Moduuli 4
Download
1 / 20

MODUULI 4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

MODUULI 4. http://drpinna.com/wp-content/uploads/2010/09/Hands-elderly-couple-relationships-580x386.jpg. Vanhusten ja vammaisten ihmisten omais - ja läheishoivan edistäminen : Katsaus eurooppalisiin käytäntöihin. Moduulin päätavoitteet : - L uoda katsaus niistä ongelmista, joihin ihmiset

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MODUULI 4' - elyse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Moduuli 4
MODUULI 4

http://drpinna.com/wp-content/uploads/2010/09/Hands-elderly-couple-relationships-580x386.jpg

Vanhustenjavammaistenihmistenomais- jaläheishoivanedistäminen: Katsauseurooppalisiinkäytäntöihin

Moduulinpäätavoitteet:

- Luoda katsaus niistä ongelmista, joihin ihmiset

törmäävät sovittaessaan yhteen

(ansio)työn ja hoivavastuiden aikatauluja;

- Lisätätietoapaikallisista, kansallisistaja

eurooppalaisistakäytännöistä,

jotkatukevattyössäkäyviäihmisiä, jotkapitävät

huoltaomantyönsäohellavammaisten tai/ja

ikääntyvienläheistensäjaomaistensahyvin-

voinnistajaterveydestä;

- Oppiamuiden EU-maiden kokemuksistajahyvistäkäytännöistä.

FACILITATING FAMILY LEARNING ON WORK & LIFE BALANCE

Project No: 502889-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP


Omais ja l heishoivan edist misen t rkeys eu maissa
Omais- ja läheishoivan edistämisen tärkeys EU maissa

MODUULI 4

 • Euroopanväestö on nopeastiikääntymässä;

 • eurooppalaisetelävätyhäpidempään.

 • Tasapainosukupolvienvälillä on muuttumassa.

  • keski-ikäistenjavanhustenmäärälisääntyy

  • nuortenmäärävähentyy

  • kestävyysvaje.

 • Ikääntyvienjavanhojenihmistenmääränkasvujohtaaerityyppisenhoidon, kutenlaitoshoito, kotonatapahtuvahoitojaomaishoito, tarpeeseen

  • OECD (2011): Hoivakulutmoninkertaistuvatjaerilaistuvat(www.oecd.org/health/longtermcare/helpwanted).

http://www.welt.de/multimedia/archive/01279/Pflege_DW_Wirtscha_1279872p.jpg

FACILITATING FAMILY LEARNING ON WORK & LIFE BALANCE

Project No: 502889-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP


Eu 27 v est n osuus jotka ovat 65 vuotta ja yli koko v est st 2000 2007
EU-27 väestön osuus, jotka ovat 65 vuotta ja yli koko väestöstä 2000-2007.

MODUULI 4

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-908/EN/KS-78-09-908-EN.PDF, page 74

FACILITATING FAMILY LEARNING ON WORK & LIFE BALANCE

Project No: 502889-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP


Ongelmat jotka liittyv t ansio ty n ja omais ja l heishoivan yhteensovittamiseen
Ongelmat väestöstä 2000-2007. , jotkaliittyvät (ansio)työnjaomais- jaläheishoivanyhteensovittamiseen

MODUULI 4

 • - Omaishoitajallavoi olla vaikeuksiayhdistää

 • työnjahoivanvelvollisuuksia

 • esim. kun pitäälähteä

 • keskentyöpäivän, jolloinei

 • saatarpeeksitukea tai ymmärrystä

 • työnantajaltaja/tai työyhteisöltä.

 • - Tämäsaattaajohtaaerilaisiinristiriitoihin.

 • Paluutyöhöneikatkoksenjälkeenainaonnistu.

 • On tärkeääjärjestääpoissaolonkäytännötjasopianiistäyhdessä.

 • - SuomessaLakityösopimuslainmuutoksesta 197/2011.

http://www.lebenshilfe.de/wGesundheitstagung/img/emotion/alter_herr_betreuerin_klein.jpg

FACILITATING FAMILY LEARNING ON WORK & LIFE BALANCE

Project No: 502889-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP


Moduuli 4

MODUULI 4 väestöstä 2000-2007.

Yritystenjatyöantajientarjoamaapujatuki

 • -Sallitaanhätätapauksistajohtuvia

 • poissaoloja (muutamastapäivästä

 • viikkoon) myöslyhyellävaroitusajalla.

 • Järjestetäänhoivaajillevapaajaksoja.

 • Pidetäänpoissaolonaikanayhteyttä.

 • Sovitaantyöhönpaluunkäytännösitä.

 • Sallitaanetätyöskentelynmahdollisuustilanteenmukaan.

