slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
3. ระบบคอมพิวเตอร์

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

3. ระบบคอมพิวเตอร์ - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

3. ระบบคอมพิวเตอร์. 3 . 1 ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ 3.2 ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ 3 . 3 การแทนรหัสข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 3 . 4 ผู้ใช้ทางคอมพิวเตอร์. 3 .1 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์. 1. ตัวประมวลผล (Processor) 2. หน่วยความจำ (Memory)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '3. ระบบคอมพิวเตอร์' - elysia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

3. ระบบคอมพิวเตอร์

3.1 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

3.2 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

3.3 การแทนรหัสข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

3.4 ผู้ใช้ทางคอมพิวเตอร์

slide2
3.1 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

1. ตัวประมวลผล (Processor)

2. หน่วยความจำ (Memory)

3. อุปกรณ์นำเข้าและส่งออกข้อมูล (Input and Output devices)

4. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage devices)

1 processor
1. ตัวประมวลผล (Processor)
 • หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) มีหน้าที่เหมือนกับเป็นสมองของคอมพิวเตอร์
 • ในหน่วยประมวลผลกลางจะบรรจุชิปขนาดเล็กๆ ไว้เรียกว่า ไมโพรเซสเซอร์ (Microprocessor)
 • ในตัวประมวลผลจะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์มากมายเสียบเข้ากับแผงวงจร (Circuit board) หรือแผงวงจรหลัก (Mainboard)
 • หน่วยประมวลผลกลางประกอบด้วยส่วนย่อยที่สำคัญ 3 ส่วนคือ หน่วยควบคุม (Control Unit) หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit) และเรจิสเตอร์ (Register)
slide4

การทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยส่วนย่อยที่สำคัญ 3 ส่วนคือ หน่วยควบคุม (Control Unit) หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit) และเรจิสเตอร์ (Register)

หน่วยควบคุมควบคุมให้นำข้อมูล

และคำสั่งมาประมวลผล

- มี(Instruction set)

มี เรจิสเตอร์ ที่ประกอบอยู่ภายในตัวซีพียู

ทำหน้าที่สำหรับพักหรือเก็บข้อมูลปัจจุบัน

ที่กำลังอยู่ระหว่าการประมวลผล

การคำนวณทางคณิตศาสตร์

ประกอบด้วย การบวก

การคูณ การลบ การหาร

และ การยกกำลัง

 • ปัจจุบันซีพียูที่ได้รับความนิยมมากคือ Intel และ AMD โดยซีพียูของ Intel

http://www.buycoms.com/buyers-guide/mainboard/index.asp

รีจิสเตอร์หน่วยความจำความเร็วสูง

ภายในตัวซีพียู

slide5
วงรอบการทำงานของซีพียูวงรอบการทำงานของซีพียู
3 1 2
3.1.2 หน่วยความจำ

หน่วยความจำแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

 • รอม(ROM : Read Only Memory) หน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน

ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง เช่น PROM, EPROM, EEPROM เป็นต้น

 • แรม(RAM : Random Access Memory) แรมเป็นหน่วยความจำแบบที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีอยู่ได้ การใช้งานแรมจำเป็นต้องมีกระแสไฟหล่อเลี้ยงตลอดเวลาของการใช้งาน เช่น SDRAM, DDRSDRAM, RDRAM
  • ใช้บันทึกข้อมูล และคำสั่งขณะเราทำงาน สามารถอ่านและ
  • เขียนข้อมูลได้ แต่ข้อมูลเหล่านี้จะหายไป เมื่อมีการรับข้อมูลใหม่
  • หรือปิดเครื่อง ถ้ามีRAM มากก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็ว
secondary storage
หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)

ประเภทใช้แถบแม่เหล็ก (Megnetic)

ประเภทที่ใช้แสง

(Optical)

จะใช้สารแม่เหล็กเคลือบบนวัสดุ เช่น

พลาสติกหรือโลหะทำให้มีคุณสมบัติในการบันทึกข้อมูลได้

จะใช้แสงฉายลงไปบนวัสดุ ทำให้มีคุณสมบัติในการบันทึกข้อมูลได้ นิยมเก็บข้อมูลในปริมาณมากๆ เพื่อใช้ในการแจกจ่ายหรือขาย เช่น ซีดี

