18 avotalouden makroteoria n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
18 Avotalouden makroteoria PowerPoint Presentation
Download Presentation
18 Avotalouden makroteoria

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

18 Avotalouden makroteoria - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

18 Avotalouden makroteoria. M&T 2006, luvut 31 ja 32. Viime kerroilta. Raha M1, M2, M3 Vaihdon väline, arvon mitta ja säilyttäjä Pankkijärjestelmä Rahan arvon säilyttäminen Valvonta Luotonlaajennus: korko on rahan hinta Keskuspankki ja liikepankit Inflaatio ja deflaatio

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '18 Avotalouden makroteoria' - eman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
18 avotalouden makroteoria

18Avotalouden makroteoria

M&T 2006, luvut 31 ja 32

viime kerroilta
Viime kerroilta
 • Raha
  • M1, M2, M3
  • Vaihdon väline, arvon mitta ja säilyttäjä
 • Pankkijärjestelmä
  • Rahan arvon säilyttäminen
  • Valvonta
  • Luotonlaajennus: korko on rahan hinta
  • Keskuspankki ja liikepankit
 • Inflaatio ja deflaatio
   • 9. perusperiaate: rahan määrän kasvu on inflaation syy
   • Inflaatio: hintojen nousua -> aiheuttaa kustannuksia
   • Kvantiteettiteoria: MV=PY
oppimistavoitteet t n n
Oppimistavoitteet tänään
 • Avoimen talouden makroteoriaa
  • Kuinka valuuttakurssit määräytyvät pitkällä aikavälillä
  • Kuinka valuuttakurssit määräytyvät lyhyellä aikavälillä
 • Avotalouden makromalli:
  • Kuinka lainavarojen markkinat ja valuuttamarkkinat liittyvät toisiinsa
 • Talouspolitiikkaa avoimessa taloudessa
perusk sitteit
Peruskäsitteitä
 • Suljettu kansantalous: talous, joka ei ole vuorovaikutuksessa muiden kansantalouksien kanssa (lähin esimerkki Pohjois-Korea).
 • Avoin kansantalous: talous, joka tuo ulkomailta ja vie ulkomaille tavaroita, palveluja ja pääomaa.
 • Avoimen kansantalouden huoltotase

Y = C + I + G + X – M = C + I + G + NX

jossa X = vienti, M = tuonti ja NX = nettovienti

maailman talouden kasvava avoimuus
Maailman talouden kasvava avoimuus

100

Lähde: M&T 2006, 640, kuvio 31.1

Maailman viennit reaaliarvona ja maailman reaali BKT on indeksoitu niin,

että molempien arvo on vuonna 1950 asetettu sadaksi

maailmankaupan avautuminen
Maailmankaupan avautuminen
 • 5. perusperiaate: vaihdanta ja kaupankäynti voivat hyödyttää kaikkia.
 • GATT, NAFTA, WTO, EU…
  • Vähentämään ja poistamaan kaupan esteitä
 • Kauppapolitiikka ja kaupankäynti myös kritiikin kohteena
nettoviennin x m suuruuteen vaikuttavia tekij it
Nettoviennin (X-M) suuruuteen vaikuttavia tekijöitä
 • Nettoviennin (X-M) suuruuteen vaikuttavat ainakin seuraavat tekijät:
  • tavaroiden ja palvelusten hinnat kotimaassa ja ulkomailla
  • valuuttakurssi
  • tavaroiden ja palvelujen kuljetuskustannukset
  • kauppapolitiikka (tullit ja maksut)
  • kuluttajien preferenssit koti- ja ulkomaisten tuotteiden suhteen
s st minen ja investoinnit avoimessa taloudessa
Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa
 • Avoimessa taloudessa X vienti ja M tuonti ovat eri kuin nolla ja talouden huoltotase on

Y = C + I + G + X – M

 • Kotimainen säästäminen on

S = Y – C – G

 • Avoimessa taloudessa kotimaisella säästämisellä voidaan rahoittaa investoinnit I ja vaihtotaseen ylijäämä (net exports) NX = X - M

