Palgakorraldus
Download
1 / 16

Palgakorraldus - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

Palgakorraldus. Loeng 4. Tegevuste juhtimine (performance management). Organisatsiooni kui terviku tegevuse parandamine ühtne arusaamine organisatsiooni eesmärkidest tegevusplaanide (tulemusplaanide) väljatöötamine

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Palgakorraldus' - eman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Palgakorraldus

Tegevuste juhtimine (performance management)

 • Organisatsiooni kui terviku tegevuse parandamine

 • ühtne arusaamine organisatsiooni eesmärkidest

 • tegevusplaanide (tulemusplaanide) väljatöötamine

 • inimeste oskuste arendamine, töörahulolu suurendamine jne. - inimpotentsiaali rakendamine

 • konstruktiivse koostöö ja avatud suhtlemise kujundamine juhtide ja alluvate vahel

 • objektiivne tegevuste hindamine, tagasiside andmine töötajatele

 • eesmärkide saavutamise seostamine palgaga


Palgakorraldus

Tegevuste juhtimise süsteemi põhimõtted

 • Organisatsiooni missioon, eesmärgid peab olema teadvustatud kõikidele töötajatele

 • töötajate individuaalsed eesmärgid on seotud struktuuriüksuste ja ettevõtte eesmärkidega

 • regulaarne kontroll eesmärkide saavutamise üle

 • regulaarsed otsused eesmärkide saavutamise alusel (koolitusvajadus, palk)


Palgakorraldus

Eesmärkide seadmine tegevuste juhtimises

 • Eesmärgid peavad olema kokku lepitud juhi ja alluva vahelises koostöös

 • Eesmärgid peavad olema reaalsed ja samas väljakutse töötajale

 • Eesmärgi täitmist peab saama mõõta, mõõtmismeetodid on eelnevalt kokku lepitud

 • Eesmärgid peavad toetama ettevõtte strateegiat, olema vastastikku toetavad

 • Eesmärgid fikseeritakse kirjalikus dokumendis (tulemusplaan)Palgakorraldus

Tegevuste juhtimise rakendamise ebaõnnestumine

 • Puudub tippjuhtkonna toetus

 • juhid ei rakenda süsteemi võimalusi, vaid käsitlevad seda kui bürokraatiat ja ajaraiskamist

 • alluvad ei aktsepteeri tegevuste juhtimise põhimõtteid

 • puudub üldine koordineerimine ja kontroll

 • töötajad ei ole saanud süsteemi käivitamiseks vajalikku koolitust


Palgakorraldus

TÖÖTAJATE HINDAMINE (performance appraisal)

 • Mitteametlik e. informaalne hindamine (toimub pidevalt igapäevase töö käigus)

 • Formaalne e. süsteemne hindamine (perioodiline protseduur, mis viiakse läbi kindlate reeglite alusel ja mille tulemused on vormistatud kokkulepitud viisil. Tulemusi arvestatakse edasiste tegevuste kavandamisel - edutamine, palgatõus, koolitamine


Palgakorraldus

HINDAMISE EESMÄRK

 • Hinnangu andmine tööga hakkama saamise kohta

 • Otsuste tegemine töö tasustamise osas

 • Koolituse ja arenguvajaduste hindamine

 • Edutamisotsused

 • Koondamine, üleviimine teisele tööle

 • Tööjõu ja karjääri planeerimine


Palgakorraldus

PÕHIMÕTTED, MIDA PEAB HINDAMISEL JÄRGIMA:

 • Töötaja hindamisel tuleb lähtuda tööalasest tegevusest

 • Vältida hindamist üldhinnangu alusel

 • Hindamine peab baseeruma standarditel

 • Hindamine peab olema lihtne ja hästi läbiviidav

 • Tulemused peavad olema mõõdetavad

 • Töötajad peavad uskuma, et tulemusi on võimalik parandada

 • Hindamise sidumisel motiveerimissüsteemiga peab tasu suurus olema optimaalne tehtud pingutuse stimuleerimiseks


Palgakorraldus

TÖÖALASE HINDAMISE ETAPID

 • Hindamispõhimõtete väljatöötamine

 • Hindamise läbiviimine ja arendusvestlused

 • Otsuste vastuvõtmine hindamistulemuste alusel


Palgakorraldus

ESIMENE ETAPP: HINDAMISPÕHIMÕTETE VÄLJATÖÖTAMINE (1)

 • Milline on hindamise eesmärk?

 • Kes töötab välja hindamise põhimõtted?

 • Keda hinnatakse?

  • Kõiki töötajaid

  • Teatud ametikohtade töötajaid

  • Teatud juhtimistasandite töötajaid

 • Kes hindab?

  • Vahetu juht

  • Vahetu juht ja talle järgnev juhtimistase

  • Kolleegid

  • Komisjon

  • Alluvad

  • Enesehinnang


Palgakorraldus

ESIMENE ETAPP: HINDAMISPÕHIMÕTETE VÄLJATÖÖTAMINE (2)

 • Milline on hindamise sagedus?

 • Milline hindamismeetod valitakse?

 • Millised hindamiskriteeriumid valitakse?

 • Kuidas toimub andmete kogumine ja säilitamine?

 • Milline on hindajate ettevalmistus?

 • Millised on hinnatavate hoiakud?


Palgakorraldus

HINDAMISMEETODID

 • Töötajate järjestamine

  • Otsene järjestamine

  • Võrdlemine paarides

  • Pealesunnitud võrdlus

 • Käitumise hindamine

  • Graafiline hindamisskaala

  • Kriitiliste juhtumite kasutamine

 • Tulemustel põhinev hindamine

  • Tulemusjuhtimine

  • Hindamine arvuliste näitajate abil


Palgakorraldus

TEINE ETAPP: HINDAMISE LÄBIVIIMINE JA ARENDUSVESTLUSED

 • Kuidas on korraldatud hindamise läbiviimine?

  • Kas on olemas vajalikud protseduurid, juhendid ja vormid?

  • Kas on võimalik saada vajadusel nõuandeid ja abi?

  • Milline on hindamisel tegevuste järjestus ja ajakava?

  • Kontroll selle üle, et kõik toimub vastavalt kavandatule

 • Arendusvestluste läbiviimine

  • Kas on olemas sobiv koht vestluste läbiviimiseks?

  • Millise stiili juht arendusvestluse läbiviimiseks valib?

  • Kuidas juhid tulevad toime arendusvestluste läbiviimisega?


Palgakorraldus

TÖÖALASE HINDAMISE OHUD

 • Tippjuhtide ükskõikne suhtumine

 • Töötajad ei oma infot hindamise eesmärkidest ja tagajärgedest

 • Juhid ei oska hinnata

 • Juhid ei ole hindamisel objektiivsed

 • Juhid ei kasuta hindamistulemusi

 • Hindamise katkestamine või vaheajad hindamises

 • Pingete tekkimine inimestevahelistesse suhetesse

 • Lisatöö ja bürokraatia


Palgakorraldus

HINDAMISE TENDENTSLIKKUS

 • Haloeffekt

 • Liigne leebus või rangus

 • Keskmistamine

 • Viimase tegevuse efekt

 • Isiklikud eelarvamused


ad