha dobro deluje na1
Starane 250 0.5-1 l/ha dobro deluje na :

Portulaca oleracea

Delphinium consolida

Galium aparinae

lontrel 100 0 6 1 2 l ha de luje na
Lontrel 100 0.6-1.2 l/hadeluje na:

Anthemis spp

Cirsium arvense samonikli suncokret

Ambrosia artemisiifolia Vicia spp

Xanthium strumarium Galinsoga parviflora

Anthemis /Matricariaspp

Matricaria spp

goal 0 3 0 8 l ha deluje na
Goal 0.3- 0.8 l/ha deluje na:

Amaranthus retroflexus Convolvulus arvensis

Chenopodium album Delphinium consolida

Solanum nigrum Polygonum spp

Datura stramonium Hibiscus trionum

Ambrosia artemisiifolia samonikli krompir- zastoj u porastu

frontier super 0 8 1 2 l ha deluje na
Frontier super 0.8- 1.2 l/ha deluje na:

Solanum nigrum

Amaranthus retroflexus

Chenopodium album

Polygonum lapathifolium

Portulaca oleracea

Sorghum halapense-seme

Setaria spp i dr

suzbijanje korova u crnom luku iz arpad ika prole na setva
Suzbijanje korova u crnom luku iz arpadžika prolećna setva

- Inkorporacija: Treflan 2 l/ha

- Posle sadnje pre nicanja:

Stomp 4-5 l/ha

Dual gold 1.4-1.6 l/ha

Afalon 1.2-1.8 l/ha

- Posle nicanja luka:

Afalon 1.2-1.8 l/ha Stomp 4-5 l/ha

Goal 0.3-0.8 l/ha

Starane 0.5-1 l/ha

NE Prometrin

ambrosia trifida l

Ambrosia trifida L.

Novo nalazište ove korovske vrste

( džinovska ambrosia)

ambrosia trifida l1
Ambrosia trifida L.
  • prisustvo vrste u Despotovu, Savinom Selu, Kucuri, Ravnom Selu
  • nalazi se duž puteva naseljenih mesta, rubovima njiva, u usevima suncokreta , soje, šećerne repe, luka, krompira...
  • na strništima...
ambrosia trifida l ogled u luku
Ambrosia trifida L- ogled u luku
  • 2007, lokalitet Despotovo, u crnom luku (proizvodnja iz arpadžika) postavili smo ogled sa herbicidima u cilju suzbijanja džinovske ambrozije koja je bila zastupljena sa 84biljke po metru kvadratnom, korov je bio u fazi kotiledona do 2 lista u vreme primene herbicida
ambrosia trifida l ogled u luku1
Ambrosia trifida L.-ogled u luku

Herbicidu u ogledu crnog luka:

- Afalon 1.5 l/ ha ( 92% efikasnost)

- Goal 0.5 l/ ha (70% efikasnost)

- Starane 250 0.5 l/ ha ( 85% efikasnost)

- Hemoklop 0.6 l/ ha (100 % efikasnost)

cvekla
CVEKLA

*- mi nismo proverili u praksi

cvekla2
CVEKLA

Napomene: Russell W.Wallace& John C.Hodges

Vegetable Research Program Texas A& M University,Lubboc Research &Extension Center – navode primenu herbicida Nortron(etofumesat) kao veoma selektivnog u nižim dozama -u odabiru uzeti u obzir dužinu zadržavanja u zemljištu kao i spektar delovanja.

cvekla3
CVEKLA

UPOTREBA herbicida Frontier super do 1 l /ha posle nicanja . Kada cvekla ima porast od oko 5 cm visine( navodi Alvin J.Bussan, Potato and Vegetable Production Specialist, and Dan Heider, IPM Specialist, Departman of Horticulture, UW Madison)

MOGUĆNOST PRIMENE herbicida Safary postoji

Russell W.Wallace& John C.Hodges navode da nema nikakvih štetnih posledica za cveklu nakon primene triflusulfuron metil doze do 30 gr na ha.

kukuruz e erac1
KUKURUZ ŠEĆERAC

Napomena: PROVERITE za svaki šećerac SELEKTIVNOST primene herbicida Motivell, Callisto ...

- Primeri za Motivell :osetljivost na ovaj herbicid imaju kukuruzi šećerci -Jubilee,Dallas, Indira,Lincoln i dr.

- Primeri za Callisto: osetljivost na ovaj herbicid imaju verijeteti- Celestial,How sweet it is, Dynamo, Merit i dr.

kukuruz e erac3
KUKURUZ ŠEĆERAC

Tank-mix Callisto 0.25 l/ha+ Atrazin 0.6-1 l/ha povećava efikasnost na Ambrosia artemisiifolia

Delovanje Callista na Xanthium strumarium je na nivou 80-85% efikasnosti