แผ่นหนัง หรือใช้ในการสำรองข้อมูล

เช่น ฮาร์ดดิสก์FlashDrive

3 1 3
3.1.3 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลและแสดงผลข้อมูล
 • อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลหรือคำสั่งจากผู้ใช้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ (keyboard) ซึ่งสามารถรับตัวอักษร ตัวเลข และคำสั่งจากผู้ใช้ เมาส์ (mouse) ซึ่งสามารถรับคำสั่งผ่านการระบุตำแหน่งบนพื้นเรียบและการกดปุ่มเมาส์ ไมโครโฟน (microphone) รับสัญญาณจากเสียงพูด รวมถึง อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอื่นๆ เช่น แทร็กบอล(trackball) จอยสติก (joystick) เครื่องสแกน (scanner) และกล้องถ่ายรูปดิจิทัล(digital camera) เป็นต้น
slide10
3.2 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ : ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

1. ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) คือ โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เช่น การบูตเครื่อง การสำเนาข้อมูล และการจัดการระบบของดิสก์ การทำงานหรือการประมวลผลของซอฟต์แวร์เหล่านี้ขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

 • เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับเครื่อง
 • แปลคำสั่งของผู้ใช้ และรับไปปฏิบัติ
 • ควบคุมดูแลแฟ้มข้อมูล, หน่วยความจำ, ฮาร์ดแวร์

ถูกออกแบบให้สามารถยืดหยุ่นต่อการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระบบที่สำคัญ คือ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System) และซอฟต์แวร์ตัวแปลภาษา (Compiler)

ตัวแปลภาษาแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ คอมไพเลอร์ (Compiler) และอินเตอร์พีทเตอร์(Interpreter) คอมไพเลอร์จะแปลคำสั่งในโปรแกรมทั้งหมดก่อน แล้วทำการเชื่อมโยง (Link) เพื่อให้ได้คำสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ ส่วนอินเตอร์พีทเตอร์จะแปลทีละประโยคคำสั่ง แล้วทำงานตามประโยคคำสั่งนั้น

slide11

ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

ระบบปฏิบัติการของบริษัท Microsoft

ระบบปฏิบัติการ Linux

ใช้ command line

ใช้ GUI

slide12
ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 • ซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกจัดทำขึ้น เพื่อใช้งานเฉพาะด้านหรือเฉพาะองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซอฟต์แวร์ประเภทนี้มักสร้างขึ้น โดยบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่มีความชำนาญด้านนั้นๆ โดยเฉพาะ หรือออกแบบและสร้างโดยบุคลากร ในฝ่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรก็ได้ ต้องมีทีมงานในการดำเนินการวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานอย่างรอบคอม เมื่อออกแบบระบบงานใหม่ได้แล้ว จึงลงมือสร้างโปรแกรมจนเสร็จ แล้วทำการทดสอบโปรแกรม ให้สามารถทำงานได้ถูกต้องแน่นอน จนสามารถทำงานได้จริง ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประเภทนี้ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ด้านงานบุคลากร ซอฟต์แวร์ระบบงานบัญชี ซอฟต์แวร์ระบบสินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์ของธุรกิจธนาคาร ซอฟต์แวร์ของธุรกิจประกันภัย และซอฟต์แวร์บริหารการศึกษา เป็นต้น
slide13
ซอฟต์แวร์

ระบบปฏิบัติการของบริษัท Microsoft

Windows Vista

Windows 7

กราฟิกสวย

ดีกว่า vista เทียบเคียง apple

slide14
ซอฟต์แวร์

ระบบปฏิบัติการ Linux

ใช้ command line

ใช้ GUI

งานคำนวณด้านวิทยาศาสตร์ ใช้ในดารเรียนการสอนเพื่อพัฒนาโปรแกรม

slide15
ซอฟต์แวร์

ระบบปฏิบัติการของบริษัท Apple

Mac OS X

slide16
ซอฟต์แวร์

ระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก

Symbian OS

Window Mobile

Android

IOS

Linux

HTC HD2

nokia/sony E

slide17

ประเภทการจัดการแฟ้มข้อมูลประเภทการจัดการแฟ้มข้อมูล

โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs)