S = I + X – M

 • Toisin sanoen kotimaiset säästöt voidaan joko investoida kotimaassa tai antaa lainaksi ulkomaille
s st minen ja investoinnit avoimessa taloudessa1
Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa
 • Vaihtotaseen ylijäämä (trade surplus) NX = X – M > 0 vastaa nettolainananto (net capital outflow, NCO) ulkomaille eli

NX = NCO (esim. Kiina)

 • Vastaavasti vaihtotaseen alijäämä (trade deficit) NX = X – M < 0 vastaa nettolainanotto eli negatiivinen nettolainanto (net capital outflow, NCO < 0) ulkomailta eli edelleen

NX = NCO, jossa molemmat < 0 (esim. USA)

 • Katso M&T (2006, 640-643, luku 31)
nettolainananto ulkomaille
Nettolainananto ulkomaille
 • Nettolainananto (net capital outflow, NCO): kotimaiset ulkomaisten varojen (assets) ostot vähennettynä ulkomaalaisten kotimaisten varojen ostot. (nettoinvestoinnit ulkomaille)
 • Ainakin seuraavat tekijät vaikuttavat NCO:hon
  • reaaliset korkokannat kotimaassa ja ulkomailla
  • ulkomaisten varojen hankkimiseen liittyvät taloudelliset ja poliittiset riskit
  • ulkomaista omistusta säätelevä talouspolitiikka
nettolainananto ulkomaille1
Nettolainananto ulkomaille
 • Olemme aikaisemmin oppineet, että nettolainananto ulkomaille = vaihtotaseen ylijäämä eli nettovienti

NCO = NX

 • Opimme aiemmin myös että

S = I + X-M eli S = I + NXjolloin S = I + NCO

 • Tulkinta: Kotimaiset säästöt voidaan joko investoida kotimaassa I tai lainata ulkomaille NCO.
slide13

Lähde M&T 2006, 646, kuvio 31.2 I = S – X + M = S – NX = S - NCO

Huom. USA:n tapauksessa NX = NCO < 0

valuuttakurssi
Valuuttakurssi
 • Nimellinen valuuttakurssi= e kertoo eri valuuttojen vaihtosuhteen
  • 22.11.2010: 1 euro on 1.3674 Yhdysvaltain dollaria eli e = 1.3674
  • Tammikuussa 2009 e = 1.3239
 • Reaalinen valuuttakurssi = (eP)/P* (eli ostovoimapariteetin mukainen kurssi)

jossa P*hintataso ulkomailla, Phintataso kotimaassa ja e nimellinen valuuttakurssi.

 • Lasketaan reaalinen valuuttakurssi yhden hyödykkeen osalta Big Mac:in hintatietojen avulla: Big Mac maksoi tammikuussa 2009 euroalueella €3,42, Yhdysvalloissa $3,54
 • Täten reaalinen valuuttakurssi on (eP)/P*= 1.3239 × 3,42/3,54 =1.28
valuuttakurssit pitk ll aikav lill ostovoimapariteettiteoria
Valuuttakurssit pitkällä aikavälillä: ostovoimapariteettiteoria
 • Ostovoimaparitettiteoria (purchasing-powerparity): pitkällä aikavälillä reaalinen valuuttakurssi (eP)/P*=1 eli e = P*/P
 • Nimellinen valuuttakurssi kertoo hintatasojen erosta:
  • e = P*/P
 • Esimerkkinä Big Mac:

