Download
system builder program fy05 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
System Builder program FY05 PowerPoint Presentation
Download Presentation
System Builder program FY05

System Builder program FY05

118 Views Download Presentation
Download Presentation

System Builder program FY05

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. System Builder program FY05 Nikola Mirčić

 2. Osnove Microsoft licenciranja • Licenca – pravo na korištenje softverskog proizvoda • EULA – ugovor o pravu korišćenja proizvoda • Medij – potreban za instalaciju ali nije nosilac licence • Licenca se odnosi na: • Proizvod – Microsoft Office • Verzija - Microsoft Office XP ili Microsoft Office 2000 • Izdanje – MS Office XP Professional ili MS Office XP Small Business • Vrsta licence - Licenca (L) & Software Assurance (SA)

 3. Programi licenciranja Tip Licence Stalna licenca Iznajmljena licenca Način plaćanja Uz novi PC “Pay as you go” Godišnje OEM Volume LicensingPrograms OPEN EA OSL Broj računara 250 10 FPP 5 0 Osiguranje Softvera

 4. System Builder program • Vizija programa • Razvijanje jakog System Builder programa, osposobljenog za ispunjavanje OEM poslovnih planova, korišćenjem različitih marketinških i partnerskih aktivnosti kreiranih i implementiranih u postojećim Microsoft kancelarijama, u okruženju i na svetskom nivou • Ciljevi • Promovisati lokalni System Builder tržišni brend i promovisati kao najbolju mogućnost za kupovinu novog računara • Osigurati zadovoljstvo i lojalnost System Builder partnera kroz kvalitetan program menadžment

 5. Šta je MS OEM System Builder? • Original equipment manufacturer (OEM), onaj koji iz komponenti kreira kompjuterske sisteme i na njih instalira softver • Za Microsoft, OEM system builder-i preinstaliraju Microsoft softver na hardver korišćenjem OEM Preinstallation Kit (OPK) alata • Neke od karakteristika system builder-a • Specijalizovani u prilagođenim konfiguracijama • Pokrivaju različite delove tržišta (preduzeća svih veličina, kućne korisnike, javni sektor, edukaciju) • Imaju i dodatne poslovne modele • Dizajniranje, instaliranje i podrška mrežnim sistemima • Konsultantske usluge • Prodaja, instalacija, podrška sopstvenim ili third parties aplikacijama

 6. MS OEM System Builder Licenca • Određuje prava i uslove za legalnu distribuciju, instalaciju, i licenciranje Microsoft OEM softvera i hardvera • Pre instaliranja ili distribucije Microsoft OEM softvera i/ili hardvera, upoznajte se sa Licencom • Kopija Licence je zalepljena ili odštampana na svakom System Builder paketu (3-pack; 30-pack, ... ) Microsoft OEM softvera i hardvera • Otvaranjem kutije, slažete se da ćete raditi kao System Builder u skladu sa pravima i uslovima Licence • Kopija Licence je takođe objavljena na System Builder Web sajtu

 7. Lokalno IT tržište - firme

 8. Broj računara na godišnjem nivou

 9. Lokalno IT tržište – OEM licence • Ukupna isporuka računara na godišnjem nivou • Više od 100,000 lokalno sklopljenih (nezvanične procene) • ? 250,000 ? polovnih računara godišnje • Prepoznavanje glavnih partnera u poslu • Member 2004 program • 20 članova sa ukupnom isporukom oko 35,000

 10. Pozicija System Builder-a • Softver je neophodna komponenta računarskog sistema • Isporuka nelegalnog softvera je jednaka isporuci ukradenih hardverskih komponenti • Da li vaš biznis ostao na istom nivou u situaciji da se neko od konkurenata pojavi sa ulazno cenom za monitore od 0$? • Prodaja legalnog softvera je i dodatna mogućnost zarade • Priča o 5€ razlike u ceni

 11. Potencijal • Nabavka računarske opreme za poslovne subjekte • Pravljenje lokalnog brenda i ravnopravno takmičenje sa “velikim” proizvođačima • Prodaja Office paketa • Office Basic i Office SBE edicije

 12. Potencijal • Povećavanje obima biznisa • Stepen poverenja u vaš proizvod se menja u odnosu na procenat zastupljenosti na tržištu • Visok stepen poverenja se sa porastom prodaje naglo spušta i vrlo teško vraća na početnu vrednost

 13. Kako iskoristiti potencijal? • Kvalitet na prvom mestu • Vaš računar se mora izdvojiti od konkurencije • Cenom • Uslovima • Zaštitom korisnika • Prepoznavanje • System Builder/Microsoft logo za bolju poziciju na tržištu

 14. Novi partnerski program (MSPP) • Novi partnerski program postavlja model pravljenja bližih relacija između partnera i Microsofta, kao i između partnera, kako bi smo svi zajedno lakše i efikasnije odgovorili na ceo spektar korisnikovih zahteva

 15. Glavni elementi programa Enroll and Profile 1 Za partnere program počinje prijavljivanjem i popunjavanjem partnerskog profila

 16. Glavni elementi programa Points Enroll and Profile 2 MSPP povezuje partnere sa poenima baziranim na osnovu uticaja koji partneri imaju na tržištu.Jedan od načina da partner dobije poene je da ispuni zahteve za kompetencijom.Kompetencija je ispunjavanje jedne ili više sertifikacija u specifičnim tehnologijama povezanim sa predstavljenim referencama.