 • Järjestetäänjoustaviatyöaikoja, osa-aikatyötäja/tai

 • kevennettyätyötä.

  • SuomessahyväkäytäntöSaarioistentehtaalla: Seniorityöntekijäohjelmayli 55 vuotiailletyöntekijöille. Lisätietoa: www.telma-lehti.fi

http://www.netzeitung.de/articleimages//12/12090164312490338340.jpg

FACILITATING FAMILY LEARNING ON WORK & LIFE BALANCE

Project No: 502889-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP


Moduuli 4

MODUULI 4 väestöstä 2000-2007.

Muutukijaapuesimerkiksi:

 • - Yrityksensisäinenverkosto, jokatukee

 • omaisiaanhoivaaviatyöntekijöitä

 • esim. Intranet

 • - Tiedonjakaminen, muu info

 • - Tukiryhmä,

 • jonkayritys/työpaikkaylläpitääja

 • rahoittaa

 • - Työntekijätvoivatosallistua

 • valmennuskursseille, jotkakeskittyvät

 • omais- jaläheishoivaajientukemiseen.

http://www.st-vincenz.de/einrichtungen/pics/pflegeschule.jpg

FACILITATING FAMILY LEARNING ON WORK & LIFE BALANCE

Project No: 502889-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP


Moduuli 4

MODUULI 4 väestöstä 2000-2007.

Englanninkielisiäjulkaisuja – lisätietoa

 • European Association Working forCarers:http://www.eurocarers.org/eu-submissions.php

 • Company initiatives for workers with care responsibilities for disabled children or adults http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/62/en/1/EF1062EN.pdf

 • The 2009 Aging Reporthttp://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13782_en.pdf

 • Perceptions of living conditions in an enlarged Europehttp://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2003/113/en/1/ef03113en.pdf

 • Reconciliation between work, private and family life in the European Unionhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-908/EN/KS-78-09-908-EN.PDF

 • Eurofamcare - Pan-European Background Reporthttp://www.uke.de/extern/eurofamcare/documents/nabares/peubare_a5.pdf

http://www.stolzverlag.de/media/orig/bilder_kategorien/buch-lesen.jpg

FACILITATING FAMILY LEARNING ON WORK & LIFE BALANCE

Project No: 502889-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP


Kiinnostavia linkkej saksa
Kiinnostavia väestöstä 2000-2007. linkkejä (Saksa)

MODUULI 4

 • Työnjaperheenyhteensovittaminen:

 • Vereinbarkeit von Pflege und Beruf:http://www.pflegeundberuf.de/

 • Handlungsleidfaden für pflegende Angehörige:http://www.pflegeundberuf.de/data/broschre_angehrige.pdf

 • OikeudellisetsäännöksetSaksassa:

 • Pflegezeitgesetz:http://bundesrecht.juris.de/pflegezg/

 • Pflegereform 2008 im Überblick:http://www.geborgen-im-alter.de/pflegereform-2008.html

FACILITATING FAMILY LEARNING ON WORK & LIFE BALANCE

Project No: 502889-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP


Kiinnostavia linkkej yhteisty kumppaneilta joista voi saada ideoita omaan toimintaan
Kiinnostavia väestöstä 2000-2007. linkkejäyhteistyökumppaneilta, joistavoisaadaideoitaomaantoimintaan

MODUULI 4

 • Työnjaperhevelvollisuuksienyhteensovittaminen:

 • Iso-Britannia

 • Carers UK the Voice ofCarershttp://www.carersuk.org

 • Adult Center forEnrichmenthttp://www.acecare.org/

 • Latvia

 • Bērnupaliatīvāsaprūpesbiedrībawww.palliative.lv

FACILITATING FAMILY LEARNING ON WORK & LIFE BALANCE

Project No: 502889-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP


J rjestelmi ja k yt nt j suomessa
Järjestelmiä ja käytäntöjä väestöstä 2000-2007. Suomessa

 • Omaishoitajat ja Läheiset Liitto

  • www.omaishoitajat.com

 • Laki Työsopimuslain muutoksesta 197/2011

  • Law on EmploymentContract Act on FamilyLeave: Absence to care for a familymemberorotherclose person (www.finlex.fi)

 • Vuorotteluvapaalaki 1305/2002

  • Act on AlternationLeave(www.finlex.fi)

 • Työ, perhe ja tasa-arvo –julkaisu

  • arvioidaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevaa politiikkaa viimeisen vuosikymmenen ajalta (www.stm.fi/julkaisut)

FACILITATING FAMILY LEARNING ON WORK & LIFE BALANCE

Project No: 502889-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP


Moduuli 4

MODUULI 4: väestöstä 2000-2007. KäytännönHarjoitus

Esittely: Lait ja käytännöt omassa maassasi

Tavoite: tutustua oman maan lakeihin ja tilanteeseen koskien (ansio)työn ja omaishoivan yhteensovittamista.