e = $3,54/€3,42 = 1,04 = Big Mac PPP

eli 1 euro = (1.03509) = 1,04 dollaria

 • Big Mac:n PPP = 1,04 on valuuttakurssi, jolla Big Mac:in hinta olisi yhtä suuri Yhdysvalloissa ja Euro-alueella.
 • Lisätietoa Big Mac indeksistä sivulla http://www.economist.com/markets/bigmac/about.cfm
valuuttakurssit pitk ll aikav lill ostovoimapariteettiteoria1
Valuuttakurssit pitkällä aikavälillä: ostovoimapariteettiteoria
 • Ostovoimapariteettiteoria perustuu yhden hinnan lakiin: jos valuuttakurssi poikkeaa tasapainoarvostaan, on arbitraasi mahdollista.
 • Arbitraasi: tilanne, jossa on mahdollista saada voittoa ostamalla tuotetta markkinapaikasta, jossa tuotteen hinta on halvempi, ja myymällä tuotte paikassa, jossa hinta on korkeampi.
 • Valuutan sanotaan olevan yliarvostettu, jos sen kurssi ylittää pitkän aikavälin tasapainokurssin (eli arvon 1) ja aliarvostettu, jos se alittaa tasapainokurssin
 • Huom! Ostovoimapariteettiteorian heikkous on se, ettei kaikilla hyödykkeillä käydä kauppaa
valuuttakurssit pitk ll aikav lill
Valuuttakurssit pitkällä aikavälillä
 • Kuten kvantiteettiteoria, myös ostovoimapariteettiteoria on pitkän aikavälin teoria
 • Toisin sanoen vasta pitkällä aikavälillä valuuttakurssit asettuisivat ostovoimapariteettiteorian mukaan tasolle, jolla valuuttojen ostovoimat ovat yhtä suuria kaikissa maissa.
 • Näin yhdellä eurolla saisi yhtä paljon hyödykkeitä Euroopassa kuin Yhdysvalloissa (ja toisin päin: yhdellä dollarilla saa yhtä paljon hyödykkeitä Yhdysvalloissa kuin Euroopassa)
aktivoiva teht v
Aktivoiva tehtävä
 • Heinäkuussa 2008 Big Mac maksoi Yhdysvalloissa keskimäärin 3,57 dollaria ja Norjassa 40 Kr. Valuuttamarkkinoilla yhdellä dollarilla sai 6.51 Norjan kruunua.
 • Kuinka monta dollaria sai yhdellä Norjan kruunulla?
 • Oliko NOK yli- vai aliarvostettu dollariin nähden, kun Big Macin hintaa käytetään ostovoimapariteetin mittarina? Kuinka paljon?
valuuttakurssit lyhyell aikav lill
Valuuttakurssit lyhyellä aikavälillä
 • Valuutalla käydään kauppaa myös sijoitustoiminnan harjoittamiseksi.
 • Esimerkiksi eurooppalainen sijoittaja tarvitsee dollareita ostaakseen amerikkalaisia arvopapereita tai kiinteistöjä.
 • Lyhyellä aikavälillä valuutan sijoituskysyntä dominoi valuuttakauppaa.
 • Valuutan sijoituskysyntään vaikuttaa keskeisesti korkoerot eri maissa.
 • Kun EKP laskee ohjauskorkoa, markkinakorot alenevat Euroopassa.
 • Euroopassa tehdyt sijoitusten tuotto alenee ja täten sijoituksia siirtyy Euroopasta Yhdysvaltoihin
 • Tämän seurauksena euro heikkenee.
valuuttakurssit lyhyell aikav lill1
Valuuttakurssit lyhyellä aikavälillä
 • Näemme, että rahapolitiikka voi vaikuttaa paljonkin valuuttakurssiin.
 • Kotimaisen koron noustessa valuutta vahvistuu, koron laskiessa valuutta heikkenee
avotalouden makromalli
Avotalouden makromalli
 • Tällä avotalouden makromallilla pyritään selittämään vaihtotasetta ja valuuttakurssia
 • Mallin perusoletus on se, että kansantalouden BKT ja hintataso ovat vakioita.
 • Mallissa tarkastellaan kahta markkinaa:
  • lainavarojen markkinat
  • valuuttamarkkinat
 • Katsotaan seuraavaksi lainavarojen markkinoita.
lainavarojen markkinat
Lainavarojen markkinat
 • Lainavarojen tarjonta = S (savings) tulee kotimaisesta säästämisestä.
  • Tarjonta riippuu reaalisesta korkokannasta: Mitä korkeampi on reaalinen korkokanta, sitä enemmän säästetään, ceterisparibus
 • Lainavarojen kysyntä = I + NCO tulee kotimaisista investoinneista I ja nettolainanannosta ulkomaille NCO
  • Kysyntä vähenee reaalisen korkokannan noustessa kahdesta syystä:
   • investointikysyntä vähenee
   • ulkomaiset sijoituskohteet eivät ole enää yhtä houkuttelevia
lainavarojen markkinoiden tasapaino
Lainavarojen markkinoiden tasapaino
 • Lainavarojen markkinat ovat tasapainossa kun reaalikorkokanta asettuu tasolle, jolla