โปรแกรม

อรรถประโยชน์

ซอฟต์แวร์

โปรแกรมจัดการดิสก์

 • - การคัดลอก เปลี่ยนชื่อ
 • แบ่งพาติชัน การ format
 • - Disk Cleanup
 • Disk Defragmenter

ประเภทลบทิ้งโปรแกรม

โปรแกรมบีบอัดแฟ้ม

 • - Add/Remove โปรแกรม

โปรแกรมรักษาหน้าจอ

โปรแกรมป้องกันไวรัส

slide18

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (APPLICATION SOFTWARE)

2

ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word processor software)

 • ใช้ในการพิมพ์เอกสาร เช่น จดบันทึก จดหมาย คู่มือ รายงาน แผ่นพับ
 • เช่น Microsoft Word, Corel WordPerfect, Lotus Word Pro และ OpenOffice.org Writer
slide19
ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ (Spreadsheet software)

 • ซอฟต์แวร์ตารางที่ช่วยในการคิดคำนวณ วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างแผนภูมิ เช่น Microsoft Excel, Lotus 1-2-3 และ OpenOffice.org CalC
slide20
ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์นำเสนอ(Presentation software)

 • ซอฟต์แวร์ใช้ในการนำเสนอ เพื่อให้งานมีความน่าสนใจและมีความเป็นมืออาชีพ เช่น Microsoft PowerPoint, Corel Presentation, Lotus Freelance Graphics และ OpenOffice.org Impress
slide21
ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล(Database management software)

 • ซอฟต์แวร์ใช้ในการเก็บข้อมูล จัดการข้อมูล ทำฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access, Corel Paradox, Lotus Approach และ OpenOffice.org Base
slide22
ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล (Data communication software)

 • ซอฟต์แวร์สื่อสารใช้เชื่อมโยงต่อเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถใช้บริการอื่นๆ ได้ เช่น ส่ง e-mail ใช้โอนแฟ้มข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล อ่านข่าวสาร
slide23

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานโดยเฉพาะ

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ออกแบบสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing)

 • เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการจัดหน้าเอกสารและการพิมพ์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อความ กราฟิก รูปภาพ เช่น Adobe InDesign , PageStream, RagTime, Microsoft Publisher, Apple Page และCorelDraw
slide24
ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการภาพกราฟิก (Graphic editing)

 • เป็นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการภาพกราฟิก ซึ่งเป็นการนำภาพมาตกแต่งโดยใช้คอมพิวเตอร์ ที่ใช้สำหรับการจัดหน้าเอกสารและการพิมพ์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อความ กราฟิก รูปภาพ เช่น Adobe Photoshop, GIMP
slide25
ซอฟต์แวร์

CAI (Computer-Assisted Instruction)

 • เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เกี่ยวกับการศึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
 • และการรับรู้ของผู้เรียน โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวนำเสนอเนื้อหา และกิจกรรม ของการเรียน เช่น โปรแกรม Authorware, Toolbook, Caiez Tools, Photoshop, Movie Maker และ Sound Editor
slide26
ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ(Computer-Aided Design: CAD)

 • เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เกี่ยวกับงานวิศวกรรม ออกแบบ และสถาปัตยกรรม ซึ่งนำมาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ ได้แก่ AutoCAD, SolidWorks, Pro/ENGINEER, CATIA
slide27
ซอฟต์แวร์

Web Page Authoring

 • เป็นเว็บที่ช่วยในการสร้างหน้าเว็บ (Web Page) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบหน้าเว็บเพจ ได้แก่ Adobe Dreamweaver, Arachnophilia, Microsoft FrontPage, SME Web, Cool Page,HomeSite, NetObject Fusion, Coffee Cup, Compozer
slide28
3.4 ผู้ใช้ทางคอมพิวเตอร์
 • หมายถึง บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อาจเป็นบุคคลที่ทำงานอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์