slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 17-я ТРАДИЦИОНЕН ПОХОД “ ПО ПЪТЯ НА БЕДРЕДДИН” PowerPoint Presentation
Download Presentation
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 17-я ТРАДИЦИОНЕН ПОХОД “ ПО ПЪТЯ НА БЕДРЕДДИН”

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 17-я ТРАДИЦИОНЕН ПОХОД “ ПО ПЪТЯ НА БЕДРЕДДИН” - PowerPoint PPT Presentation

emelda
146 Views
Download Presentation

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 17-я ТРАДИЦИОНЕН ПОХОД “ ПО ПЪТЯ НА БЕДРЕДДИН”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 17-я ТРАДИЦИОНЕН ПОХОД“ПО ПЪТЯ НА БЕДРЕДДИН” Времето на Бедреддин /1359 – 1420 г./ и неговото въстание /1413 – 1418 г./

 2. автор: Александър Росенов Атанасов VI б клас от ОУ’’Л.Каравелов’’ град Попово, област Търговище

 3. ХІV – ХV век На Балканите живеят различни народи – албанци, гърци, българи, сърби, хървати, румънци, турци. Изследователите го определят като богатство на национални култури и етническа пъстрота.

 4. Населението е в различни форми на зависимост – данъци, повинности и налози. Това улеснява османските завоевания. Установява се нова политическа, икономическа и културно-религиозна ситуация. Балканските народи са включени в границите на младата държава на османските турци.

 5. Съчиненията на османски хронисти и откъслечни данни на летописи и приписки на гръцки и славянски автори дават информация за завоеванията след 1359г., когато военните действия на Балканите се оглавяват от Мурад и ваоенноначалника му Лала Шахин.

 6. През 1409 година на Балканите с голяма армия пристига синът на Баязид – Муса, чието намерение е да свали брат си от трона. Той получава военна подкрепа от мнозинството балкански владетели.

 7. Изворите дават информация, че като съюзници на Муса действат сърби, власи и български отряди. В Българска анонимна хроника от XV в. участието на българите е отбелязано лаконично: „Излезе Муса в дунавските области и събра голямо множество власи, сърби и българи.”

 8. Периодът 1402-1413г. е известен като “времето на Челебиите”, с много репресии на които е подложено населението на Балканите и Анадола.

 9. В 1415 година Шейх Бедреддин повежда мюсюлмани и християни срещу Османската империя и феодалния й ред. Въстанието започва от Силистра и обхваща днешна Североизточна България.

 10. Целта на въстанието била отхвърляне на османската система, провъзгласяване на справедливост, равенство между мюсюлмани и немюсюлмани.

 11. Всеки от участниците имал свой мотив да застане зад Бедреддин, но за повечето социалният подтик бил решаващ. След Бедреддин тръгват българи, турци, гагаузи, евреи.

 12. Предполага се, че въстаниците са били около 3000 души Срещу въстанниците Мехмед Челеби изпраща военачалника на Айдънско-измирския санджак Александър Шишман, а след това и най-добрия си пълководец Баязид паша. Баязид потушава въстанието с невиждана жестокост.

 13. Бедреддин е пленен и изправен пред съд в Серес. През 1420 година Бедреддин е обесен. 

 14. Шейх Бедреддин живее във време на войни и сблъсъци на народи и философии. Той и неговото дело остават в историята като символ на идеята за равенство, религиозна толерантност и социална справедливост.

 15. “Всеки човек трябва да бъде напълно свободен и господар на мислите си и в същото време да уважава мислите и вярата на съседите си.” Шейх Бедреддин

 16. Ползвани материали от: • Учебник по история и цивилизация за 5. клас – Пл.Павлов и колектив, изд.Просвета; • Учебник по история и цивилизация за 8. клас – Хр.Матанов и колектив; 3. www.ludogorie.org

 17. автор: Александър Росенов Атанасов VI б клас от ОУ’’Л.Каравелов’’ град Попово, област Търговище

 18. адрес за контакти: 7800 гр. Попово областТърговище ул. «ЦарОсвободител» - 17 Основно училище «ЛюбенКаравелов» тел. 0608/4 27 74; 4 60 39 e-mail: oukaravelov@abv.bg