1 / 9

Gruppe 3

Gruppe 3. Medlemmer: Per Christian Haug Andre Østvold Bjørn-Eirik Jevne Yngve Meek Mo Motto: Æ vil være en venn!. Pirater tok markedet. Madrid Rock innstiller driften Fall på 30 – 35% over 4 år Stenger etter 24 års drift Per Christian Avis1, 03.03.2005. Åndsverk for retten.

ember
Download Presentation

Gruppe 3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Gruppe 3 • Medlemmer: • Per Christian Haug • Andre Østvold • Bjørn-Eirik Jevne • Yngve Meek Mo • Motto: • Æ vil være en venn!

  2. Pirater tok markedet • Madrid Rock innstiller driften • Fall på 30 – 35% over 4 år • Stenger etter 24 års drift Per Christian Avis1, 03.03.2005

  3. Åndsverk for retten • Galleri Sør for tingretten • Omfattende kopiering av kunst • Prinsipielt viktig sak Bjørn-Eirik Harald Berglihn, Dagens Næringsliv, 01.03.05

  4. Kopiering av ulike åndsverk • Kultur- og kirkedep. Fremlegger forslag om ny åndsverkslov • Vil beholde retten til kopiering til eget bruk • Salg og distrubisjon av verktøy som må til for å unngå kopisperren blir forbudt Meek Mo Tor Erik Gregersen, BT, 26.02.2005

  5. Millionkrav mot LEGO • Lego tapte rettsaken for opphavsrett i Tyskland • Konkurrent varsler et erstatningskrav på et tresifret millionbeløp • Får konkurranse fra Mega Bloks med flere Andre Aftenposten 29.3.2005

  6. Tyskland: Vis finger'n og betal • Edeka tilbyr skanning av fingeravtrykk • Vil fungere som betalingsmiddel • Avviser muligheten for misbruk NTB, 12.03.2005

  7. Skal kartlegge våre elektroniske spor • 100.000 mill til forskning av elektroniske spor • Profiterer på økt informasjon tilgang • Personvernutfordring NTB, 11.03.2005

  8. Personvern • Sefo bøtlegger politimester Gjengedal • Gjengedal viste usensurerte bilder fra overvåkningskameraer • Personopplysningsloven skal tas på alvor Dagbladet 14.12.2004

  9. Klager over salg av pyramidelister • Seven verver medlemmer fra medlemslistene til konkursrammede T5PC • Datatilsynet har mottat 5 klager • Datatilsynet vurdere om Sæles kjøp av medlemslistene strider mot personopplysningsloven Aftenposten 2.12.2004

More Related