jakub kobza martin klime n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Duté (konkávní) zrcadlo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Duté (konkávní) zrcadlo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Duté (konkávní) zrcadlo - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Jakub Kobza, Martin Klimeš. Duté (konkávní) zrcadlo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Duté (konkávní) zrcadlo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Při zobrazení dutým zrcadlem závisí vlastnosti obrazu na vzdálenosti předmětu od vrcholu zrcadla. Odraz nastává od vnitřní duté plochy.U dutého zrcadla je ohnisková vzdálenost rovna polovině poloměru křivosti. Při zobrazení na dutém zrcadle platí, že jestliže je předmět mezi ohniskem a středem křivosti je jeho obraz skutečný, převrácený a zvětšený. Obraz předmětu ve větší vzdálenosti než je poloměr křivosti zrcadla je skutečný, převrácený a zmenšený.

slide4
Střed křivosti (C) zrcadla je střed kulové zrccadlicí plochy.
 • Poloměr křivosti (r) je poloměr křivosti optické kulové plochy zrcadla.
 • Vrchol zrcadla (V) je zvolený bod na jeho povrchu, kterým prochází optická osa zrcadla.
 • Optická osa (o) je přímka procházející středem křivosti (C) a vrcholem (V) zrcadla.
 • Ohnisko dutého zrcadla (F) je bod na optické ose, v němž se rovnoběžné paprsky s optickou osou protínají po odrazu od zrcadla.
 • Ohnisková vzdálenost (f = r/2) je vzdálenost mezi ohniskem a vrcholem zrcadla.
slide5

Zobrazovací rovnice kulového zrcadla má tvar: 1/a + 1/a' = 1/f = 2/r

 • Pro příčné zvětšení platí Z = y'/y = - a'/a
 • a - předmětová vzdálenost - vzdálenost od vrcholu (V) k bodu A zobrazovaného předmětu
 • a' - obrazová vzdálenost - vzdálenost od vrcholu (V) k bodu A' obrazu ležícího na opt. ose
 • y - výška předmětu
 • y' - výška obrazu
 • Výsledný obraz může být přímý či převrácený, zvětšený nebo zmenšený a skutečný nebo zdánlivý.
slide7
Duté zrcadlo má skutečné ohnisko, tj. paprsky rovnoběžné s optickou osou se od zrcadla odrazí a sbíhají se skutečně v bodě F.
vyu it
Využití
 • Reflektory automobilů.
 • Když se podíváme do kovové zběračky, je to vlastně také duté zrcadlo.
 • Můžeme se s ním také setkat v zrcadlovém bludišti, nebo v zábavném parku.
zaj mavosti
Zajímavosti:
 • Konkávní zrcadla se používají také v experimentálních slunečních elektrárnách, kde sluneční světlo soustředěné do jednoho malého ohniska z většího množství konkávních zrcadel slouží jakožto zdroj levné tepelné energie pro ohřívání vodní páry, která je pak použita pro pohon parní turbíny (tzv. solární resp. sluneční elektrárna - zvláštní typ tepelné elektrárny)
 • Konkávní zrcadla prý byla použita i během bitvy u Salaminy, kdy s jejich pomocí Řekové úspěšně zapalovali perské válečné lodě. Historicky to ale není doloženo, ačkoliv technicky to tehdy možné bylo.
zdroje informac
Zdroje informací:
 • Internet
 • Encyklopedie
 • Učebnice