Planowanie miejsc powstawania koszt w produkcyjnych
Download
1 / 7

- PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Planowanie miejsc powstawania kosztów produkcyjnych. SAP Best Practices. Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu. Cel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - elysia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Cel i korzy ci oraz kluczowe kroki procesu
Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu

 • Cel

  • Podczas rocznego procesu budżetowania kierownicy miejsc powstawania kosztów produkcyjnych planują koszty różnych rodzajów w odniesieniu do odpowiadających im miejsc powstawania kosztów. Ponadto ustalane są ilości rodzajów działań potrzebnych do produkcji oraz ich ceny.

 • Korzyści

  • Możliwość porównania kosztów planowanych i rzeczywistych oraz monitorowania kosztów w miejscach powstawania kosztów. Przypisywanie kosztów produkcji oraz kosztów pośrednich do produktów (za pośrednictwem rodzajów działań)

 • Kluczowe kroki procesu

  • Zapisanie budżetu miejsca powstawania kosztów do arkuszy kalkulacyjnych, wprowadzenie zmian przez kierowników miejsca powstawania kosztów, przesłanie zmienionych danych

  • Przeniesienie planowych zapotrzebowań na działania z produkcji (planowania sprzedaży i produkcji)

  • Ręczne uzupełnienie planowanych danych

  • Obliczenie planowanych stawek (dane wejściowe dla kalkulacji kosztu standardowego rocznego planowania operacyjnego)


 • Wymagane aplikacje sap oraz role
  Wymagane aplikacje SAP oraz role

  • Wymaganeaplikacje SAP

   • EHP5 for SAP ERP 6.0

 • Role

  • Kontroler kosztów

  • Kierownik miejsca powstawania kosztów


 • Szczeg owy opis procesu
  Szczegółowy opis procesu

  • Planowanie miejsc powstawania kosztów produkcyjnych

   • Następujące etapy opisano w scenariuszu 175 — Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych: kopiowanie rzeczywistych wydatków z poprzedniego roku lub danych budżetowych dotyczących MPK do wersji budżetu rocznego planowania operacyjnego (AOP) w rachunku miejsc powstawania kosztów, księgowanie amortyzacji planowanej, zapis danych do arkuszy kalkulacyjnych, wprowadzenie zmian przez kierowników miejsc powstawania kosztów i ponowne wczytanie do systemu SAP.

   • Zapotrzebowania na zasoby w formie ilości działań planowych są przenoszone z planowania sprzedaży i produkcji do miejsc powstawania kosztów jako zużycie działania planowego. Następuje uzgodnienie planu pomiędzy zapotrzebowaniami na działania związane z planowaniem sprzedaży i produkcji a zapotrzebowaniami zaplanowanymi ręcznie w miejscach powstawania kosztów operacyjnych. Po zamknięciu ilości działań i kwot budżetu w systemie są obliczane planowane stawki.

   • Planowane stawki są wykorzystywane w kalkulacji kosztu standardowego.


  Diagram przebiegu procesu

  Nie

  Nie

  Nie

  Nie

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  Diagram przebiegu procesu

  Planowanie miejsc powstawania kosztów produkcyjnych

  Zdarzenie

  Roczne „ogólne” planowanie operacyjne

  Roczne „ilościowe” planowanie operacyjne

  Kontroler kosztów

  AOP — Kalkulacja kosztu standardowego (178)

  Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych (175)

  SOP z użyciem planowania długoterminowego/ zdolności produkcyjnych (173)

  Planowane ilości w MPK

  Użyć działania zadyspono-wanego do obliczenia stawek?

  Planowanie pracy oraz czynności wiążących się z kosztami pośrednimi dla MPK produkcyjnych na podstawie działania

  Czy stawki są poprawne?

  Przeniesienie planowych zapotrzebowań na działania do produkcji

  Planowane ceny w MPK

  Planowanie pracy i wydatków wiążących się z kosztami pośrednimi dla MPK produkcyjnych

  Czy dane są poprawne?

  Obliczenie stawek dla pracy i kosztów pośrednich oraz potwierdzenie

  Planowanie budżetu

  Zatwierdzenie harmonogramu pracy i czynności wiążących się z kosztami pośrednimi dla MPK produkcyjnych

  Planowane wartości w MPK

  Planowane działania w MPK

  Zapis budżetu MPK i wysłanie wiadomości e-mail do kierownika MPK

  Rozłożenie budżetu MPK ogólnych do MPK produkcyjnych

  Wczytanie budżetu MPK operacyjnych i zaplanowanie wskaźników

  Planowane wartości w MPK

  Zmiana / sprawdzenie cykli dla rozłożenia MPK

  Kierownik MPK

  Czy dane są poprawne?

  Aktualizacja budżetu MPK i wysłanie wiadomości e-mail do kontrolera kosztów

  Potwierdzenie budżetu MPK operacyjnych

  AOP = Roczne planowanie operacyjneSOP = Planowanie sprzedaży i produkcji


  Legenda

  Połączenie z diagramem

  Legenda

  <Funkcja>

  Wydruk/ Dokument

  External to SAP

  Zewnętrzne dla systemu SAP

  Dane rzeczywiste dotyczące finansów

  Business Activity / Event

  Kontakt/ Zdarzenie biznesowe

  Planowanie budżetu

  Proces jednostkowy

  Unit Process

  Proces wykonywany ręcznie

  Referencja procesu

  Process Reference

  Obecna wersja/Dane

  Referencja procesu podrzędnego

  Sub-Process Reference

  Decyzja dotycząca procesu

  Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

  Process Decision