Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült - PowerPoint PPT Presentation

elvina
az fvm vid kfejleszt si k pz si s szaktan csad si int zet megb z s b l k sz lt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült

play fullscreen
1 / 37
Download Presentation
Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült
122 Views
Download Presentation

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetmegbízásából készült ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATJÓLÉTI KÖVETELMÉNYEK Állatok azonosítása és nyilvántartása Szerző: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid

 2. Oktatási segédlet Állategészségügyi, állatjóléti követelmények Állatok azonosítása és nyilvántartása Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid igazgató-helyettes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állattenyésztési Igazgatóság

 3. Amiről szó lesz • TIR és ENAR • Szarvasmarha ENAR • Sertés ENAR • Juh és kecske ENAR • Ló ENAR • BIR

 4. Az állattenyésztési hatóság feladatai • OMMI MgSzH Központ Állattenyésztési Igazgatóság • Tenyésztési adatbázis működtetése • Az ENAR kifejlesztése és működtetése az állategészségügyi hatósággal közösen • Teljesítményvizsgálat, tenyészértékbecslés • Állami apaállat gazdálkodás • Őshonos fajtafenntartás irányítása • Tenyésztési programok ellenőrzése • Vágott test minősítés hatósági feladatai

 5. Informatikai rendszerek az MgSzH Központban az állattenyésztés területén • Tenyészet Információs Rendszer – minden ENAR rendszer alapja, a tenyészetek, tartási helyek és állattartó gazdák adatbázisa • Szarvasmarha Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) • Szarvasmarha Információs Rendszer (SZIR) az ENAR alapjaira építve • Sertés ENAR • Juh és kecske ENAR • Ló nyilvántartási és tenyésztési rendszer • Országos Vágott-test Minősítő Rendszer (OVMR) • Baromfi Információs Rendszer (BIR)

 6. Tenyészet Információs Rendszer (TIR) • Tenyészet Információs Rendszer – minden ENAR rendszer alapja, a tenyészetek, tartási helyek és állattartó gazdák adatbázisa • Központi szerep • Klasszikus állatfajok, de… • Támogatások alapja is

 7. A TIR adatszolgáltatás bizonylatai

 8. A TIR adatbázis pillanatnyi mérete

 9. MVH támogatása TIR-GAZDA adatkapcsolat kialakítása • A TIR 2005.10.10-től nyilvántartja az ügyfél-regisztrációs számot. • Szoftverfejlesztés mindkét oldalon (IIER) • Beüzemelést követően • a tartóknak nem kell csak az ügyfél-regisztrációs számot bejelenteniük a TIR-be, a többi adatot automatikusan megkapják a GAZDA adatbázisából. • Módosítást nem kell a TIR-be bejelenteni . • Eredmény: egyablakos ügyintézés.

 10. Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) • A támogatási célokon túl tenyésztési, járványügyi nyomozás és piacszabályozási igények kielégítését is szolgálják • A szarvasmarha, a sertés, a juh és a kecske fajok esetében központi adatbázisra épülő számítógépes rendszer • Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja • Az állatok egységes nyilvántartásának és jelölésének szabályozása Magyarországon az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény alapján, a vonatkozó EU előírások figyelembevételével 1997. évben a szarvasmarha faj esetében kezdődött el.

 11. A TIR és ENAR struktúrája

 12. Szarvasmarha ENAR • Szarvasmarha (EU Tanácsi és Bizottsági rendeletek) faj esetén a jogi szabályozás teljes körű, egyedi szintű és naprakész adatbázis, valamint az állattartó által vezetett állomány nyilvántartás meglétét követeli meg. A kockázat elemzésen alapuló hatósági ellenőrzés a két nyilvántartás egyezőségét is vizsgálja, mint rizikó faktort. Az egyedek bekerülése-, mozgása- és a rendszerből történő kikerülése, rendelet előírás szerinti határidőn belül a központi adatbázisban meg kell, hogy jelenjen. Magyarországon a fejlesztések 1992 óta folynak, az EU egyik legfejlettebb rendszerét működtetjük.

 13. Szarvasmarha ENAR • A vonatkozó hatályos EU jogszabály a 911/2004. EK rendelet, melynek hatályos hazai jogszabályai a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet és a 12/2004. (I. 31.) FVM rendelet. • Az EU konformizáció lényeges eleme az állatok nyomkövetése, az állatmozgások paraméterezett lekérdezhetőségének megvalósítása. • A szarvasmarhák ENAR szerinti jelölése és regisztrációja a hatályos EU és hazai jogszabályok szerint, valamint az állatok tartó és/vagy tartási hely változásának bejelentése a központi adatbázisba, jogszabályban elrendelt határidőn belül kötelező. • Útmutatók, MgSzH Központ, Szarvasmarha ENAR ügyfélszolgálati irodák • www.enar.hu

 14. Szarvasmarha ENAR • Megyei körzet és önálló tenyészet • Bizonylatok és elektronikus adatállományok • Füljelzők • Belföldi Marhalevél • Útlevél • Állategészségügy támogatása • TSE monitoringhoz vizsgálandó egyedek kiszűrése • ENAR ellenőrzés • Kockázatelemzés • Ellenőrzéshez egyedlista kiállítás