Tehtävä: pohtia alla olevia kysymyksiä

Kesto: 30 min

 • Kysymykset:

 • Mikä on tämän hetkinen tilanne omassa maassasi (ansio)työn ja omais- ja läheishoivan yhteensovittamisen kannalta (tarve, esimerkkejä hyvistä käytännöistä)?

 • Mitä toimenpiteitä / lakeja on olemassa?

 • Onko omassa yrityksessäsi/työpaikallasi toimenpiteitä ja käytäntöjä, joilla tuetaan omaishoitajia?

 • Mikä on arviosi julkisten ja muiden hoivapalvelujen laatutasosta ja kyvystä vastata kasvaviin tarpeisiin?

FACILITATING FAMILY LEARNING ON WORK & LIFE BALANCE

Project No: 502889-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP


Moduuli 4

Syvenny väestöstä 2000-2007. seuraaviinhaastatteluihinkirjasestaTyönjaperhe-elämänyhteensovittamisenhelpottaminen (www.family-learning.eu)

MODUULI 4: Käytännönharjoitus

“Ymmärtävä asenne vammaisuutta kohtaan”(Haastattelu No. 9)

“Organisaation arvot ja hyvä ilmapiiri auttavat vammaista naista selviytymään työstään” (Video No. 6)

“Joustava työaika ja vammaisen tyttären hoito” (Haastattelu No. 24)

“Joustavat työjärjestelyt oman äidin hoitamiseksi” (Haastattelu No.23)

Nämä case-tapaukset tuovat esiin työpaikoilla tehtyjä järjestelyitä, joiden avulla työnantajat yhdessä työntekijöiden kanssa ovat luoneet hyviä käytäntöjä niiden työntekijöiden osalta, joilla on hoivavelvollisuuksia vammaisia ja/tai ikääntyviä perheenjäseniään kohtaan.


Moduuli 4

MUISTA …. väestöstä 2000-2007.

Kun analysoitesiteltyjähaastattelujajatapauksia, pohdiniitäomantyöpaikkasijaelämäntilanteesikannalta:

Millainen on omaperhetilanteesi?

Millainentilanne on työpaikallasi?

Millainentyösopimussinulla on näidentilanteidenkannalta?

FACILITATING FAMILY LEARNING ON WORK & LIFE BALANCE

Project No: 502889-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP


Moduuli 4

MODUULI 4: väestöstä 2000-2007. Käytännönharjoitus

Case: “Organisaation arvot ja hyvä ilmapiiri auttavat vammaista naista selviytymään työstään”

Tavoite: oppia työn ja hoivan yhteensovittamisen yrityskäytännöistä

Tehtävä: katsoa videoleike ja pohtia alla olevia kysymyksiä.

Kesto: 30 min

 • Kysymyksiäpohdittavaksi:

 • Onkomielestäsityönantajallehyötyäperheystävällistenkäytäntöjenkehittämisestä? Mitähyötyä on siitä, ettäniistämuodostuuvakiintunuttoimintamalli?

 • Suhtaudutaankoomallatyöpaikallasimyönteisestiperheystävällisiintoimintatapoihinjaniidenedelleenkehittämiseen?

FACILITATING FAMILY LEARNING ON WORK & LIFE BALANCE

Project No: 502889-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP


Moduuli 4

MODUULI 4: väestöstä 2000-2007. Käytännönharjoitus

Case: “Ymmärtävä asenne vammaisuutta kohtaan”

Tavoite: oppia työn ja hoivan yhteensovittamisen yrityskäytännöistä

Tehtävä: lukea haastattelu No. 9 ja pohtia alla olevia kysymyksiä.

Kesto: 30 min

 • Kysymyksiä pohdittavaksi:

 • Miten omalla työpaikallasi suhtaudutaan työntekijöihin, joilla on hoivavelvollisuuksia vammaisia perheenjäseniä ja/tai ikääntyviä vanhempiaan kohtaan?

 • Onko mahdollista tehdä samanlaisia järjestelyitä omalla työpaikallasi kuin mitä on kerrottu tässä tapauksessa?

 • Millaiset työjärjestelyt auttaisivat sinua sovittamaan yhteen työn ja perheen hoivavelvollisuuksia?

