Kelime İşlem (Word Processing) - PowerPoint PPT Presentation

kelime lem word processing n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kelime İşlem (Word Processing) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kelime İşlem (Word Processing)

play fullscreen
1 / 8
Kelime İşlem (Word Processing)
146 Views
Download Presentation
elton-sheppard
Download Presentation

Kelime İşlem (Word Processing)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kelime İşlem (Word Processing) • Kelime İşlem Nedir? • Kelime İşlem Programları Nelerdir? • MS-Office ve Bileşenleri • Word • Excel • Powerpoint • Access • Outlook • Sürüm Kavramı (95, 97, 2000, XP) • MS-Word’ün Çalıştırılması

  2. Biçimlendirme Araç Çubuğu Cetvel Standart Araç Çubuğu Yazım Alanı Menü Çubuğu Başlık Çubuğu Görüntü Düğmeleri Kaydırma Çubukları Çizim Araç Çubuğu Durum Çubuğu

  3. Biçimlendirme • Karakter Biçimlendirme • Yazı Stili • Yazı tipi • Yazı boyutu • Kalın, Eğik, Altı Çizili • Yazı tipi rengi

  4. Düz Yazı Yazım Kuralları • Kelime: İki boş karakter arasıdaki karakter yada karakter kümesi • Cümle: İki nokta arasındaki kelime kümesi • Paragraf: İki Enter arasındaki kelime, cümle yada satır kümesi.

  5. Düz Yazı Yazım Kuralları • 1- Kelimeler arasında mutlaka ve sadece bir ara verilir. • 2- Noktalama işaretlerinden sonra (. , : ; ( ) vs.) mutlaka ve sadece bir ara verilir. • 3- Paragraf Bitmeden asla ENTER tuşuna basılmaz.

  6. Paragrafın İlk Satır Girintisi (Paragraf Başı) Paragrafın sağ satır girintileri Paragrafın diğer satır girintileri Biçimlendirme Sola Hizala Ortala Sağa Hizala • Paragraf Biçimlendirme • Hizalama • Satır başı ve satır sonu ayarları Yasla

  7. Seçim İşlemleri • Kelime Seçme: Aynı kelime üstünü çift tıkla. • Cümle Seçme: Ctrl basılı iken ilgili cümle üzerinde herhangi bir noktayı tıkla. • Paragraf Seçme: İlgili paragraf üzerinde aynı noktayı 3 kez tıkla. • Satır seçme: farenin oku satırın başında sağı gösteriyorken fareyi tıkla. • Birden çok satır seçme: Bir satırı seçtikten sonra sol butonu basılı tutarak son seçilecek satırın hizasına kadar çek. • Serbest seçim: Yazı üzerinde seçimin başlayacağı noktayı tıkla basılı tutarak sağa ve aşağı doğru çek. • Tüm metni seçme: Ctrl + A