Nettvett - PowerPoint PPT Presentation

elvis
nettvett n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nettvett PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Nettvett
374 Views
Download Presentation

Nettvett

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nettvett

  2. Internett er kommet for å bli. Som foreldre må man akseptere at den digitale tidsalderen er en del av barn og unges virkelighet. Hold barnet i hånden og følg med det ut. Vis barnet den trygge veien på Internett akkurat som i trafikken.

  3. Hva opplevde du på Internett i dag? Det er lett å snakke om det som hendte på skolen, på treningen eller på deltidsjobben. Men snakker du med barnet om hva det har opplevd på Internett i dag?Snakk med barnet ditt om nettsider de har brukt. Lytt, lær og skap rom for dialog slik at barnet føler seg trygg på å fortelle om sine Internett-opplevelser. Still spørsmål aktivt uten å virke spionerende.

  4. Foreldre må prøve selv Hold deg orientert og følg med. Spør om du kan få bli med på surfetur på nettet på de sidene barnet bruker. På den måten er det enklere å finne ut av hva det går ut på.Prøv en chatkanal, send en SMS, prøv et spill. Vis interesse i stedet for frykt. Da kan du som forelder bli tryggere på Internett.

  5. Sett klare grenser Å sette grenser er ikke det samme som å legge ned forbud. Hvis du selv følger med, er det enklere å sette grenser som alle kan leve med. Lag en «mediepolitikk» for bruk av Internett, webkamera, bilder, spill og nettsamfunn. Foreldre kan vinne mye på å lage den sammen med barnet.

  6. Vær voksen når grensene utfordres Nysgjerrighet og utfordring av grenser er naturlig. Ditt ansvar som foreldre handler ikke kun om å si nei. Vær voksen og ansvarlig, og forklar heller hvorfor enkelte spill og nettsider ikke er akseptert, når grensene dine settes på prøve.

  7. La barnet få snakke med deg Lytt til barnet når det prøver å få din oppmerksomhet. Lytt også til det som ikke blir sagt - for eksempel endringer i adferd. Kjeder barnet seg, virker barnet bekymret?Ta initiativ og vis at barnet alltid kan snakke med deg om det som opptar det.

  8. Chatordbok Ved hjelp av denne chatordboken kan du knekke kodene og forstå hva som blir sagt. Norske chatbrukere har adoptert de fleste chatordene fra engelsk.