slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rita Ilgūnienė Rita_ilguniene@yahoo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Rita Ilgūnienė Rita_ilguniene@yahoo - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Specialybės teorinis kursas Vilniaus pedagoginis universitetas Socialinės komunikacijos institutas 200 9 Reikalavimai ra što darbams. Rita Ilgūnienė Rita_ilguniene@yahoo.com. R AŠTO DARBAS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rita Ilgūnienė Rita_ilguniene@yahoo' - elysia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Specialybės teorinis kursasVilniaus pedagoginis universitetasSocialinės komunikacijos institutas2009Reikalavimai rašto darbams

Rita Ilgūnienė

Rita_ilguniene@yahoo.com

slide2
RAŠTO DARBAS

mokslinėje literatūroje egzistuojančių koncepcijų ar požiūrių tam tikra problema (tema) panaudojimas, siekiant įrodyti ir pagrįsti pasirinktą poziciją.

tikslas
Tikslas
 • ugdyti sugebėjimą tinkamai dirbti su moksline literatūra ir atlikti teorinį tyrimą,
 • ugdyti loginį mąstymą.
 • įvaldyti mokslinį stilių,
 • išmokti apipavidalinti mokslinį tekstą,
 • gebėti teisingai cituoti, sudaryti bibliografines nuorodas ir jų sąrašą.
strukt ra
struktūra:
 • titulinis lapas;
 • įvadas (teiginiai);
 • pagrindinė tiriamoji dalis (pagrindimai, įrodymai, kontrargumentai);
 • apibendrinimas (išvados);
 • literatūros sąrašas.
slide5
Įvade
 • pagrindžiamas temos aktualumas,
 • suformuluojamas darbo tikslas,
 • pateikiamas pagrindiniai teiginiai.
vadas darbo vizitin kortel
Įvadas - darbo "vizitinė" kortelė
 • supažindinama su pasirinkta tema;
 • kalbama apie temos aktualumą;
 • apibrėžiamas darbo tikslas ir uždaviniai;
 • aprašoma, kokie svarbiausi darbai skirti šiai temai,
 • pasakoma, kokiu aspektu ir kiek išsamiai iki šiol ši tema buvo aptarta mokslinėje literatūroje
pagrindin je tiriamojoje dalyje
Pagrindinėje tiriamojoje dalyje
 • aptariamos mokslinėje literatūroje egzistuojančios koncepcijos/požiūriai, įrodantys, pagrindžiantys arba paneigiantys pasirinktų teiginių idėją,
 • pateikiamos nuorodos į nagrinėjamus šaltinius.
kiekvienas teiginys
Kiekvienas teiginys
 • pagrindžiamas savais žodžiais
 • įrodomas, remiantis mokslininkų teigimu
 • pateikiamas teiginio kontrargumentas
 • apibendrinamas
pagrindin je dalyje
Pagrindinėje dalyje
 • turi būti argumentuota faktų klasifikacija,
 • pateikti preciziški statistiniai duomenys,
 • įvairi studento surinkta medžiaga
pagrindin je dalyje1
Pagrindinėje dalyje
 • svarbiausius teiginius lydi argumentai, faktai, pasakojimas, lyginimas, pavyzdžiai, citatos;
 • mintys išsakomos mokslinės kalbos stiliumi;
 • savo mintys aiškiai atskiriamos nuo cituojamų autorių
 • galimos gausesnės nuorodos į kitų autorių darbus, labiausiai susijusius su tiriama problema.
apibendrinime
Apibendrinime
 • suformuluojamos bendros išvados - atsakymai į darbo pradžioje iškeltus uždavinius;
 • pateikiamos rekomendacijos.
 • išvados turi atitikti darbo pavadinimą, tikslą, uždavinius bei gautus rezultatus.
literat ros s ra as
Literatūros sąrašas
 • Kiekvienas tekste nurodomas šaltinis turi būti pateikiamas literatūros sąraše.
 • Negalima nurodyti darbų, nepaminėtų tekste.
 • Literatūros sąrašas sudaromas autorių pavardžių abėcėlės tvarka.
literat ros s ra as1
Literatūros sąrašas
 • pirma nurodyti lietuvių kalba naudotą literatūrą, toliau - anglų, vokiečių, prancūzų bei kitomis;
 • rusų kalba parašyta literatūra abėcėlės tvarka dedama po lotyniškosios
 • Internetines nuorodos gale
vertinimo kriterijai
vertinimo kriterijai
 • gebėjimas dirbti su moksline literatūra;
 •  mąstymo logiškumas;
 • gebėjimas adekvačiai suprasti autorių poziciją ir teisingai ją panaudoti pagrindžiant teiginį, tinkamai cituoti;
 • rašto kalbos kultūros lygis;
 • mokėjimas apiforminti tekstą, sudaryti literatūros sąrašą.
vertinimo kriterijai1
Vertinimo kriterijai
 • Orientacinė apimtis atspausdintas 8-12 puslapių apimties darbas atitinkantys mokslinės argumentuotos rašto darbo struktūrinius reikalavimus. Jame panaudoti ne mažiau kaip 6 skirtingi literatūros šaltiniai. Rašto kalba korektiška, tekstas apiformintas teisingai.
bendrieji teksto reikalavimai
Bendrieji teksto reikalavimai
 • Spausdinama 12 punktų Times New Roman šriftu.
 • Didžiosios darbo dalys rašomos didžiosiomis raidėmis, 14 punktų šriftu.
 • Darbas spausdinamas 1,5 intervalo eilėtarpiu.
bendrieji teksto reikalavimai1
Bendrieji teksto reikalavimai
 • Darbai spausdinami kompiuteriu vienoje A4 formato balto lapo pusėje.
 • Paraštės - viršuje ir apačioje turi būti po 2 cm, iš kairės – apie 3,5 cm, o iš dešinės –2 cm.
 • puslapiai žymimi arabiškais skaitmenimis, apatiniame dešiniajame lapo kampe;