Tart ma
Download
1 / 20

tartışma - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

tartışma. Hastane (sağlık kurumları) yönetimi niçin ayrı bir yönetim disiplini olarak gelişmiştir ?. Sağlık kurumları işletmeciliği niçin gerekli olmuştur ?. Sağlık sektörünün milli gelirden aldığı payın artması Sağlık harcamalarının yükselmesi Sağlık kurumlarının karmaşık yapıya bürünmeleri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' tartışma' - elton-pope


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tart ma
tartışma

 • Hastane (sağlık kurumları) yönetimi niçin ayrı bir yönetim disiplini olarak gelişmiştir ?


Sa l k kurumlar i letmecili i ni in gerekli olmu tur
Sağlık kurumları işletmeciliği niçin gerekli olmuştur ?

 • Sağlık sektörünün milli gelirden aldığı payın artması

 • Sağlık harcamalarının yükselmesi

 • Sağlık kurumlarının karmaşık yapıya bürünmeleri

 • Rekabetin artması

 • Yönetsel sorunların artması


Hastane y neticili inin evrimi perrow
Hastane yöneticiliğinin evrimi ?Perrow

 • Mülkiyet sahiplerinin egemenlik dönemi,

 • Hekimlerin egemenlik dönemi,

 • Profesyonel yönetimin gelişmesi dönemi,

 • Çok yönlü önderlik dönemi.


Hastane y neticili inin evrimi schulz johnson
Hastane yöneticiliğinin evrimi ?Schulz, Johnson

Hastane yönetim kurulunun emir ve direktifleri doğrultusunda hastanenin rutin faaliyetlerinin yürütülmesi.

KOORDİNATÖR

1950-1970

İŞ YÖNETİCİSİ

1920-1950

Hastanenin amaçlarını belirlemek. Planlama yapma, devletle ilişkileri düzenleme, standartları belirleme

Katılımcı yönetim felsefesiyle tıp ve yönetsel birimlerin ekip anlayışı ile çalışmasını sağlamak.

Hastane yönetim kurulu ve tıp personeli arasındaki ilişkilerin eşgüdümlenmesi..

BAŞKAN

1790-1980

EKİP ÖNDERİ

1980 -


Tart ma1
tartışma ?

 • Hastane yöneticisi, kimlere karşı sorumludur ?


Hastane y neticisinin sorumluluklar
Hastane yöneticisinin sorumlulukları ?

 • İşverene karşı sorumluluk

 • Topluma karşı sorumluluk

 • Müşterilere karşı sorumluluk

 • Kaynak sorumluluğu

 • Yasal sorumluluk

 • Sigorta kurumlarına karşı sorumluluk


Hastane y neticisinin sorumluluklar1
Hastane yöneticisinin sorumlulukları ?

 • İşverene karşı sorumluluk

 • Topluma karşı sorumluluk

 • Müşterilere karşı sorumluluk

 • Kaynak sorumluluğu

 • Yasal sorumluluk

 • Sigorta kurumlarına karşı sorumluluk


Etik ?

 • Ahlaki sorumluluk, kötü işler yapmaktan kaçınma sorumluluğu diye tanımlanabilir


Etik sorumluluklar
Etik sorumluluklar ?

Ekonomik

Hukuksal

Etik


Y netim eti i b t nleyicidir
Yönetim etiği bütünleyicidir. ?

Tıp

Hemşirelik

Diğer

YÖNETİM

ETİĞİ

Diğer sağlık

personeli

Pazarlama

Mühendislik

Halkla

ilişkiler

Muhasebe


Etik organizasyon olu turma ve s rd rme yse yakla m
Etik Organizasyon: oluşturma ve sürdürme: ?YSEyaklaşımı

Etik

Hastane

Yönetim kalitesi

Sistem kalitesi

Eleman

Kalitesi


Sistem kalitesi
Sistem kalitesi ?

 • Müşteri odaklılık,

 • Esneklik,

 • Güçlü kurumsal kültür,

 • Sürekli gelişme,

 • Etik değerleri güçlendiren kurallar,

 • Saygı


Eleman kalitesi
Eleman kalitesi ?

 • Güçlü mesleki artyetişim,

 • Liyakat,

 • Ekip çalışmasına yatkınlık,

 • Kişisel gelişim,

 • Öz disiplin.


Amerika sa l k kurumlar y neticileri derne i etik kurallar
Amerika Sağlık Kurumları Yöneticileri Derneği. Etik kurallar

 • Sağlık kurumları yöneticilerinin uyması gereken etik kuralları şu şekilde sınıflandırılmıştır:

  • Mesleğin icrasına ilişkin kurallar

  • Müşterilere ilişkin kurallar

  • Sağlık kurumunun işleyişine ilişkin kurallar

  • Personele yönelik kurallar

  • Topluma yönelik kurallar

  • Çıkar çatışması


Mesle e y nelik kurallar

Mesleğe yönelik kurallar kurallar

Mesleğin değerlerini, ahlak kurallarına uygun davranma, meslek ilkelerini ve mesleki dayanışmayı sağlama, kendini geliştirme, mesleğin saygınlığını artırma.


M terilere y nelik

Müşterilere yönelik kurallar

Kaliteyi değerlendiren, müşteriler arasında ayrım gözetmeyen, hastaları bilgilendiren hasta özerkliğine saygılı, özel hayata duyarlı hizmet ortamı yaratmak.


Kuruma kar

Kuruma karşı kurallar

Mevcut kaynaklarla en iyi hizmeti sunmak, rekabet ve işbirliğine açık olmak, etkili işletmecilik tekniklerini uygulamak, güvenilir ve saygın olmak


Personele kar

Personele karşı kurallar

Personelin etik davranış göstermesini sağlamak, personele özerklik tanımak, cinsel taciz vb personele yönelik tehditleri engellemek, personelin kendine geliştireceği iş ortamı yaratmak, uygun şikayet mekanizmaları kurmak.l


Topluma y nelik

Topluma yönelik kurallar

Toplumun sağlık ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak, tüm bireylerin eşit biçimde hizmetten yararlanmasını sağlamak, kararlarının toplumsal etkilerini göz önüne almak, topluma doğru bilgi aktarmak.


Kar at mas

Çıkar çatışması kurallar

Yetki ve diğer ayrıcalıkları şahsi amaçlar için kullanmamak, potansiyel veya fiili çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasını engelleyen önlemleri almak, personel atama ve finansal kararlarda diğer kişilere bilgi vermek


ad