slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Agenda ekonomskih reformi I godina r ez u ltati i izazovi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Agenda ekonomskih reformi I godina r ez u ltati i izazovi - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Agenda ekonomskih reformi I godina r ez u ltati i izazovi . Podgorica, 17.03.2004.god. Agenda ekonomskih reformi - strateški dokument usvojen od strane Vlade RCG 20 .03.2003. Po prvi put sistematski pristup, dugoročno planiranje, vizija, projektna organizacija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Agenda ekonomskih reformi I godina r ez u ltati i izazovi' - elwyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Agenda ekonomskih reformi

I godina

rezultati i izazovi

Podgorica, 17.03.2004.god

slide2
Agenda ekonomskih reformi - strateški dokument usvojen od strane Vlade RCG 20.03.2003.
 • Po prvi put sistematski pristup, dugoročno planiranje, vizija, projektna organizacija
 • Osnovni cilj Agende ekonomskih reformi je transformacija ekonomije Crne Gore
 • Sveobuhvatan plan u namjeri da se ostvari:
 • - ekonomski rast, uz odlučujući uticaj privatnog sektora
 • - povećanje zaposlenosti
 • - usklađenost zakona i procesa sa EU
 • -valorizacija crnogorskih potencijala, posebno u oblastima koje
 • predstavljaju komparativnu prednost Crne Gore
 • - rast životnog standarda
 • - očuvanje životne sredine sa mehanizmima trajne ekološke zaštite
slide3
Definisane inicijative i koordinatori aktivnosti:
 • - Poslovno okruženje, trgovina i ekonomske slobode (Prof. dr V. Vukotić)
 • - Fiskalna reforma (Potpredsjednik M. Ivanišević)
 • - Finansijski sistem (Predsjednik Savjeta CB CG Lj. Krgović)
 • - Privatizacija i post-privatizacija (Prof. dr V. Vukotić)
 • - Reforma penzijskog sistema (ministar S. Stijepović)
 • - Tržište rada(ministar S. Stijepović)
 • - Reforma socijalne i dječije zaštite(ministar S. Stijepović)
 • - Zaštita životne sredine (ministar B. Vučinić)
 • - Sektorske politike: turizam, poljoprivreda, šumarstvo i prerada drveta, energetika (Potpr. B. Gvozdenović)
 • - Reforma državne uprave (Potpredsjednik D. Đurović)
 • - Reforma lokalne samouprave(Potpredsjednik D. Đurović)
 • - Reforma pravosuđa(Potpredsjednik D. Đurović)
 • - Civilno društvo(Potpredsjednik D. Đurović)
 • - Informacione i komunikacione tehnologije (sekretar D. Simonović)
 • - Makroekonomija i statistika (Prof. dr V. Vukotić)
slide4
Svaka inicijativa sadrži konkretne zadatke, projekte i nosioce
 • Praćenje realizacije Agende ekonomskih reformi (dvonedjeljno i mjesečno)
 • Redovni koordinacioni sastanci sa međunarodnim ekspertskim timovima
 • angažovanim na implementaciji reformi u Crnoj Gori (USAID, BearingPoint,
 • EAR, US Treasury …)
 • Edukacija javnosti o ekonomskih reformama (poseban tim u okviru Biroa za
 • odnose sa javnošću, “Reformator”, web site ...)
slide5
Podsjećanje na stanje privrede početkom 2003.
 • Nizak BDP
 • Inflacija
 • Visoka stopa nezaposlenosti
 • Visok budžetski deficit
 • Nepovoljna privredna struktura
 • Nedovoljno razvijen bankarski sektor
 • Nedovoljno prisustvo stranih investitora
slide6
+

+

+

Rezultati:

BDP

2002.– 1 221 mil. €

2003. – 1 375 mil. €

2004.- planirano 1 475 mil. €

 • u 2003 deficit u tekućim transakcijama
 • sa svijetom za 26% manji nego u 2002.
slide7
Inflacija:Broj nezaposlenih na

evidenciji Zavoda

2001 -28,0%mart 2003 - 76.165

2002 - 9,4% mart 2004 - 71.654

2003 - 6,7% (planirana 8,5%)

2004 - 4,5% (planirana)

slide8
Br. pretplatnika mob. telefona (postpaid)

Prosječna zarada

(bez poreza i doprinosa)

Br. reg. putničkih vozila na fizička lica

187,52

126,73

Feb. 2004.

Feb. 2003.

