aitu rajapinnat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AITU, rajapinnat PowerPoint Presentation
Download Presentation
AITU, rajapinnat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

AITU, rajapinnat - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

AITU, rajapinnat. Antti Virtanen ( antti.virtanen@solita.fi ) Riikka Vacker ( riikka.vacker@oph.fi ) 30.9. 2014. Sisältö. Mikä AITU on järjestelmänä ? Tekninen toteutus ja arkkitehtuuri lyhyesti . Miten rajapintoja voi testata ? DevOps-työkalut ja paikallinen asennus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

AITU, rajapinnat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aitu rajapinnat

AITU, rajapinnat

Antti Virtanen (antti.virtanen@solita.fi)

RiikkaVacker (riikka.vacker@oph.fi)

30.9. 2014

sis lt
Sisältö
 • Mikä AITU on järjestelmänä?
 • Tekninentoteutusjaarkkitehtuurilyhyesti.
 • Mitenrajapintojavoitestata?
  • DevOps-työkalutjapaikallinenasennus
 • Mitärajapintoja on tarjolla?
aitu rekisteri tutkintotoimikunnista ja n ytt tutkintojen j rjest missopimuksista
AITU – rekisteri tutkintotoimikunnista ja näyttötutkintojen järjestämissopimuksista
 • Sisältää:
  • Tutkintotoimikunnat; toimikaudet, toimialat, asettamispäätökset
  • Jäsenet, nimittämispäätökset
  • Tutkintotoimikuntien ja tutkinnon järjestäjien väliset sopimukset näyttötutkintojen järjestämisestä
  • Tilastoja, raportointi
 • Käyttäjinä Opetushallitus ja tutkintotoimikunnat (saavat käyttöoikeuden omiin sopimustietoihinsa syyskaudella 2014)
 • Vuoden 2014 loppuun mennessä AITUun toteutetaan ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusuudistuksen tarvitsema toiminnallisuus koulutuksen järjestäjien vos-rahoituksen perusteena olevien tietojen keräämiseksi (tarkentuu lainsäädännön uudistamisen yhteydessä).
  • Koulutuksen järjestäjille annetaan 2015 alkupuolella oikeudet päivittää/siirtää AITUun em. tietoja, jotka tutkintotoimikunta vahvistaa ja siirtää vos-laskentaan
n ytt tutkinnoista pt at eat ker tt vi rahoituksen pohjatietoja aitussa
Suunnitelma 08/2014Näyttötutkinnoista (pt,at,eat) kerättäviä rahoituksen pohjatietoja AITUssa
 • Hyväksyttyjen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä; kerääntyy tutkintotoimikuntien päätösten mukaisesti
 • Rahoitukseen vaikuttavat myös:
  • Koulutusalojen painokerroin
  • Tutkintojen osat luokitellaan eri luokkiin valmistavan koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestämisen kustannusten perusteella ja rahoitusta porrastetaan painokertoimen mukaisesti
 • Opintojen rahoitusmuoto (vos)
 • Koulutuksen järjestämismuoto: oppilaitosmuotoinen, oppisopimuskoulutus
 • Valmistavan koulutuksen järjestäjä
 • Opiskelijan tiedot: nimi, syntymäaika, onko vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa, tieto erityisopiskelusta, tutkinnon suorituskieli (tilastointia varten)
 • Opiskelijavuosikertymät

AIKATAULU

2014 tiedot kerätään takautuvasti, 2015 alkaen AITUun.

Tietoja käytetään syksyllä 2016, kun lasketaan vuoden 2017 rahoitusta.

aitu ja rahoitusuudistus
Suunnitelma 08/2014AITU ja rahoitusuudistus

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ

Koulutuksen järjestämisluvan haltija

Vos-rahoituksen saaja

Vastaa rahoitustietojen ilmoittamisesta

TUTKINTOTOIMIKUNNAT

AITU – tutkintotoimikuntarekisteri

Tutkintojen ja tutkinnon osien suoritusten hyväksyminen ja osaamisen tunnustaminen

TUTKINNON JÄRJESTÄJÄ

Näyttötutkintojen järjestämis- sopimusten haltija

1

Omien tietojen katseluoikeus

Tarvittaessa sopimukset yhteistyökumppanien kanssa

Esitykset tutkinnon osien/tutkintojen hyväksymisestä ja osaamisen tunnustamisesta (arviointiesitykset)

Koulutuksen järjestäjäkohtaiset tutkintojen ja tutkinnon osien määrät

2

Omien tietojen katseluoikeus

VALMISTAVAN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ

VOS- laskenta-järjestelmä

3

4

TUTKINNON JÄRJESTÄJÄ

Esitys tutkinnon ja tutkinnon osan hyväksymisestä

Omien tietojen katseluoikeus

2, 3 ja 4 ovat maksullista palvelutoimintaa

aitun tekninen toteutus lyhyesti
Aituntekninentoteutuslyhyesti
 • Käyttöliittymäjarajapinnat: REST, JSON
 • Palvelintaustalla
  • Clojure (JVM-pohjainenkieli)
  • Upotettukevyt HTTP-palvelin (Servlet)
  • PostgreSQLtietokanta
 • Rajapintakutsujenautorisointi CAS-palvelimenkautta
  • OPH Käyttöoikeuspalvelu
devops paikalliset asennukset ty kalut
DevOps – paikallisetasennukset, työkalut
 • Vagrant – ilmainenhallintatyökaluvirtuaalipalvelintenhallintaan
 • Oracle Virtualbox– ilmainenvirtuaalipalvelintenajoalusta
 • Ansible – ilmainenetähallintatyökalu
  • Eivaadikohdekoneeltakuinssh-yhteyden.
 • Nämäovatyleiskäyttöisiätyökaluja.
vagrant paikallinen asennus
Vagrant – paikallinenasennus
 • Palvelimetkäyntiinparillakomennolla:
  • git clone https://github.com/Opetushallitus/aitu
  • cd vagrant
  • vagrant up
 • TämänjälkeenAitunasennus(jakäännös)
  • cd../dev-scripts
  • ./deploy.sh
 • NäidenkomentojenjälkeenAitu on asennettuvirtuaalikoneeseenjavastaarajapintakutsuihin.
data ja asennuspaketit
Data jaasennuspaketit
 • Versionhallinnassa on lähdekoodi. Valmisasennuspakettivoidaantarvittaessajulkaista.
  • Asennuspakettieisisällämitäänympäristökohtaisiaasetuksia.
 • Data ei ole versionhallinnassa.
  • OPH antaatarvittaessaluvanjakaadataa. KäytännössäjaetaanPostgreSQLdumppina, jonkasaayhdelläkomennollaladattua.
mit rajapintoja on tarjolla
Mitärajapintoja on tarjolla?
 • Osoitepalvelu – yhteystietoja
 • Rahoituslaki – tutkintojensuoritusmääriäjatilastollistatietoa
 • Näyttötutkintohaku - toimikuntienperustietoja
 • Rajapintoja on enemmänkinolemassa.
  • Suurinosa on käyttöliittymänkäytössä.
  • Julkaisusitouttaasiihenettärajapintaeimuutu. Julkaistaantarpeenmukaan, eiturhaan.