lainavarojen kysyntä = tarjonta

I + NCO = S

 • Tasapaino on havainnollistettunaseuraavassakuviossa.
lainavarojen markkinoiden tasapaino1
Lainavarojen markkinoiden tasapaino

Reaalinen

korkokanta

Lainavarojen tarjonta

(säästämisestä)

Tasapaino-

korkokanta

r*

Lainavarojen kysyntä

(kotimaisiin investointeihin

ja nettolainanantoon)

Lainavarojen

määrä

Tasapainomäärä L*

Lähde: M &T, 661, kuvio 32.1

valuuttamarkkinat
Valuuttamarkkinat
 • Tarkastellaan seuraavaksi valuuttamarkkinoita, jossa euroja vaihdetaan ulkomaisiin valuuttoihin.
 • Valuuttamarkkinoiden tarkastelu perustuu identiteettiin NX = NCO
 • Vaihtotase ( ~ nettovienti) NXedustaavaluuttamarkkinoidenkysyntääjanettolainaanantoNCO valuuttamarkkinoidentarjontaa.
 • Vaihtotase on tavaroiden ja palveluiden tase, josta on vähennetty nettotuotannontekijäkorvaukset ja nettotulonsiirrot ulkomaille (esim. korkojen ja osinkojen maksut, kehitysapu)
 • Analyysissa oletetaan nettotuotannontekijäkorvaukset ja nettotulonsiirrot nollaksi, joten NX = vaihtotase..
valuuttamarkkinat1
Valuuttamarkkinat
 • Rahoitustase huomioi kaikki kotimaan ja ulkomaiden väliset pääomaliikkeet.
 • Mikäli NCO > 0 on olemassa nettolainananto ulkomaille.
 • Mikäli NCO < 0 on olemassa nettolainanotto ulkomailta.
 • Jos vaihtotase on ylijäämäinen (X - M =NX > 0)*, niin ulkomaan valuutan määrä kotimaassa kasvaa.
 • Saadulla valuutalla voidaan ostaa ulkomaisia varoja, jolloin pääomaa virtaa ulkomaille ja nettolainananto on positiivinen (NCO > 0)
valuuttamarkkinat tarjonta ja kysynt
Valuuttamarkkinat: tarjonta ja kysyntä
 • Tarkastellaan valuuttamarkkinoita, jossa euroja vaihdetaan ulkomaisiin valuuttoihin
 • NCO kuvaaeurojentarjontaavaluuttamarkkinoille
  • kun suomalainensijoitusrahastohaluaaostaayhdysvaltalaisiaosakkeita, niin se tarjoaaeurojaostaakseendollareita
 • NX kuvaaeurojenkysyntäävaluuttamarkkinoilla
  • kun yhdysvaltalainenyrityshaluaaostaasuomalaistapaperia, niin se kysyyeurojakaupanmaksamiseen.
valuuttamarkkinat tasapaino
Valuuttamarkkinat: tasapaino
 • Valuuttamarkkinat ovat tasapainossa kun valuuttatarjonta on yhtä suuri kuin kysyntä.
 • Hintaa, jolla tämä tasapaino toteutuu kutsutaan reaaliseksi valuuttakurssiksi.
 • Eurojen kysyntäkäyrä on laskeva funktio reaalisesta valuuttakurssista.
  • mitä vahvempi euro on eli mitä korkeampi sen kurssi, sitä kallimpia ovat euroalueen tavarat ja palvelut, jolloin nettovienti laskee ja eurojen kysyntä laskee.
 • Eurojen tarjontakäyrä on pystysuora, koska eurojen tarjonta ei riipu reaalisesta valuuttakurssista vaan reaalisesta korkokannasta.
 • Tasapaino on havainnollistettu seuraavassa kuviossa.
valuuttamarkkinat2
Valuuttamarkkinat