 15. A Szarvasmarha ENAR adatszolgáltatás bizonylatai

 16. Szarvasmarha ENAR füljelzők • Hajlékony műanyag • Sárga vagy fehér színű • 7 napon belül kell behelyezni • Tartó vagy állatorvos

 17. BelföldiMarhalevél

 18. Szarvasmarha Útlevél

 19. Szarvasmarha Információs Rendszer (SZIR)

 20. Sertés ENAR • A sertés ENAR (EU irányelvek) az állatok mozgását regisztrálja. A telepekről el nem mozduló egyedek központi adatbázisban történő nyilvántartása nincs előírva, napra kész tenyészetben vezetett állomány nyilvántartást kell vezetni. Az országos adatbázisnak a sertésszállításokat kell regisztrálnia, információval kell rendelkezzen honnan hová került az állat. • Az adatok gyűjtése a 116/2003. (XI. 18.) FVM rendeletben megadott módon történik. Ez a rendelet szabályozza a sertés jelölését és mozgásának nyilvántartásba vételét. • Megyei körzet és önálló tenyészet • Bizonylatok • Többféle füljelző • Sertés szállítólevél • 72 óra!

 21. A Sertés ENAR adatszolgáltatás bizonylatai

 22. Sertés szállítólevél

 23. Juh és kecske ENAR • Juh és kecske (EU rendelet) fajok esetében a szállítások és az éves leltár központi regisztrációja a központi adatbázis alapfunkciója. A tényleges állatállomány a telepi nyilvántartás és a központi adatbázis adatainak együttes ismeretében állapítható meg. Várhatóan elsőként 2008. január 1-től kötelező lesz az elektronikus jelölés bevezetése (47/2005. (V. 23.) FVM rendelet) az uniós országokban.

 24. Juh és kecske ENAR struktúrája

 25. Juh és kecske ENAR 21/2004 EU rendelet • Tenyészet nyilvántartás • Bizonylatok • Jelölés mielőtt elhagyja a születés helyét, de legkésőbb 6 hónapos korig • Kettős jelölés életszámmal. (Közösségen belül csak két krotália) • Füljelző + tetoválás • Állatmozgás nyilvántartás és leltár • Központi egyednyilvántartás kötelező

 26. 47/2005 FVM rendelet • Jelölés kétféleképen: • Bárányok/gidák két krotália (export) • Tenyésztésre meghagyott 1 krotália + tetoválás • A két krotáliával jelöltek átjelölése 1 éves korig. • Szállítólevél, leltár • Közreműködők • Állomás, MVH, MgSzH Központ • Tartó - MJSz, MKSz területi felelősök (instruktor) • Központi adatbázis

 27. Juh és kecske ENAR adatszolgáltatás bizonylatai

 28. Füljelzők és jelölés • Tesztelés - engedélyezés OMMI • Megrendelés: • Tartó instruktoron keresztül (tenyészetre) • Állomások (állategészségügyi krotália) • Instruktorok (tartalék) • Fülszám generálás a rendszerben • Gyártás-postázás • Bárány/gida tartónak • Állategészségügyi állomásnak • Továbbtartás jelöléséhez és instruktori az instruktornak

 29. Juhok megjelölése

 30. Juh és kecske szállítás • A gyűjtő telep (rakodóhely) ugyanolyan tenyészet mint a többi • Import (harmadik országból) állatok jelölése a fogadónál állategészségügyi krotáliával • Szállítólevél és pótlap: • 5 pld: • Küldés OMMI • Szállítmány OMMI • Fogadó • Állatorvos • Tőpéldány • Export záradékolás

 31. Juh és kecske szállítólevél

 32. Ló „ENAR” • Ló (EU Irányelv, a rendeleti szabályozás készül) esetében a szabályozás az állatok egységes megjelölésére, azonosítására, állatkísérő okmány (lóútlevél) kiállítására szorítkozik. A lényeg, hogy az állatokat életük során a szállításukat kísérő, az állatorvosi kezelések feltüntetésére is alkalmas okmány kerüljön előállításra. Az élelmiszercélú felhasználás csak ezzel igazolható. (29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet) • Az MgSzH Központja 2004. évtől az ENAR feladatok ellátása mellett szerződéses keretek között az együttműködik az MLLSZ-el a lóútlevél kiadásában, melyet szintén a fenti rendelet szabályoz.

 33. Baromfi Információs Rendszer (BIR) • A baromfi fajokat érintő járványos megbetegedések – elsősorban a madárinfluenza – terjedése miatt az Európai Unió tervezi egy, ezen fajok járványtani szempontból kockázatosnak tekinthető méretű tenyészeteinek regisztrációjának kötelezővé tételét, ezzel együtt az állománymozgások nyomon-követhetőségének megteremtését. • Az érintett szakmai szervezetek bevonásával már megkezdődött e rendszer felállításának előkészítése, mely a baromfi fajok tekintetében ENAR típusú nyilvántartást és azonosítást fog biztosítani. A BIR bevezetésének várható időpontja 2007. év második fele, illetve 2008.

 34. Oktatási segédlet Állategészségügyi, állatjóléti követelmények Állatok azonosítása és nyilvántartása Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid igazgató-helyettes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állattenyésztési Igazgatóság