 • Prosječan račun 38,57 eura
 • Broj korisinika u prepaid-u
 • je 336 965
slide9
Budžet Republike
 • U 2003. izvršenje budžeta 94,59%
 • Otplaćeno više kredita u odnosu na primljenje za 7,42 mil. €
 • Ostvareni izvorni prihodi budžeta u 2003. veći su u odnosu na ostvarenje u 2002. za 31,9%
 • Ostvareni izvorni prihodi budžeta u januaru i februaru 2004. su 94,30% u odnosu na planirane
slide10
Stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva:

- Realizacija programa »Legalizacija postojećih i otvaranje novih radnih

mjesta«

- registrovano više od 36.000 radnih mjesta;

- registrovan rad 23.000 nerezidentnihfizičkih lica

- Zavod za zapošljavanje realizovao 5,9 mil. € za 1.079 kredita

- Fond za razvoj kreditno podržao 72 projekta sa 4,3 mil. €

- Partnerstvo Vlade i domaćih banaka u obezbjeđivanju 13,2 mil. € i

otvaranju 14 kreditnih linija

- Kontinuirano se sprovodi program stručnog osposobljavanja, obuke,

prekvalifikacije

- U periodu 15.03.2003. – 15.03.2004. oglašeno 30.832 slobodnih radnih

mjesta od čega 13.417 na neodređeno radno vrijeme

slide11
Restrukturiranje preduzeća:

- Cilj je postizanje profitabilnosti i priprema za privatizaciju

- Realizacija programa TAM-BAS (uz pomoć EAR)

- U toku 2003. utrošeno preko 15 mil. € po osnovu rješavanja tehno-

ekonomskih viškova u oblasti javnog sektora i privrede

- Animiranje domaćih banaka za program restrukturiranja

- Razvoj ambijenta za promociju institucija (MIGA/WB,FIAS)

slide12
Privatizacija:
 • Montenegrobanka, Optel Pljevlja, hoteli: Belvi, Rivijera Petrovac, Montenegro, Montenegro A, Mediteran, Avala, Splendid, Rivijera H. Novi
 • Angažovanje savjetnika za privatizaciju KAP-a (saradnja sa EBRD)
 • U toku su tenderi za Željezaru Nikšić, Beranku i završne aktivnosti po tenderima za hotele Topla, Centar, Panorama i Podgorica
 • Berzanska prodaja manjinskog paketa akcija državnih fondova
 • Plan privatizacije za 2004.
slide13
Turizam kao razvojna šansa:
 • U toku 2003. Crnu Goru posjetilo 599.430 turista (+ 10,7%)
 • Ostvareno 3,9 miliona noćenja (+7,8%)
 • Ostvareno 190 mil. € ukupnog prihoda od turizma
 • U 2004. planira se povećanje broja noćenja za 8%
 • Ukupan prihod od turizma u 2004. planiran na 203 mil. €
 • U toku godine u oblasti privatizacije i pratećih investicija u hotelske objekte biće uloženo oko 50 mil. €
 • Stvaranje preduslova za nova ulaganja u turizam (Ada Bojana, Velika plaža, Boka Kotorska)
slide14
Infrastruktura u funkciji razvoja turizma:

- Tunel Sozina sa pristupnim putevima (59,2 mil. € )

- Rekonstrukcija aerodroma (23 mil. € )

- Rekonstrukcija putnog pravca Podgorica-Cetinje-Budva

- Rekonstrukcija putnog pravca Podgorica-Kolašin i sanacija kritičnih

tačaka na putevima na sjeveru(10 mil. € )

- Rekonstrukcija pruge Bar – Beograd (crnogorski dio) (15 mil.€)

- Projekat interventnih mjera za poboljšanje vodosnabdijevanja

primorskih opština (6,1 mil. € )

- Projekat poboljšanja snabdijevanja el. energijom crnogorskog primorja

(1,8 mil. € )

- Izgradnja dvije deponije za odlaganje čvrstog otpada (9 mil. USD)

- Priprema planske dokumentacije za putni pravac Podgorica-Mateševo

i Jadransko-Jonske autoceste kroz Crnu Goru

slide15
Veoma intenzivna zakonodavna aktivnost:
 • Vlada je utvrdila 48 predloga zakona, 5 nacrta zakona, kao i više odgovarajućih podzakonskih akata
 • Zakoni su usklađeni sa standardima EU.
 • Zakon o energetici, Zakon o radu, Zakon o štrajku, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o sprečavanju pranja novca, Zakon o regulisanju odnosa i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana, Zakon o PIO, Zakon o elektronskom potpisu, Zakon o inspekciji rada, Zakon o zaduživanju i upravljanju dugom javnog sektora, Zakon o turističkim organizacijama, Zakon o željeznici, Zakon o državnom tužiocu, Krivični zakonik, ...
slide16
Ciljevi ekonomske politike u 2004
 • Rast DBP od 2,7%
 • Inflacija ispod 4,5%
 • Budžetski deficit u DBP - 3,26%
  • Povećanje stepena ekonomskih sloboda
  • Razmah preduzetništva i podsticaj investicija (stranih i domaćih)
  • Podsticaj konkurentnosti domaćih proizvoda, posebno onih koji su izvozno orjentisani
  • Povećanje zaposlenosti
  • Dinamiziranje privatizacije
  • Smanjenje siromaštva i povećanje socijalne stabilnosti
slide17
U realizaciji najvažnijih ciljeva Vlada će:
 • Nastojati da unaprijedi partnerstvo sa privatnim sektorom
 • Nastaviti postupak uskladjivanja spoljno-trgovinske politike i regulative sa pravilima STO i EU
 • Nastaviti sa zakonodavnom aktivnošću i pojačati proces implementacije usvojenih zakona
 • Nastaviti saradnju sa medjunarodnim organizacijama u daljoj realizaciji Agende ekonomskih reformi
ad