 17. Glavni elementi programa Levels Points Gold Certified Partner 120 points Enroll and Profile Certified Partner 50 points Registered Member 0 points 3 Zarađeni poeni predstavljaju nivo učešća u programu. Postoje tri programska nivoa – registrovani član, sertifikovani partner i gold sertifikovani partner.

 18. Glavni elementi programa Levels Points Partner Benefits Gold Certified Partner 120 points Enroll and Profile Certified Partner 50 points Registered Member 0 points BusinessResults 4 Na svakom partnerskom nivou se dobijaju određene prednosti koje doprinose većem uspehu partnerovog biznisa.

 19. Kompetencije Gold Partner 120 points Sertifikovani Partner 50 poena Registrovani Članovi 0 poena Klasifikacija partnera • 2 sertifikovana zaposlena ili 1 sertifikovani proizvod • 3 reference • 120 partnerskih poena • Najmanje jedna kompetencija • Ispunjavanje uslova za Sertifikovanog Partnera • Uplata predviđene članarine • 50 Partnerskih poena • 2 sertifikovana zaposlena ili 1 sertifikovani proizvod • Prošireni Web profil • Uplata predviđene članarine • Potpisani “Terms and Conditions” • Nema obaveznih poena • Web Profil • Potpisati“Terms and Conditions”

 20. Microsoft kompetencije • Oblasti specijalizacije, dostupno gold (obavezno jedna) i sertifikovanim partnerima : • Advanced Infrastructure Solutions • Business Intelligence Solutions • Information Worker Productivity Solutions • Integrated E-Business Solutions • ISV/Software Solutions • Learning Solutions • Licensing and Software Asset Management Solutions • Microsoft Business Solutions • Networking Infrastructure Solutions • Original Equipment Manufacturer (OEM) Hardware Solutions • Security Solutions

 21. Scenario – System Builder • System Builder može postati Sertifikovani Partner ako ima najmanje 50 poena: • Kompetencija: OEM Hardware Solutions 50 poena • $350,001 - 1M$ godišnjeg MS Prometa 40 poena Ukupno:90 poena • Potrebno je dodatnih 30poena za Gold status. Ove poene može zaraditi na neki od sledećih načina: • 2-ga kompetencija 25 poena • Dodatni MS promet (preko 1M$) 20 poena • Dodatne reference (2 poena svaka)20 poena • Sertifikacija zaposlenih (max 40 poena) 40 poena • Customer Satisfaction – učešće i ocene 40 poena • Prisustvo na WWPC – do 3 čoveka (1 poen svaki)3 poena Dodatno: 148 poena

 22. Windows kompatibilni sistemi • Koristite Hardware Compatibility List (HCL) da pronađete komponente i drajvere koji imaju “Designed for Windows” logo • Oni su testirani da poštuju Microsoft standarde za kompatibilnost sa Windows operativnim sistemima • http://www.microsoft.com/hwdq/hcl/ • Dobijte logo za svoj sistem testiranjem svog PC-akroz Windows Hardware Quality laboratoriju (WHQL) • Testiranje i prijavljivanje je pojednostavljeno • Motherboard Logo Program eliminiše potrebu za Foxfire karticom tokom testiranja, smanjuje broj neophodnih testova • http://www.microsoft.com/hwdq/hwtest/

 23. FY05 Planovi

 24. Prodaja po mesecima

 25. Predviđena OEM prodaja • Ukupno 31,271 BOS (bootable operating system) licenci • 30% Windows XP Professional • 3,200 Office licenci

 26. Kako do ispunjenja plana? • Kvalitet • Obezbeđen kroz uslove novog partnerskog programa • Smanjenje grupe i ostvarivanje bližeg kontakta sa prepoznatim partnerima • Povećanje sigurnosti kroz implementaciju Windows XP SP2 • Podrška Windows Logo programu • Pozitivan primer – Desk • Prepoznavanje • Intenzivniji PR i marketing System Builder brenda • Kroz promociju novog partnerskog programa • Prodajne akcije • Vezivanje OEM prodaje za druge programe licenciranja • Prvenstveno za OSL i SA Value program