Reaalinen

valuutta-

kurssi

Eurojen tarjonta

(nettolainanannosta, NCO)

Tasapaino

-kurssi

Eurojen kysyntä

(nettoviennistä)

Vaihdettujen eurojen määrä

Tasapainomäärä

Lähde: M &T, 663, kuvio 32.2

valuuttamarkkinat yhteenveto t h n asti
Valuuttamarkkinat: yhteenveto tähän asti
 • Lainavarojen markkinat
   • S = tarjonta
   • I + NCO = kysyntä
 • Valuuttamarkkinat
  • NCO = tarjonta
  • NX = kysyntä
 • Lainavarojen markkinoiden ja valuuttamarkkinoiden yhteinen tekijä on NCO (Nettolainananto ulkomaille)
  • NCO kasvaa kuin reaalinen korkokanta laskee ja vähenee kun reaalinen korkokanta nousee, kuten näkyy seuraavassa kuviossa.
nettolainanannon ja korkokannan v linen yhteys
Nettolainanannon ja korkokannan välinen yhteys

Kun kotimainen reaalikorko kasvaa, kotimaiset sijoituskohteet tulevat kannattavammaksi verrattuna

ulkomaisiin sijoituskohteisiin ja nettolainananto ulkomaille (net capital outflow) vähenee.

Reaalinen

korkokanta

Nettolainananto

ulkomaille

Nettolainananto on

negatiivinen

0

Nettolainananto on

positiivinen

Lähde: M &T, 665, kuvio 32.3

valuuttamarkkinat ja lainavarojen markkinat
Valuuttamarkkinat ja lainavarojen markkinat
 • Molemmilla markkinoilla, valuuttamarkkinoilla ja lainavarojen markkinoilla hinnat (reaalinen valuuttakurssi ja reaalikorko) sopeutuvat samanaikaisesti niin, että

kysyntä = tarjonta

 • Sopeutumalla hinnat määräävät S, I, NX ja NCO
 • Molempien hintojen samanaikainen sopeutuminen ja S, I, NX ja NCO määräytyminen on havainnollistettu seuraavalla kuviolla.
avoimen talouden reaalitasapaino
Avoimen talouden reaalitasapaino

(a) Lainavarojenmarkkinat

(b) Nettolainanantoulkomaille

Reaalinen

korkokanta

2. r1 määrittää

nettolainannon,

NCO

Reaalinen

korkokanta

Tarjonta

r1

r1

Kysyntä

Nettolainananto NCO

Lainavarat

Nettolainananto

1. Lainavarojen markkinat

tasapainottuvat reaalisen korkokannan tasolla r1

Reaalinen

valuuttakurssi

3. NCO määrittää

valuutan tarjonnan,

koska ulkomaiset

varat on ostettava

ulkomaan valuutalla

Tarjonta

E

4. Reaalinen valuuttakurssi

asettuu tasolle E1, jolla

eurojen kysyntä = eurojen tarjonta.

