Beth yw ymholiad hanesyddol
Download
1 / 10

Beth yw ymholiad hanesyddol? - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

Beth yw ymholiad hanesyddol?. Sut ydw i’n gwneud ymholiad hanesyddol?. Beth yw ymholiad hanesyddol?. Gofynnwch i Meistr Y.M. Holi. Ar ddiwedd eich ymholiad byddwch wedi ychwanegu cymaint at eich gwybodaeth fel y byddwch yn gallu ateb unrhyw gwestiwn yn hyderus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Beth yw ymholiad hanesyddol?' - emanuele-yadiel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Beth yw ymholiad hanesyddol

Beth yw ymholiad hanesyddol?

Sut ydw i’n gwneud ymholiad hanesyddol?


Beth yw ymholiad hanesyddol1
Beth yw ymholiad hanesyddol?

Gofynnwch

i Meistr Y.M. Holi

Ar ddiwedd eich ymholiad byddwch wedi ychwanegu cymaint at eich gwybodaeth fel y byddwch yn gallu ateb unrhyw gwestiwn yn hyderus.

Dyma’r sgil fydd ei hangen arnoch wrth ymchwilio digwyddiad, newid neu ffigwr hanesyddol. Mae hyn yn golygu y bydd angen i chi ymchwilio, defnyddio ffynonellau a gofyn ac ateb cwestiynau penodol.

Byddwch yn gweithredu fel ditectif hanes yn canfod gwybodaeth am bwnc rydych yn gwybod fawr ddim amdano neu’n ychwanegu at wybodaeth sydd gennych yn barod.

Cliciwch i gael cyfarwyddiadau


Beth yw ymholiad hanesyddol

DEFNYDDIOL

IAWN

(Cliciwch unwaith)

Beth yw ffynonellau hanesyddol?

Penderfynwch pa mor bwysig yw’r ffynonellau canlynol i haneswyr

Llythyrau

Arian

Tai

Cerddoriaeth

Wikipedia

Ystadegau

LLAI

DEFNYDDIOL

(Cliciwch ddwywaith)

Adroddidau

ar lafar

Portreadau

Dyddiaduron

Atebion

Cestyll

Llyfrau gan

haneswyr

Ffotograffau


Pa broblemau allech chi ddod ar eu traws wrth ddefnyddio r ffynonellau canlynol
Pa broblemau allech chi ddod ar eu traws wrth ddefnyddio’r ffynonellau canlynol?

Mae Meistr Y.M.

Holi eisiau eich

profi.

Ffynonellau

ar y we

Gall unrhyw un roi

gwybodaeth ar y we

A

Efallai nad yw’r wybodaeth

yn hanesyddol gywir

B

Y ddau uchod

C

Dewiswch un ateb cywir


Beth yw ymholiad hanesyddol

Pa broblemau allech chi ddod ar eu traws ffynonellau canlynol?

wrth ddefnyddio’r ffynonellau canlynol?

Mae Meistr Y.M.

Holi eisiau eich

profi.

Dyddiaduron

Mae’n rhoi barn un person yn unig

a gall ddangos rhagfarn

A

Gall fod yn anodd darllen

y llawysgrifen

B

Efallai y bydd yn rhoi

manylion am fywyd bob dydd

C

Dewiswch un ateb cywir


Beth yw ymholiad hanesyddol

Pa broblemau allech chi ddod ar eu traws ffynonellau canlynol?

wrth ddefnyddio’r ffynonellau canlynol?

Mae Meistr Y.M.

Holi eisiau eich

profi.

Llythyrau

Mae’n rhoi barn un person yn unig

a gall ddangos rhagfarn

A

Efallai y bydd yn ymdrin ag

un agwedd ar fywyd yn unig

B

Y ddau uchod

C

Dewiswch un ateb cywir


Beth yw ymholiad hanesyddol

Pa broblemau allech chi ddod ar eu traws ffynonellau canlynol?

wrth ddefnyddio’r ffynonellau canlynol?

Mae Meistr Y.M.

Holi eisiau eich

profi.

Portreadau

Gall gynnwys

negeseuon cudd

A

Gall arlunydd newid ymddangosiad

y person dan sylw

B

C

Maen nhw’n rhoi gwybodaeth

am ddillad y cyfnod

Dewiswch un ateb cywir


Pa broblemau allech chi ddod ar eu traws wrth ddefnyddio r ffynonellau canlynol1
Pa broblemau allech chi ddod ar eu traws wrth ddefnyddio’r ffynonellau canlynol?

Mae Meistr Y.M.

Holi eisiau eich

profi.

Llyfrgell

Mae llawer o lyfrau yno

A

Mae pobl yn defnyddio

llyfrau sy’n ddefnyddiol i’w ymholiad

B

Gall llyfrgellwyr helpu pobl i ddod o

hyd i’r llyfrau maen nhw eu hangen

C

Dewiswch un ateb cywir


Beth yw ymholiad hanesyddol

Sut fydda i’n gwneud fy ymchwiliad? ffynonellau canlynol?

Cofnodwch eich syniadau


Beth nesa
Beth nesa? ffynonellau canlynol?

Meistr

Y.M. Holi

Nawr rydych chi’n barod i wneud eich ymholiad.

Y tro nesaf byddwch yn dechrau defnyddio ffynonellau. Golyga hyn y byddwch yn dewis a chrynhoi gwybodaeth o ffynonellau ac yn dechrau eu gwerthuso.

Y

DIWEDD

Cliciwch am gyfarwyddiadau


ad