FACILITATING FAMILY LEARNING ON WORK & LIFE BALANCE

Project No: 502889-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP


Moduuli 4

MODUULI 4: väestöstä 2000-2007. Käytännönharjoitus

Case: “Joustava työaka ja vammaisen tyttären hoito”

Tavoite: tutustua hyviin yrityskäytäntöihin

Tehtävä: lukea haastattelu No. 24 ja vastata alla oleviin kysymyksiin

Kesto: 30 min

 • Kysymykset:

 • Mitenarvioitomaltakannaltasi, tarjoavatkojoustavattyöjärjestelytmahdollisuudenhuolehtiaomistaapua- tarvitsevistaperheenjäsenistäsi?

 • Olisikosinullamahdollistakäyttääsamankaltaisiajärjestelyjäkuintässätapauksessa?

FACILITATING FAMILY LEARNING ON WORK & LIFE BALANCE

Project No: 502889-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP


Moduuli 4

MODUULI 4: väestöstä 2000-2007. Käytännönharjoitus

Case: “Joustavat työjärjestelyt oman äidin hoitamiseksi”

Tavoite: luoda tietoa hyvistä yrityskäytännöistä työn ja hoivavelvollisuuksien yhteensovittamiseksi

Tehtävä: lukea haastattelu No. 23 ja pohtia seuraavia kysymyksiä.

Kesto: 20 min

 • Kysymyksiä:

 • Onkotyöpaikallasimahdollistatyöskennelläkotoakäsinetätyönä, vaipitääkökaikkien olla ainaläsnä/paikalla?

 • Millaisiaratkaisujatyönantajasitulisikehittää, jottavoisithuolehtiaikääntyvästäperheenjäsenestäsitässäesitetynesimerkinmukaisesti?

FACILITATING FAMILY LEARNING ON WORK & LIFE BALANCE

Project No: 502889-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP


Moduuli 4

MODUULI 4: väestöstä 2000-2007. Käytännönharjoitus

Kysymyksiä syvällisempää pohtimista varten

Tavoite: luoda käsitystä siitä, mitä omalla työpaikalla voidaan parantaa tilannetta

Tehtävä: pohtia alla olevia kysymyksiä.

Kesto: 20 min

 • Kysymyksiäpohdittavaksi:

 • Kuka tai mikätahotyöpaikallasivoisiauttaasinualöytämäänratkaisujatyönjaperheenyhteensovittamisenongelmiinomallatyöpaikallasi?

 • Mitäesteitä tai ristiriitojavoisiilmetätyöpaikallasi?

 • Mitenpystyttodistamaan, ettäjoustavistatyöjärjestelyistä on hyötyäniintyöntekijöillekuintyönantajalle?

FACILITATING FAMILY LEARNING ON WORK & LIFE BALANCE

Project No: 502889-LLP-1-2009-1-LT-GRUNDTVIG-GMP


P t sosa seuraavat askeleet
PÄÄTÖSOSA – SEURAAVAT ASKELEET... väestöstä 2000-2007.

Oletjuurisuorittanuttämän

koulutusmoduulin...

Onneksiolkoon!

Mikävoisi olla seuraavaaskeleesi?

Mihintoimenpiteisiinaiotryhtyä?

Ole huoleti… meillä on sinullejoitainvinkkejä…

Mitä SINÄ voisitTEHDÄ SEURAAVAKSI…

undergroundteacher.blogspot.com


P t sosa seuraavat askeleet1
PÄÄTÖSOSA – SEURAAVAT ASKELEET… väestöstä 2000-2007.

ALA MIETTIÄ SEURAAVIA ASKELEITASI:

Tee henkilökohtainensuunnitelmajaasetahenkilökohtaisettavoitteet;

Keskusteletyönjaperhe-elämänyhteensovittamisenparannusideoistaperheesikanssa;

Käynnistäkeskustelutyönjaperhe-elämänyhteensovittamisestatyöpaikallasijakäytäapunasi e-Käsikirjaa, dvdnauhoja tai paperiversiota “Hyvätkäytännöt” kirjasestaosoitteesta: www.family-learning.eu;

Keskusteleprojektissakäsitellyistäperheystävällisisistäkäytännöistäjaniidensoveltuvuudestaomallatyöpaikallasi;

Neuvotteletyönjaperhe-elämänyhteensovittamisenkysymyksistätyönantajasikanssa;

Mieti, mitenvoisitkäyttäähyväksitässäprojektissaesitettyjähyviäkäytäntöjäesimerkkinäperheystävällisyyttälisäävistätoimenpiteistäomallatyöpaikallasi;

Mieti, kuka tai mikätahovoisitukeasinua, kun keskustelettyönjaperhe-elämänyhteensovittamisestatyöpaikallasi - ammattiliitonedustaja, henkilöstöjohtaja, asiantuntijajärjestö, työtoverisi tai muutoimija