Kysyntä

Eurojenmäärä

(c) Valuuttamarkkinat

Lähde: M &T, 666, kuvio 32.4, muokattu.

budjettialij m n vaikutukset
Budjettialijäämän vaikutukset
 • Tarkastellaan seuraavaksi, miten valtion budjettialijäämä vaikuttaa säästämiseen ja investointeihin avoimessa taloudessa
 • Maailmantalouden alijäämä
valtion budjettialij m n vaikutukset

B

r2

A

r

r

2. . . . which

increases

the real

interest

rate . . .

E1

Valtion budjettialijäämän vaikutukset

1. A budget deficit reduces

(a) The Market for Loanable Funds

(b) Net Capital Outflow

the supply of loanable funds . . .

Real

Real

Interest

S

Interest

S

Rate

Rate

r2

3. . . . which in

turn reduces

net capital

Demand

outflow.

NCO

Quantity of

Net Capital

Loanable Funds

Outflow

Real

S

S

Exchange

4. The decrease

Rate

in net capital

outflow reduces

the supply of pounds

to be exchanged

E2

into foreign

currency . . .

5. . . . which

causes the

real exchange

rate to

Demand

appreciate.

Quantity of

Pounds

Lähde: M&T, 668, kuvio 32.5.

(c) The Market for Foreign Currency Exchange

p omanpako ja valuuttakriisi
Pääomanpako ja valuuttakriisi
 • Pääomapaosta (Capital flight) puhutaan, kun tapahtuusuurijaäkillinenvähennystietynmaanvarojenkysynnässä.
 • Yleensäpääomapaontaustana on sijoittajienhuolisiitä, ettäheidänsijoituksensaeivät ole enääturvassa, joten he siirtävätomiasijoituksiamuualle.
 • Reaalinenkorkokantanouseepääomapaonseurauksenajakotimainenvaluuttakurssilaskee.
 • Mahdollisestitästäseuraavaluuttakriisi, pääomapaonvakavuudestariippuen.
 • Suomi kärsi pääomapaosta 1990-luvun alussa ja Islanti nykyisen finanssikriisin yhteydessä (2008-09).
 • Kreikka ja Irlanti viime aikoina
 • M&T:n kirjan kuvio havainnollistaa Meksikon valuuttakriisi v. 1994.
p omapaon vaikutukset effects of capital flight

1. An increase

in net capital

outflow. . .

r2

r2

D2

3. . . . which

increases

the interest

rate.

NCO2

2. . . . increases the demand

for loanable funds . . .

S2

4. At the same

time, the increase

in net capital

outflow

increases the

E

supply of pesos . . .

5. . . . which

E

causes the

peso to

depreciate.

Pääomapaon vaikutukset (Effects of Capital Flight)

(a) The Market for Loanable Funds in Mexico

(b) Mexican Net Capital Outflow

Real

Real

Supply

Interest

Interest

Rate

Rate

r1

r1

D1

NCO1

Quantity of

Net Capital

Loanable Funds

Outflow

Real

S

Exchange

Rate

Demand

Quantity of

Pesos

(c) The Market for Foreign-Currency Exchange

Lähde: M &T, 674, kuvio 32.7

lis aiheesta
Lisää aiheesta:

KUTSU YLEISÖTILAISUUTEENTule kysymään:EURO, IRLANTI JA EUROALUEEN VAKAUSPerjantaina 26.11.2010 klo 13.30-14.30 Pikkuparlamentin KansalaisinfossaMiten Irlannin pankkikriisi vaikuttaa euroalueeseen ja Suomeen? Aiheesta alustaa ja yleisön kysymyksiin vastaa neuvotteleva virkamies, huippuvirkamies, Martti Salmi valtiovarainministeriöstä. Tilaisuudenjärjestää Uudenmaan Eurooppatiedotus. Vapaa pääsy, tervetuloa!

gatt wto
GATT/WTO
 • http://www.youtube.com/watch?v=27J3CByXKow&feature=BF&list=PLF2A3693D8481F442&index=38
 • http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2010/11/10/voiko-edes-g20-estaa-kauppasotaa/201015583/12